Annonse
Nordlys bidrar med sin leder å skitne til en viktig samfunnsmessig og politisk debatt, når avisa agerer på den måten som den gjør, skriver Jarl Hellesvik.

Nordlys skitner til den samepolitiske debatten

Nordlys skriver på lederplass den 24.1.19 at «Når seniorene i byens Høyre-lag velger å la seg representere av den samefiendtlige Larsen, må vi anta at partiveteranene stiller seg bak henne.»

Nok en gang stempler Nordlys de som måtte være imot visse samepolitisk motiverte vedtak, tiltak ordninger og lover, for å være samefiendtlig.  Sist var det Karl-Wilhelm Sirkka og EDL som fikk denne merkelappen påklistret av Nordlys.

Med en slik språkbruk stempler Nordlys kritikere av deler av den samepolitikken som føres og forfektes, som skaprasister.  Dette er intet annet enn brunskvetting.

Lederskribenten viser til finnmarksloven og konsultasjonsplikten som gode eksempler på «samiske rettigheter» som partiet Høyre har fått gjennomslag for. En samtale med nyhetsjournalister i avisen ville ha avdekket at et betydelig flertall av Høyre-velgere som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, er imot at Sametinget tildeles mer politisk makt og innflytelse. Ca. halvparten av de spurte Ap-velgerne til Sametinget sa også nei til mer sametingsmakt i en undersøkelsen utført av Sentio.

Fylkestingsrepresentant og tidligere leder av Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, sa dette til avisen “Finnmarken” den 29. august 2015 om sametingspolitikerne at: “De har faktisk mer makt enn oss som sitter på fylkestinget innenfor realpolitikk. Med konsultasjonene som de får med regjeringa, har de eksempelvis mye større innflytelse på nasjonens fiskeripolitikk, enn vi har på fylkestinget.”

Og et annet fremtredende høyremedlem, daværende ordfører i Alta, fylkestingsrepresentant og vararepresentant for partiet på Stortinget, Laila Davidsen, sa det slik i en samtale med «Altaposten» den 31. mars 2015: “Det vi opplever er at alle demokratiske prosesser settes ut av spill av at Sametinget har fått eksklusiv rett til å endre spillereglene. Nå er det på høy tid at vi får vite hva som foregår i de såkalte konsultasjonene mellom Sametinget og Regjeringen. Det eneste vi nå vet er at godt forankrede demokratiske prosesser settes til side, og at Finnmark blir stående igjen som en taper.

Nordlys bidrar med sin leder å skitne til en viktig samfunnsmessig og politisk debatt når avisa agerer på den måten som den gjør.  Det er trist at Nordlys har valgt å fire seg ned til et slikt lavmål.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse