Annonse
Jeg misunner ikke de som nå skal ut og prøve å rekruttere en ny direktør til NNKM, skriver Ivar Vik, medlem av Nordnorsk Kunstmuseums venneforening. (Foto: Yngve Olsen)

Nordnorsk Kunstmuseum og et styreflertall på "bærtur"

Et styre og en daglig leder skal "spille hverandre gode" - spiller styrelederen i NNKM på riktig lag?

NNKM er et kunstmuseum i Tromsø, etablert 1. november 1985 som en stiftelse med mål om å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge. NNKM har et styre, hvis flertall på forbausende kort tid har vist hvor vanskelig det er å utøve en god styrefunksjon i en kulturinstitusjon.

I enhver organisasjon er det en arbeidsdeling mellom de som styrer, her styret i NNKM, og de som leder organisasjonen, her er det direktør Jeremie McGowan. Den som leder organisasjonen gjør det innenfor de rammene som styret setter.

Det er vanligvis et tett samarbeid mellom et styre og en daglig leder, de utfyller hverandre, og i en vellykket symbiose sørger de for «å spille hverandre gode». Det er elementært at styret legger grunnlaget og trekker opp de store linjene, en vesentlig oppgave for styret er også å tilsette daglig leder.

Når samvirket mellom et styre og daglig leder fungerer godt når organisasjonen resultatene sine med lite «støy», når samvirket er dårlig kommer gjerne overskriftene. Premissene for samarbeidet legges av styreleder, som representanten for styret, og den daglige lederen, og begge har ansvaret for at dette fungerer godt. Resultatene forbindes ofte med den daglige lederens innsats, det er gjerne hun eller han som er mest synlig.

Samtidig er det styrelederen som ofte må ta de vanskeligste avgjørelsene, særlig når forholdet mellom styret og daglig leder fungerer dårligere enn ønsket.

Etter de siste dagers avisoppslag kan det se ut som om styrelederen i NNKM ikke har lyktes i å bruke de grunnleggende reglene for «å spille hverandre gode» i et styre. Jeg vet ingen ting om diskusjonene internt i styret, det er styrets rett og plikt å holde slike diskusjoner innen styret. Samtidig er det smått utrolig at prosessen med ikke å forlenge direktørens åremål, eventuelt å avslutte denne før forlengelsesperioden er omme, kan håndteres på en slik amatørmessig måte. Dersom man gikk mot avslutningen av en åremålsperiode er en naturlig prosess å lyse ut et nytt åremål, og eventuelt gi beskjed til den som sitter i åremålet om at dette neppe ville bli forlenget for vedkommendes del. Slike prosesser foregår mange steder hele tiden, og er relativt uproblematisk.

Dette kan neppe ha vært prosedyren her, og å dømme etter hvor mange av de sittende styremedlemmene som har trukket seg i dag, 1. april (og det er ingen aprilspøk!), kan heller ikke prosessen ha vært godt fundamentert i styrediskusjonen, forut for vedtaket. Jeg tar for gitt at styremedlemmer ikke har stemt for et forslag om å avslutte direktørens arbeidsforhold, for deretter å trekke seg fra styret i protest mot det samme vedtaket. Et springende punkt er selvfølgelig hvorvidt alle styremedlemmene deltok, eventuelt hvilke varamedlemmer som deltok, men jeg skal ikke forfølge en tanke om at det kunne være en bevisst sammensetning av styremedlemmer og varamedlemmer for å komme til et «ønsket» resultat.

Når styret så har fattet et vedtak, et vedtak som man må vente vil være omtvistet (litt fantasi skal man jo innrømme styreflertallet), så blir spørsmålet hvilken informasjonsberedskap styret har laget. Når svaret fra styrelederen blir «det eneste jeg vil si om bakgrunnen er at det er en totalvurdering som er gjort av styret», så tviler jeg på at det er lagt noe særlig arbeid i informasjons-beredskapen. Resultatene tyder i alle fall ikke på dette, og utsagnet er bare marginalt bedre enn det hjernetomme utsagnet «ingen kommentar». Dette ble vi heldigvis spart for, men hvordan man kan unngå å legge arbeid i å forklare oss hvorfor dette var et fornuftig valg går langt over min forstand.

Det er to nærliggende forklaringer: den ene er at man håper at problemet forsvinner i forhold til alle andre problemer vi har for tiden, eller at vi ville lese denne saken 1. april, og ta den som en vanlig aprilspøk.

Det er selvfølgelig mulig at beslutningen kan være riktig, ifølge ex-styremedlem Joar Nango var styret «… sterkt uenige i om McGowan har kompetanse til å være direktør eller ikke.» Det er faktisk slik at man ikke tror det man leser! NNKM har under Jeremie McGowans utviklet en sterk posisjon både i Nord-Norge, i Norge og internasjonalt, muséet har vunnet flere utmerkelser, og så påstår man, underhånden, at direktøren ikke har kompetanse til å være direktør for muséet! Er det mulig? Og så trekker de fleste av de kunstneriske styremedlemmene seg i protest mot vedtaket. Det er så man lurer på om det har vært et «normalt» styreflertall i saken, eller kanskje vedtaket er fattet med styrelederens dobbeltstemme? Om det skulle være ukjente praktiske mangler ved museumsdriften får styret sørge for å løse disse utfordringene, i forhold til det kunstneriske og museumsfaglige er slikt bagateller.

Burde det kanskje ringe en liten bjelle hos styreflertallet i denne saken, om at man er på ville veger, når man «kvitter seg med» en som har lyktes hos NNKM?

I en slik sak kan vedtaket praktisk sett ikke gjøres om, vi får leve med konsekvensene av dette, men jeg misunner ikke de som nå skal ut og prøve å rekruttere en ny direktør til NNKM. Kandidater vil selvfølgelig også registrere styrets arbeidsmåte og kompetanse, eller kanskje heller mangel på dette.

  • Kronikkforfatteren er siviløkonom (NHH), har en mastergrad i både statsvitenskap og i kunstvitenskap, og har hatt over 30 styreverv gjennom de siste 35 årene. Han er også medlem av «Nordnorsk Kunstmuseums Venneforening».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse