Annonse
ANGRIPER NORDLYS: Nordlys har undergravet troverdigheten til Helse Nord slik at det får konsekvenser for både pasienttrygghet og -sikkerhet i Nord-Norge, hevder Helse Nord-ledelsen i en klage til Pressens Faglige Utvalg. Her er administrerende direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle på siste styremøte i helseforetaket. Foto: Jørn Normann Pedersen.

Nordlys under angrep fra Helse Nord

Helse Nord går til frontalangrep på en avis som er plagsom for maktmenneskene i helseforetaket, skriver professor Kjell Arne Røvik.

Helse Nord i Bodø har klaget Nordlys inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for måten avisen har skrevet om PCI-saken på. Denne aller mektigste nordnorske virksomhet, målt i budsjett og i betydning for befolkningen, misliker altså sterkt å ha blitt badet i et vedvarende kritisk søkelys fra Nordlys. Mens debatten har rast, har derfor Helse Nords mange og godt betalte kommunikasjonsmedarbeidere nitid overvåket alt Nordlys har skrevet, registrert det, samlet det i et enormt dokument, og så ekspedert det til PFU. Nå er det «pay-back time», nå skal avisen, og særlig politisk redaktør Skjalg Fjellheim, til doms!

Helse Nord går altså til frontalangrep på en avis som har forsvart landsdelens felles universitetsklinikk og advart mot konsekvensene av PCI-beslutningen i form av tap av pasienter og inntekter. Nordlys sine meget tydelige standpunkter i denne ene og viktige saken har åpenbart vært plagsomme for maktaktørene i Bodø. Derfor forsøker man nå å vri fokus vekk fra det betydelige tillits-tapet man har påført seg selv gjennom et vedtak uten legitimitet blant de tyngste fagfolkene og blant store deler av landsdelens befolkning for øvrig.                

klagen kommer blant annet denne formuleringen: «Når troverdigheten til en landsdels helsemyndigheter undergraves i en regelrett kampanje i regionens største avis, får dette konsekvenser for både pasienttrygghet og – og sikkerhet. I VVP står det at «Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke». Det har Nordlys gjort i PCI-saken». Man gnir seg i øynene, og lurer på om dette bare er sjarmerende hårsårhet på syltynt faktagrunnlag, eller om det snarere reflekterer en organisasjon i ferd med å utvikle et ikke fullt så sjarmerende DDR-aktig modus operandi med meningskontroll og straff som virkemidler.

Det pikante i denne saken er måten PFU-klagen er blitt formidlet til avisen Nordlys på. Det normale ville vært at Nordlys ble informert om klagen fra PFUs sekretariat. Denne gangen ble imidlertid Nordlys informert gjennom Avisa Nordland (AN) i Bodø. Helse Nord valgte altså, utrolig nok, å først informere – eller lekke – informasjon om PFU-klagen til konkurrenten AN, som så tok kontakt med sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys for et intervju om saken. Dette er nok et eklatant eksempel på at Helse Nord bruker det særdeles Helse Nord – lojale AN som informasjonsmessig bakkanal.

Sist det «lekket» fra Helse Nord-systemet var da Dagens Medisin og AN fikk informasjon om at Tor Ingebrigtsen var «skurken» i Marianne Telles trakasseringsopplevelse. Noen AN-journalister vet tilsynelatende «alt» fra innsiden av Helse Nord, og i de to ovennevnte sakene var de også de første til plukke opp det som fløt av informasjon med negativ Tromsø-vinkling. Sett fra utsiden er informasjonsutvekslingen og hopehavet mellom Helse Nord og AN nå så sterk, at man undres på om AN er en kommunikasjonsavdeling under Helse Nord.  Det er også symptomatisk at hverken AN eller andre Bodøbaserte medier utsettes for noen form for kritikk fra Helse Nord hva angår deres dekning av PCI-saken – dette til tross for at både AN, Bodø Nu og NRK Nordland kjørte særdeles ensidige og tøffe kampanjelignende løp mot Universitetssykehuset Nord-Norge i denne saken.

Hva ville for eksempel PFU mene om Bodømedienes påstander om at «Nordland sponser Tromsø med hjerter», eller “Folk i Salten og Helgeland har det dårligste tilbudet i landet» og «nordlendingene har landets høyeste dødelighet», eller «Vi taper både liv og deler av vår hjertemuskel på vei til Tromsø», samt «mennesker dør fordi de bor i Nordland»? Og hva med den om at «leger ved UNN vil ikke redde liv i Nordland»? Selvsagt både ensidig og feilaktig, men likevel utenkelig at Helse Nord skulle dra de lojale Bodø-medier inn for PFU for sine vedvarende angrep på UNN.

Gjennom PFU-klagen mot Nordlys og det avslørende samarbeidet med Bodøpressen forsterkes dessverre inntrykket av Helse Nord som en av de mest fremskutte og aktive Bodøbaserte aktører med agg mot Tromsø. Typisk i så måte er at Helse Nord i stadig mindre grad bryr seg om helt rimelige politiske signaler fra Troms og Finnmark. For eksempel mistet plutselig UiT Norges Arktiske Universitet sin representasjon i styret for Helse Nord etter at den forrige representanten fra UiT hadde gått mot Helse Nord i PCI-saken. Det kom sterke protester fra Universitetet. Det ga Helse Nord blaffen i.  

Et annet ferskt eksempel er at man glatt også ga blaffen i Troms Fylkeskommune og KS-Troms sine godt begrunnete ønsker i valget av ny styreleder ved UNN. PFU-klagen mot Nordlys er i så måte en kraftfull påminning om de Bodøbaserte oppfatningene av UNN, Nordlys og Tromsø i alminnelighet som har vokst seg så dominerende i Helse Nord. Med slike holdninger blir handlingene deretter. Prisen å betale er selvsagt et betydelig tillitstap nordpå i helseregionen.

Kan så tilliten til Helse Nord gjenopprettes? Den er sannsynligvis ikke reparabel innenfor den nåværende organiseringen av virksomheten. Det å for eksempel skifte administrerende direktør eller styreleder vil derfor bare være symbolsk «overflatebehandling» uten varige virkninger. Det som trengs er strukturelle grep: Helse Nord bør både re-organiseres og re-lokaliseres. Et ekspertutvalg har nylig foreslått at de nye storfylker bør få mer makt over helsepolitiske beslutninger som angår befolkningen i fylket.

Her ligger et mulighetsvindu, fordi når Troms og Finnmark snart slås sammen, bør man gå i gang med å planlegge hvordan det nye storfylket skal få overført utvalgte enheter og oppgaver fra nåværende Helse Nord i Bodø. Slik organisatorisk grovkirurgi er med stor sannsynlighet det eneste grepet som vil ha varig legende effekt på tillitsforholdene. Det er imidlertid viktig at et slikt krav og forslag adresseres til rette vedkommende, nemlig Regjeringen og helseminister Bent Høie.

            

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse