Annonse
NORDOMRÅDENE I FOKUS: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide på talerstolen i Tromsø tidligere i år. Foto: Arctic Frontier

Nye kretsmesterskap i nord

Gjett hva svaret ble da utenriksministeren spurte Nord-Norge om hva som er viktigst.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har spurt Nord-Norge om å hjelp til å stake ut kursen for en framtidig nordområdepolitikk. For arbeidet med regjeringens nordområdemelding går nå inn i en sluttfase.

Så langt er inntrykket at svarene fra nord kommer stykkevis og delt. Lite tyder på det har funnet sted noen bred nordnorsk dialog, eller at man er i nærheten av en omforent strategi.

Sannsynligvis har den politiske todelingen av landsdelen – med to jevnstore regioner som tror de er i konkurranse med hverandre - forsterket dette bildet.

Flere av svarene Eriksen Søreide får er eksempler på at statsfikseringen i landsdelen slett ikke er en myte. For eksempel har sterke miljøer fått en merkelig ide om at staten må bevilge store beløp til enda et samfunnsvitenskapelig senter - som en del av nordområdepolitikken. Det har formodningen mot seg at dette vil skape mer av det landsdelen trenger mer av på vei inn i en økonomisk krise -  flere lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i privat sektor.

Dersom et slikt senter overhodet skulle ha noen mening, burde i det minste de to universitetene i landsdelen fått klar beskjed om å gå sammen om oppdraget. Helst etter en åpen konkurranse om forskningsmidler.

Når verden i større grad vender sine øyne mot våre nærområder er det ikke tid for alenegang. Barentssamarbeidet er et godt eksempel på at aktører fra hele Nord-Norge bidrar til å trekke i samme retning. Det samme gjelder Bodø som europeisk kulturhovedstad, Arktisk Symfoniorkester og Narvik-VM i alpint. Hittil har man ikke klart å oppnå den samme felles nordnorske forståelsen i arbeidet med nordområdemeldingen.

Å videreutvikle kunnskapsmiljøer i landsdelen er absolutt viktig. Men dersom man hele tiden bare sitter på hvert sitt nes og roper etter ulike statlige etableringer, risikerer man å bygge opp under klientifisering og et bilde av Nord-Norge som en tiltakssone.

Realiteten er at landsdelen er et ressursskammer for hele Norge. Da er det ikke særlig originalt å skape inntrykk av at nye statlige sentere er redningen.

Kanskje burde man istedet ta sats der man faktisk allerede er verdensledende. Her finnes det både industrimiljøer og forskningsmiljøer som trenger enda mer oppmerksomhet. Ikke minst knyttet til det grønne skiftet. Og de raske og dramatiske klimaendringene i Arktis.  

Arctic Frontiers er et annet eksempel på en nordnorsk organisasjon som er en kraft. Stormaktene anerkjenner dette som den internasjonalt viktigste møteplassen for arktiske spørsmål.  Da virker det provinsielt at landsdelen selv ikke bruker nordområdemeldingen som verktøy for å videreutvikle noe man faktisk har lyktes med.

Særlig fordi regjeringen gang på gang gjentar at Tromsø er Norges arktiske hovedstad. I et slikt signal ligger både en forpliktelse for regjeringen, men også en mulighet for landsdelen.

Burde man ikke også - med sikkerhetspolitikk som et stadig mer sentralt bakteppe - også bruke mer tid på å forsterke Forsvaret som en regional aktør? Vi vet at Forsvaret vil øke sin aktivitet kraftig i nord de neste årene. Her er det store muligheter både for bosetting og for samhandling med lokalt og regionalt næringsliv. 

Regjeringen har også satt sammen et panel på 50 nordnorske ungdommer som skal gi innspill til meldingen.  Det er en mulighet for en visjonær melding – for det finnes mange eksempler på at de unge samarbeider veldig godt på tvers i regionen. Og tilbakemeldingen fra de unge er at de ønsker seg et Nord-Norge der man avslutter kretsmesterskapene og jobber tettere sammen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse