Annonse

Nordlys uten saklige argumenter

At Nordlys bringer en svært viktig samfunnsdebatt ned på et slikt lavmål som i lederartikkelen tjener ikke avisa til ære.

Det er ikke første gang redaktøren i Nordlys skjeller meg ut på lederplass. Torsdag  6.mars har han vært i sitt skjellsordregister og henta ut ordet «populist». Ja, til og med «Vår fremste populist», er betegnelsen jeg får. Tidligere i vinter er det senterpartileder Slagsvold Vedum som har blitt beæret med samme karakteristikk. Sånn sett er jeg jo i godt selskap.

Men hvorfor kommer redaktøren i Nordlys med dette utbruddet? Har jeg truffet noen ømme tær hos redaktøren? Eller er jeg fullstendig på jordet, og fortjener utskjellinga?

I den grad redaktøren forsøker å argumentere mot det jeg fremfører sammenlikner han Troms Kraft med Finnmarkseiendommen. Finnmarkingene vil visstnok beholde avkastninga fra Fefo i dagens Finnmark, ifølge redaktøren. Dermed er det selvsagt at avkastning fra Troms Kraft as kun skal brukes i dagens Troms, mener han.

Men hva er realiteten? Jo, forvaltninga av Finnmarkseiendommen er nedfelt i Finnmarksloven. Den er nå under revidering på grunn av sammenslåing av fylkeskommunene. Regjeringa foreslår overfor Stortinget at det nye felles fylkestinget skal oppnevne styremedlemmer i Fefo, men at bostedsadresse skal være dagens Finnmark. Når det gjelder disponering av evt avkastning fra Fefo, som etter etableringa i 2005 har vært 0, skal den fortsatt være som nå. Regjeringa foreslår at §15 i Finnmarksloven skal være slik: “Dersom Finnmarkseiendommen i bankinnskudd, kontanter og lignende har aktiva som fratrukket eventuell gjeld overstiger det som trengs av reserver for å sikre driften, kan styret beslutte at overskuddet helt eller delvis skal utbetales til Troms og Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål. Overskudd som deles ut til fylkeskommunen eller allmennyttige formål, skal komme Finnmarks innbyggere til gode.” I høringsuttalelsen fra fylkesrådet i Troms støttes ordlyden i denne paragrafen! Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk står som saksbehandler i denne saka, som fylkestinget skal behandle 12-15.mars.

At Nordlys mener det er helt greit at fremtidig millionavkastning i Troms Kraft as ikke skal disponeres av det folkevalgte fylkestinget, men av et holdingsselskap, er ikke helt overraskende. Det er likevel noe drøyt at jeg blir utskjelt når jeg påviser at økonomien i fylkeskommunen blir svekka, og at de som har behov for tjenestene fra fylkeskommunen innafor vgs, samferdsel, kultur, tannhelse, folkehelse osv, blir skadelidene.

Dersom redaktøren i Nordlys hadde lest Inndelingslova (§18) ville han ha sett at det er klare bestemmelser for hvordan «boet» skal gjøres opp ved eventuell skilsmisse. Derfor er dette utsagnet fra redaktøren på kvikkleire; «Jens Ingvald Olsen overser også glatt at Finnmark Arbeiderparti ha gjort vedtak om å kjempe de man makter for å få fylkessammenslåingen opphevet. Partiet satser på at et nytt Storting etter valget i 20121 skal omgjøre beslutningen. Inn i dette usikre politiske og juridiske landskapet vil altså Olsen kaste enorme verdier som tilhører befolkningen i Troms.» I Inndelingslova(§18) ligger det som grunnleggende premiss at verdier skal tilbakeføres til opprinnelige eiere. Nettopp fordi Ap, men også Rødt, SV og SP går inn for å frigjøre Finnmark og Troms fylkeskommuner fra tvangsekteskapet i 2021, er det svært skadelig at fylkesrådets forslag gjennomføres. Det er jo ikke usannsynlig at disse partiene vil få flertall på Stortinget i 2021.

Jeg frykter også at fylkesrådets anbefaling, som Nordlys støtter, i tillegg vil skape store vanskeligheter for selskapet Troms Kraft as for fremtidig samarbeid med lokale kraftselskap i Finnmark, enten det er nettselskap eller produksjonsselskap.

At Nordlys bringer en svært viktig samfunnsdebatt ned på et slikt lavmål som i lederartikkelen tjener ikke avisa til ære.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse