Annonse

Nordnorsk stor-region?

Det det mest realistiske er at Nord-Norge i framtida består av to regioner, ikke en.

I et fremtidig regionalt Norge er det derfor vanskelig å se for seg at Nord-Norge består av en region.

Nordnorsk Råd har hatt møte i Tromsø denne uka. Rådet består av de fylkeskommunale lederne i Nordland, Troms og Finnmark. Skal man dømme etter vedtakene står rådet nå i fare for å bli en ufarlig resolusjonskvern. Hvis nordnorske politikere ikke hever stemmen, vil de ikke bli hørt.

Da er det synd at vedtakene i for stor grad preg av å være en oppramsing av det de tre fylkeskommunene har vedtatt hver for seg. For eksempel er det dypt forstemmende at nordnorske fylkespolitikere nå gir innspill til neste Nasjonal Transportplan uten å be om en ny utredning om Nord-Norgebanen og flere kilometer jernbane i nord. Det bærer preg av et svakt strategisk framtidsblikk for landsdelen.  

Vi savner også en tydelig politisk stemme nordfra om utfordringene innenfor sjømatsektoren. Nord-Norge mister nå både eierskap, inntekter og kontroll over ressurser.  Her hadde vi forventet at Thomas Norvoll (fylkesrådsleder Nordland, Cecilie Myrseth (fylkesrådsleder Troms) og Runar Sjåstad (fylkesordfører Finnmark) , som alle tilhører Arbeiderpartiet, ville målbare nordnorske interesser på en langt tydeligere måte.Målet må være et langt mer av verdiskapningen og inntektene blir igjen i Nord-Norge.

Etter to år leter Nordnorsk Råd fortsatt etter en formålstjenlig organisering. Det sier mye om hvor skjørt samarbeidet er.  Samtidig intensiverer Regjeringen nå arbeidet med regionreformen. Hvis Norge skal ha et regionalt forvaltningsnivå i fremtiden, må fylkene selv rigge seg for fremtiden.

Det betyr at man må finne sammen. Lokkepremien fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er at flere oppgaver oppgaver overføres fra Staten, i bytte mot sterkere og mer robuste regioner.  Dette samordningsarbeidet er allerede godt i gang på Vestlandet, Trøndelag,  Sørlandet og Østlandet.

I nord synes det ikke å være noen reell vilje til å drøfte den beste løsningen for landsdelen, som vil være en felles nordnorsk region. Særlig har Nordland et sterkt ønske om å bevare status som eget fylke eller region.  I et fremtidig regionalt Norge er det derfor vanskelig å se for seg at Nord-Norge består av en region. En oppsplitting av Nord-Norge i to regioner, der også dagens fylkesgrenser justeres, er dessverre langt mer realistisk.

Likevel er det oppmuntrende å se nye eksempler på praktisk samarbeid som overskrider fylkesgrensene.  Onsdag ble det kjent at forskningsselskapet  Norut i Tromsø åpner avdelingskontor ved kunnskapsparken i  Bodø.  Bakgrunnen er satsing på utvikling av drone-industri i Nord-Norge.  Et verdensledende miljø innenfor satellitt-teknologi og jordobservasjon i Tromsø blir koblet med det meget sterke luftsfartsmiljøet i Bodø med Forsvaret, Luftfartstilsynet og Hovedredningssentralen Nord-Norge i spissen.

Det er et fornuftig initiativ som peker i riktig retning. Og det er all grunn til å rose både Bodø-ordfører Ida Pinnerød og Norut-sjef Ivan Burkow for å ha lagt til rette for en framtidsrettet nordnorsk løsning.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse