Annonse
Gratangen kom på 354.plass i NHOs kommune-NM. Ifølge NHO er det kommunen i landet med mest sykefravær, med et sykefravær på 11,1 prosent i 2015.

Nordnorsk konkurransekraft

Når man ikke liker resultatet eller svaret av årets kommune-NM, er det lett å skyte på “pianisten”.

Når man ikke liker resultatet eller svaret av årets kommune-NM, er det lett å skyte på "pianisten".

Professor Stein Østre med flere er kritisk til NHOs Kommune-NM. Med begreper som juks og propaganda, skytes det langt over mål.

NHOs Kommune-NM har gått over seks år og vurderer næringslivets betingelser i norske kommuner. Det blir feil når det hevdes at vi har betalt Vista Analyse for “å velge ut data som er egnet til å begrunne behovet for drastiske endringer i kommuneinndelingen til NHOs fordel”.

Påstanden om at mindre kommuner ikke utgjør et interessant marked for NHOs servicebedrifter, stemmer heller ikke. Tvert imot viser NHOs Kommune-NM at mange små kommuner klarer å skape verdier og vekstkraft gjennom utnyttelsen av et godt næringsgrunnlag.

NHO har valgt ut offisiell statistikk på de områdene vi mener er viktigst som indikatorer på næringslivets kår i kommunene. Vi er helt åpne på hva dette er, vi ser på 21 ulike faktorer under fem hovedområder: arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi, kompetanse og næringsliv. Undersøkelsen ligger ute på nettet, til innsyn for alle:  Her finner du det vi har brukt og hvordan din hjemkommune gjør det på hver eneste enkel faktor.

NHO er like åpen på hva dette ikke er. Vi ser ikke på nivå eller brukertilfredshet av kommunale tjenester som sosialvesen eller helse, slik enkelte etterspør i sine leserinnlegg. Den typen kåringer foretas forøvrig av flere andre organisasjoner og institusjoner.

Som med alle typer rapporter og undersøkelser, kan datautvalg og annet diskuteres. Vi har også gjort mindre justeringer i perioden vi har hatt Kommune-NM, når vi har sett at ting ikke fungerer. For eksempel er det blitt spurt om hvorfor parametere som boligmarked og samferdsel ikke er med. Det er absolutt relevante spørsmål, og noe vi kan vurdere å ta inn til neste år.

Men til syvende sist lager vi altså NHOs Kommune-NM fordi vi mener det gir oss alle bedre innsikt. De 21 utvalgte indikatorene er viktige premisser for verdiskaping, privat sysselsetting og utvikling av våre bo- og arbeidsmarkedsregioner. NHOs Kommune-NM er således ment å være til inspirasjon, og en indikasjon på hvilke grep som må tas.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse