Annonse

Nordlys` vaffelrøre.

Mener Nordlys, som til de grader har blitt en meningsavis, at vi ikke skal kunne ha partipolitiske møter, uten at media og andre parti skal ha møterett i møtene?

I reportasje, i intervjuer med statsviter Røvik og journalist Bodahl Johansen og tidligere byrådsleder Hilmarsen, og i egen lederartikkel har Nordlys de siste dagene presentert en historie om møter i hemmelighet. Mystikkens slør kastes over denne virksomheten som bedrives på rådhuset i Tromsø. Professor Røvik sier møtene kanskje ikke bryter med lovverk, men befinner seg i en gråsone, og han vil ikke forby oss å spise vafler. Tidligere byrådsleder Hilmarsen fra Høyre blir brukt som sannhetsvitne for å beskrive hvor forferdelig disse møtene er. «Politbyrå», sier Hilmarsen, og Nordlys trekker behendig det kommunistiske spøkelset frem. Hilmarsens byrådsmodell er langt å foretrekke, får vi vite.  Det er ikke måte på hvilke bannbuller som kastes fra kommentatorene i mot oss som deltar på disse møtene.  Nordlys skriver at i følge Bodahl Johansen fastslås det i forarbeidende til offentlighetsloven om felles gruppemøter at: «det er uakseptabelt å flytte realitetsavgjørelsene bort fra åpne møter i folkevalgte organer. Det er jo ingen tvil om at slike institusjonaliserte møter som i Tromsø, undergraver åpenheten i lokaldemokratiet.»

Nå har, etter det jeg kjenner til, ingen av kommentatorene snakka med noen av oss som deltar på møtene, om hva som er innholdet i møtene. Ivaretaking av kommuneloven og offentlighetslovens bestemmelser er sjølsagt viktig, og noe vi tar på største alvor. Jeg skal ikke utelukke at det har vært gjort feil, og ikke usannsynlig kommer til å bli gjort feil også i fremtida.  Etter mitt syn er imidlertid Nordlys` vaffelmøte-kampanje fullstendig «overkill».  I formannskapsmodellen er det administrasjonssjefen som har instruksjons- og initiativretten til hvilke saker som skal komme til behandling i de politiske organene; komiteene, formannskapet og kommunestyret. De politiske organene kan også etter forslag fra enkeltrepresentanter gjennom vedtak be administrasjonssjefen utrede og legge frem saker til politisk behandling.

De tre partiene, Ap, Rødt og SV laga etter valget 2015, der vi fikk flertall i kommunestyret, en felles politisk plattform, Kystens Hus-erklæringa. Vi ønsker naturligvis å gjennomføre vårt felles program. Gjeninnføring av formannskapsmodellen var et av målene. Dette innebærer at alle partiene og representantene i kommunestyret er likemenn. Ap, Rødt og SV har ikke noen større fullmakter enn Krf og SP med sine to representanter, men vi har gjennom et demokratisk valg fått mange flere representanter, og gjennom det naturligvis større mulighet til å få flertall for vår politikk. Men vi har ikke styringsrett over administrasjonssjefen. Det er hun som suverent legger frem innstilling til vedtak i sakene, som er saksbehandlet i administrasjonen der hun er sjefen. Vi får ikke sakene som skal til politisk behandling før noen andre. Media og offentligheten får tilgang til disse samtidig, og sakene kan diskuteres politisk i det åpne rom. Under byrådsmodellen var den politiske avgjørelsen tatt av byrådet før saka kom til offentligheta. Men de 8 månedene vi hadde byråd åpna vi den hermetisk lukka prosessen som var under Hilmarsen-byrådet, og gjennomførte den forberedende byrådskonferansen som åpent møte.   

Er det så i strid med offentlighetsloven at våre tre partier har møter der vi diskuterer politikk, uten at andre partier eller media har adgang? Hva med møtene H, Frp, V, Krf og Sp har i fellesskap? Hvor er invitasjonene til disse møtene sendt? Skal Ap, Rødt og SV nektes (noen ønsker kanskje det..) å ta politiske initiativ til interpellasjoner, spørsmål i formannskapet, komiteene eller kommunestyret? Skal vi nektes å diskutere om vi skal fremme saker som representantforslag, som alle kommunerepresentantene kan gjøre, for saker vi ønsker utreda eller gjennomført.

Jeg skal la være å spekulere i om Nordlys har en egen agenda for å sette koalisjonen Ap, Rødt og SV i dårligst mulig lys. Men mener Nordlys, som til de grader har blitt en meningsavis, at vi ikke skal kunne ha partipolitiske møter, uten at media og andre parti skal ha møterett i møtene? Det vil i så fall være grunnlag for en mer omfattende prinsipiell diskusjon, uten å ta for hardt i.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse