Annonse
Nordlys burde heller bruke ressurser på hvordan Norut og Ivan Burkow (bildet) jobber i forhold til sitt formål og hvilke resultater de oppnår i forhold til sin totale ressursbruk, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

Nordlys sine «avsløringer»

Nordlys bommer med sitt fokus på reiseregningene til Ivan Burkow og andre toppsjefer, mener Martin Eliassen.

Men mest pinlig må hele denne saken være for Nordlys.

Tydelig inspirert av VG sitt innsynskrav i reiseregningene til topplederne i norsk idrett, har Nordlys gjort sitt lokale «stunt» overfor topplederne i 4 forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Tromsø.

Det er stor forståelse blant folk flest at toppene i norsk idrett må vise full åpenhet om sin pengebruk både i forhold til reiser, representasjon og eventuelle andre forhold. Suksess for norsk idrett er basert på og avhengig av at et bredt grunnplan av frivillige i alle aldersgrupper gjør en stor innsats for sine lokale lag. I tillegg til avkastningen av den store og avgjørende frivilligheten, får norsk idrett hvert år offentlige overføringer via tippemidler, grasrotandel, kommunale tilskudd samt midler over statsbudsjettet. Skal dette viktige samspillet fungere, er det en selvfølge at pengebruken er transparent i alle deler av norsk idrett. Det er derfor viktig at de som sitter på toppen, i mange tilfeller svært godt avlønnet, går foran og viser full åpenhet rundt sin egen og organisasjonens pengebruk. I den grad det avsløres uvettig bruk av penger skapt av dette fellesskapet, må det selvsagt få konsekvenser for dem det gjelder.

Når Nordlys går løs på toppledere i forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Tromsø med samme krav som VG, er jeg svært usikker på om dette har en stor allmenn interesse eller forståelse hos folk flest.  I dette tilfelle er det ikke et samspill mellom «grasrota og toppen» som innenfor idretten, selv om nevnte institusjoner er på de offentlige budsjetter. Derfor er verken interessen eller behovet for innsyn til stede i samme grad, tror nå jeg.

Sannsynligvis i frykt for å bli «dømt» av Nordlys for å ha noe å skjule, aksepterte alle lederne med unntak av Ivar C. Burkow i Norut å la Nordlys få fullt innsyn i sine reiseregninger fra 2014 og frem til idag. Selvfølgelig kom det, som forventet, ingen «avsløringer» utover at dette er hardt arbeidende toppledere med et nødvendig og krevende reiseprogram. Ingen regninger fra lugubre nattklubber dukket opp, om noen hadde forventet det.

Sikkert til stor glede i Nordlysredaksjonen nektet Ivar C. Burkow i Norut, med støtte fra sitt styre, Nordlys innsyn i sine reiseregninger. Selv om begrunnelsen var forståelig, burde både styret og Burkow ha skjønt at å nekte, var et feilgrep fra deres side. I stedet for ett oppslag om ingen ting, fikk Nordlys nå anledning til å lage flere oppslag på saken, noe som slett ikke var gunstig verken for Burkow selv eller Norut som organisasjon. Ikke overraskende kunne vi derfor på første side i lørdagens Nordlys lese «avsløringen» rundt Burkows reiseregninger. – «Burkow flyr alltid business-class til USA». En ytterst ydmyk Burkow beklager inne i avisen at han først sa nei til Nordlys, men snudde i saken i frykt for at Norut kunne bli oppfattet som en lukket bedrift, noe den ifølge Burkow ikke er.

Jeg har selv mange år bak meg som leder i ulike type virksomheter, og har på 80-tallet gjort mange turer over Atlanteren; både til øst- og vestkysten. Det ble forferdelig slitsomme og trettende reiser på turistklasse. Men i fiskeredskapsindustrien, som jeg jobbet i den gang, tok vi oss ikke råd til annet enn turistklasse. Vi var bare glad vi hadde råd til å reise så langt for å besøke våre kunder og markedsføre våre produkter. Men jeg innrømmer gjerne at jeg og mange med meg, misunte de heldige som satt helt framme og som kom friske og opplagte frem. Vi andre måtte ut i full action etter mange timer i trange seter bak i flyet. Jeg forstår derfor veldig godt at Burkow og Norut spanderer noen tusenlapper ekstra for at Burkow kan bruke reisetiden godt både til forberedelser og hvile. Det setter deg i stand til å gjøre en bedre jobb når du kommer frem.

Man kan gjerne spørre seg hva Nordlys trodde de egentlig ville avsløre gjennom sitt krav om innsyn? Tradisjonelt reiser ledere enten på Statens regulativ, eller etter regning. Norsk regnskapslov definerer klart hva du kan ta med på regningen og føre som kostnad i regnskapet, og det vet toppledere selv veldig godt. I tillegg bistår regnskapsavdelingen i virksomheten og revisor om nødvendig og følger ellers nøye med at lover og regler følges. Har du utgifter utover det som kan tas med på regningen og som regnskapsloven aksepterer, er det kostnader du personlig må innestå for.

På disse toppledernes vegne oppleves det som leser som pinlig at «de må stå til rette» overfor Nordlys og forklare og begrunne sine reisebudsjett, og i Burkows tilfelle hvorfor han reiser på business Class over til USA. Men mest pinlig må hele denne saken være for Nordlys. Det kom, som forventet, ingen ting ut av en stor ressursbruk. Avisen burde heller bruke ressurser på hvordan disse institusjonene jobber i forhold til sitt formål og hvilke resultater de oppnår i forhold til sin totale ressursbruk. Dette er viktige institusjoner for utviklingen av landsdelen og nord-norsk næringsliv. Det har selvsagt en mye større interesse for oss lesere å se hva de presterer enn å få vite om deres ledere reiser på business Class til USA. Med et slikt tiltak fra Nordlys sin side, vil vi også få testet organisasjonenes reelle evner og vilje til åpenhet. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse