Hybridfiskebåten til Selfa Arctic er verdens første i sitt slag. Båten gir en bedre arbeidshverdag for fiskeren og drivstofforbruket reduseres inntil 70 prosent. Dette er et godt eksempel på at en lokal nyvinning bidrar til løsning på globale utfordringer. Foto: Selfa Arctic

Nordnorske bedrifter til næringslivets Champions League

Målsettingen med Merkevaren Norge er å vise frem de flinke bedriftene og tiltrekke oss internasjonal kapital og talenter.

Vi er verdensmestere på å lage grønne, miljøvennlige prototyper. Spørsmålet er om verden er klar over dette, og om man blir rik av å bare lage fantastiske prototyper. Svaret er for ofte nei. Vi må evne å gjøre verden oppmerksom på norsk teknologi og kompetanse for å finne nye kunder. Som jeg ofte sier, man blir ikke valgt hvis man ikke er kjent. Vi må gjøre oss kjente og klare å omgjøre prototypene til mere hyllevare, ellers uteblir de store inntektene.

I 2030 vil Norge trolig ha et underskudd på 150 milliarder kroner på nasjonalregnskapet, og dette vil øke i årene som kommer dersom vi ikke tar et felles krafttak nå. Hva betyr dette for deg og meg tenker du kanskje? Problemet med dette er at vi kanskje ikke vil ha råd til å finansiere det velferdssamfunnet vi alle setter så stor pris på hvis vi ikke gjør noe nå. Det vil også være vanskelig å kunne overlevere det samme samfunnet som vi har nytt godt av til våre barn og barnebarn.

En måte å tjene mer penger på er å øke norsk eksport. Nord-Norge er i sterk vekst og vi har bedrifter i nord som kunne spilt i næringslivets Champions League, men agentene har enda ikke fått opp øynene for hva vi kan tilby. Bedriftene våre må løftes frem og det tror vi gjøres best i fellesskap gjennom Merkevaren Norge.

«The Explorer» - utstillingsvindu for norske bedrifter

Et digitalt utstillingsvindu for grønne løsninger ble lansert 31. mai under årets Innovasjonstale i Oslo. Utstillingsvinduet har fått navnet «The Explorer» (theexplorer.no) og skal bidra til å sette norske bedrifter på kartet. Det skal være en drahjelp og et fellesgode for små og store bedrifter over hele landet, som hver eneste dag konkurrerer om å bli valgt. Den digitale tjenesten skal koble norske løsninger mot et internasjonalt marked, et utstillingsvindu for norsk næringsliv. 

For å bygge opp et levende utstillingsvindu må vi vise et mangfold av løsninger som inspirerer og tiltrekker internasjonale aktører. Her må også nordnorske bedrifter kjenne sin besøkelsestid og bidra til at regionen er representert i plattformen. Etter lansering 31.mai kan alle næringer og bransjer med grønne løsninger registrere seg i basen. Bedriftene må svare på tre kriterier; God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke av FNs bærekraftsmål den bidrar til å løse. 

Tromsøselskapet Dualog er med sine internett- og kommunikasjonstjenester for skip er representert i utstillingsvinduet. Systemene til Dualog gjør det mulig for skipene å benytte den beste nettforbindelsen slik at man har stabil tilgang til værmeldinger og kontakt med omverden blir enklere. Dette gjør skipsfarten sikrere.

Et annet eksempel er hybridfiskebåten til Selfa Arctic som er verdens første i sitt slag. Dieselbruk er hovedkilden til karbonutslipp i fiskeindustrien og kan løses ved bruk av elektrisitet. Prosjektet til Selfa Arctic startet med en fisker som ønsket å redusere støy på fiskebåten ved bruk av elektrisitet istedenfor diesel. Resultatet ble en bedre arbeidshverdag for fiskeren i en hybrid fiskebåt hvor drivstofforbruket reduseres inntil 70 prosent, noe som igjen gir store besparelser for både økonomi og miljø. Dette er et godt eksempel på at en lokal nyvinning bidrar til løsning på globale utfordringer.

Gjennom “The Explorer” får selskapene synlighet hver gang det norske uteapparatet skal profilere norsk næringsliv ute i markedene. Dette er med på å gi reelt innhold til Merkevaren Norge. Målsettingen med Merkevaren Norge er å vise frem de flinke bedriftene og tiltrekke oss internasjonal kapital og talenter. Tenk hvordan samfunnet vårt hadde sett ut dersom vi klarer å skape de mest innovative jobbene og tiltrekke oss de skarpeste hodene. En av de største utfordringene for vekst er ifølge mange nordnorske bedrifter tilgangen på riktig kompetanse og arbeidskraft.

Utenlandske investeringer

Vår region vil også være viktig når vi i Norge skal tiltrekke oss de investeringene som gir verdiskaping i Norge. Mens det er flest utenlandsinvesteringer i hovedstadsregionen og i Rogaland, er det få av dem i Nord-Norge og færrest i Troms.

Vi har kanskje et sterkt ønske og en lang tradisjon for lokalt eierskap i Nord-Norge, ettersom det tydelig har gitt lokale ringvirkninger man ellers ikke ville fått. Mange lokale eiere har ofte tatt et stort eierskap og ansvar for lokalsamfunnene langt utover det som er forventet. Likevel må vi ha to tanker i hodet samtidig. Utenlandske investeringer i Nord-Norge kan, dersom vi tiltrekker oss de riktige aktørene, bidra til økt produktivitet og innovasjon, økt eksport og viktigst av alt; vekst og sysselsetting i lokalsamfunnene.

Merkevaren Norge

For mange av våre bedrifter er det norske markedet på sikt for lite. Det vil si at de må ut i verden for å kjempe fram sine produkter og tjenester. For å få dette til er det viktig at Norge som nasjon er kjent for hva vi er flinke på. For at Norge skal bli valgt som handelspartner og land å investere i må vi være kjent under én merkevare. 

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å bidra til dette arbeidet, som skal utføres i samarbeid med næringslivet. Vi tar oppdraget på alvor og samler det offentlige og private på tvers av næringer, regioner og kompetanseområder for å bygge Merkevaren Norge blant annet gjennom utstillingsvinduet «The Explorer». Vi ønsker nordnorske bedrifter velkommen til å registrere seg på theexplorer.no.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse