Annonse

Nordlys og samehatet: søvngjenger eller sirkusdirektør?

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, har tatt et oppgjør med VGs håndtering av danse-saken til Trond Giske som brudd på grunnleggende regler for god presseskikk. Samtidig hadde Ivar Bjørklund et innlegg om Nussir-saken, som førte til liknende “moralske vulkanutbrudd” i kommentar-feltet - mot samiske rettigheter og samisk reindrift. Flere av disse ytringene kan vanskelig sies å følge tersklene avisa setter for deltaking i Nordnorsk debatt som “respekt” og fravær av “trakassering, trusler eller hatske meldinger”. Skal ikke redaktørens krav om “redaksjonell vurdering, basert på sann fornuft” som i Giske-saken også gjelde for kommentarfeltet i Nordnorsk debatt? 

Nordlys-redaktøren tar et oppgjør med medias uthenging av Trond Giske som «fritt vilt» etter hans nå famøse danseopptreden. Uansett hva man måtte mene om Giskes dansemåte var «uskyldig» eller «tjafsete», så peker redaktøren på at i medias håndtering av alle saker: «…må det være terskler ved omtale, en redaksjonell vurdering, basert på sann fornuft». Dette er det ikke mulig å være uenig i, noe som også kommer til uttrykk i at VG har beklaget sitt oppslag om saken.

Slike grunnleggende verdier er også uttrykt i avisa Nordlys sine retningslinjer for innlegg i kommentarfeltet til Nordnorsk Debatt. Selv om ordene ikke er de samme som i redaktørens oppgjør med media i «danse-saken»», så dreier det seg om nettopp samme verdier. Her blir nemlig folk invitert til deltaking ut fra en hovedregel om at innlegg skal vise «respekt og «raushet overfor andre» og at «Trakassering, trusler eller hatske meldinger skal slettes». Avisa fører også opp en «liten huskeregel»: «Ikke skriv noe du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere».  Og informerer at avisa overvåker debatten mellom 07 – 24.00, og stenger debattfeltet om natta.

Samme dag som redaktøren hevdet at Giskes «dårlige dømmekraft» ikke gjorde han til «fritt vilt» kan vi lese Ivar Bjørklunds  innlegg: «Alta, Nussir og avbalansert sameksistens». At det kom kritiske kommentarer til innlegget var ikke overraskende, siden det bl.a. redegjorde for hva gruvedrifta kunne innebære for samiske interesser og rettigheter. Kanskje er det på grunn av hva jeg tidligere har lest av mer eller mindre hatske angrep på samiske rettigheter, Sametinget, samers urfolkstatus, reindrift m.m. at jeg ikke umiddelbart reagerte på innholdet i noen av de nokså aggressive og flåsete kommentarer til innlegget.

Men da jeg samme dag leste redaktøren i Nordlys sin omtale av «det moralske vulkanutbruddet etter Giskes dans» framsto debatten i kommentarfeltet til Nussir-innlegget i et ganske annet lys. For mye av det som ble sagt her var rene «moralske vulkanutbrudd». For mange kommentarer var ikke bare hatske, men også med hensyn til innhold og logikk usanne. Som meningsytring, ja, men som ytringer om «verden» både feilaktige og ulogiske.

Se her: I én kommentar spør Oddmund Halvard Dalseng seg: «Hvorfor vil samer stoppe all utvikling her i landet? Liketil er det kommet fram at arten vil stoppe all husbygging på Kvaløya i Troms?». Og i et annet innlegg: «Når det kan bevises at samene ikke er urfolk å regne, så hvorfra har de da fått disse påståtte rettighetene?». Og Oddvar Støme konkluderer sin kritikk av samiske reindriftsutøvere med å slå fast at: «Reindrifta har alltid drive med skurkerier og uærleg spel» (han har også kommet med liknende ytringer i tidligere debatter).

Går slike ytringer over den terskelen redaktøren i Nordlys vektlegger seg og andre media for «redaksjonell vurdering, basert på sunn fornuft»? Eller gjelder ikke slike hensyn til kommentarfeltet i Nordnorsk debatt? Om avisas retningslinjer fortsatt gjelder (for raushet, respekt, trakassering, trusler og hatske meninger) gir slike ytringer grunn til å spørre redaktøren følgende: Har avisa sovna på overvåking av debattfeltet også mellom 07.00 – 24.00? Om ansvarlig for overvåking av debatten ikke sover, er mangelen på overvåking uttrykk for at kommentarfeltet har større verdi for avisa som sirkus enn som saklig debattforum?

Eller det det slik at ytringer som Støme og Dalseng kommer med, faller inn under den «lille huskeregel» om at de bare skal skrive det de ville ha ropt ut på torget med mange tilhørere? For det er jo nettopp det de gjør! Og de kan gjøre det med redaksjonell støtte fra avisa Nordlys. På denne måten har avisa – ikke bare nå, men i mange andre såkalte «samedebatter» – gitt uttrykk for reindrifts- og samehat en slags legitim rolle i hva som etter avisas egne regler skal være en åpen og saklig offentlig debatt.

 

(Red.anm: En av kommentarene artikkelforfatteren henviser til er fjernet fra våre kommentarfelt 28.2. Nordlys beklager at den ikke ble avpublisert på et tidligere tidspunkt)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse