Stikk i strid med hva Nordlys prøver å gi inntrykk av, har den folkelige motstand mot kommunesammenslåing på yttersida åpenbart økt, skriver Per Gunnar Steensvaag.

Nordlys og Tvangsgutane

Stikk i strid med hva Nordlys prøver å gi inntrykk av, har den folkelige motstand på yttersida åpenbart økt.

Et knippe Stortingspolitikere fra Høyre, FrP og Venstre skrev i februar ei liste over norske kommuner de vil slå sammen med tvang. Så tilfeldig utvalgt virket ofrene at en frykt for å lide samme skjebne bredte seg over landet. Onsdag 29/3 kom “Tvangsgutane” nordover og slo til igjen. Nordlys, det såkalte talerøret for småfolks sak, applauderer heftig og begeistret.

Avisen gratulerer på lederplass senjaværingene med sin nye kommune. Hva øyfolket selv mener om saken, er tydeligvis ikke så nøye. Folkeavstemningene i Tranøy, Berg og Torsken ga henholdsvis 64, 71 og 76% NEI. Med sine Høyre-ordførere i spissen forhandlet så førstnevnte og Lenvik fram en ny avtale. Uten hverken folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse ble det flertall i Tranøy kommunestyre for denne. De to øvrige fattet vedtak i tråd med folkeviljen. Man skulle da tro at hele prosessen kunne avsluttes med regjeringas deadline for disse avgjørelsene 1/7 2016.

En av mange skampletter ved kommunereformen er de stadige endringer av spillereglene. Ovennevnte tidsfrist forlenget kommunalministeren i samme øyeblikk som den gikk ut. Sanner har snakket mye om sine siste togavganger. “Stakkars dem som da blir stående igjen på perrongen”. Gudene vet hvor mange ekstratog han likevel har satt opp for dem som frivillig vil kaste seg på i fart. Når hverken lokking, luring eller skremsler har gitt ham nok passasjerer, er Tvangsgutane gode å ha for å fylle kupéene.

Nye “muligheter” fikk altså også Berg og Torsken for “frivillig” å komme fram til rett beslutning. Med Fylkesmannen som Sanners fremste spydspiss, og med Norlys i heiagjengen, ble de som mange andre kommuner satt under et utilbørlig press. I Torsken har de stått rakrygget og for annen gang fattet et enstemmig vedtak om fortsatt selvstendighet. Anført av to detroniserte ordførere lå det denne gang an til at Berg kommunestyre ville vedta sammenslåing med én stemmes overvekt. Etter folkemøter med unison Nei-stemning feiget de ut. Stikk i strid med hva Nordlys prøver å gi inntrykk av, har den folkelige motstand på yttersida åpenbart økt. Ja-flertallet i Berg kommunestyre kastet derfor kortene og overlot avgjørelsen til Stortinget.

Følgende står å lese i FrPs prinsipprogram: “Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning”. Werner Enoksen, partiets eneste representant i Berg, står i så måte som en lysende stjerne hva gjelder å holde valgløftet. Når flertallet av kommunens egne folkevalgte har abdisert i saken, burde det være rimelig å anta at lederen av kommunalkomitéen, Helga A. Njåstad, også fra FrP, ville foreta sine vurderinger i tråd med eget partiprogram. Dessverre er “folket” som betyr noe for ham, de åtte som ikke selv ville ta avgjørelsen, men som altså har tilkjennegitt en holdning stikk i strid med ønsket til et overveldende flertall av sine sambygdinger.

Straks de “privatpraktiserende” Stortingsrepresentanter hadde lansert sine tvangstanker, men før saken er lagt fram av regjeringen, behandlet av komitéen og votert over på Løvebakken 8. juni, ropes det; “Sett i gang med sammenslåingsprosessen!” For å sikre den ønskede sentralisering er det altså ikke bare folket som vises manglende respekt, men også vår nasjonalforsamling. Motivet er åpenbart. Etter et eventuelt formelt tvangsvedtak 8/6 er det med sommerferie og valgkamp knapt tid til å gjøre noe som helst før en ny regjering kan reversere disse overgrepene mot folkeviljen. Her gjelder det altså om å gi gass straks for å få bordet til å fange. Sammenslåingsforkjempere har allerede proklamert at de finner det uhørt dersom noen etter å ha blitt kvitt tvangstrøya forårsaker at masse arbeid blir til fånyttes.

Nordlys argumenterer med at “ikke avskrekkende avstander” gjør at det på Norges nest største øy “ligger spesielt godt til rette for kommunesammenslåing”. Skulket redaksjonen geografitimene på skolen? Strekninger, nå viden kjent fra programserien “Brøyt i vei”, kommer nok til å føles lengre enn langt for befolkninga når skoler, sykehjem og alt annet av kommunale tjenester i tråd med all erfaring forsvinner innover øya, ref. f.eks. Ullsfjord i Tromsøs nærmeste bakland.

Avisa mener at Senja skal bli en maktfaktor, ikke bare i Troms, men i den nye regionstruktur de så ivrig forfekter. Dette er et paradoks på grensen til det tragikomiske når makten flyttes fra øya etter at herredshusene i Vangsvik, Skaland og Gryllefjord er stengt. Det blir jo fra fastlandet Senjas “tyngre stemme” angivelig skal runge helt til Grense-Jakobselv.

Like selvmotsigende er det at en ressursrik maktbastion med Finnsnes som et enda sterkere senter dannes etter tilførsel av det Nordlys samtidig beskriver som tre forgubbede ødeland av noen håpløse kommuner uten framtidsutsikter eller livets rett. Var det ikke nettopp slike samfunn Karlsøypresten hadde i tankene da han ved trykkingen av Nordlys ønsket å være “en ærlig talsmann for smaafolks sak”? Han må jo rotere i graven nå når avisa hans i stedet har blitt et organ for Tvangsgutane.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse