Annonse
Foto: Nora Skjerdingstad, Forsvaret

Nordområdene strategisk viktigst. Det speiles i forsvarsbudsjettet

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett er på hele 61 milliarder, en økning på over 2 milliarder sammenliknet med 2019-budsjettet. En stor del av økningen går til anskaffelse av nytt materiell. Dette er i tråd med Langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i 2016. Planen som regjeringen har lagt til grunn for oppbyggingen av Forsvaret, etter årtier med nedbygging.   

Første fase har vært å sette det Forsvaret vi har i stand. Etterslepet på vedlikehold, reservedeler, ammunisjon og drivstoff er hentet inn, og det øves mer. Neste fase er nå godt i gang med en omfattende fornyelse av hoved-kampsystemene i Forsvaret.

Økt militær aktivitet i Nord-Atlanteren har innvirkning på regjeringens prioriteringer i oppbyggingen av forsvaret av Norge. Det kan være et mål for Russland å få kontroll over norske nærområder i en situasjon med økt militær spenning. Norsk kontroll og overvåkning er helt avgjørende for en god situasjonsforståelse og evnen til håndtere situasjoner som kan oppstå. Om nødvendig sammen med allierte. Derfor kommer kampfly, ubåter, kampfly først i rekken av nyanskaffelser, i tillegg til en allerede dobling av bevilgningene Etterretningstjenesten.

Statsbudsjettet legger opp til en merkbar styrkning av Hæren i Finnmark. Finnmark Landforsvar er gjenopprettet. Et nytt jegerkompani i Sør-Varanger, og en kavaleribataljonen i Porsanger er under etablering. Finnmark skal forsvares.   

Sjøforsvarets høye aktivitetsnivå i nord vil øke ytterligere i 2020.  Regjeringen bevilger penger til oppbygging av en femte besetning for fregattene og en åttende besetning for Ytre Kystvakt. Det bevilges penger til mer seiling for det nye forsyningsskipet KNM Maud, som igjen gjør at Marinens fregatter kan seile mer. Hæren skal også øve mer til neste år og Luftforsvarets aktivitet fortsetter som lag på samme nivå som i 2019.

Forsvarets samlede aktivitet øker i Nord-Norge og gjenspeiler nordområdenes strategiske betydning for Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse