Annonse
Russland øver på eget territorium, også i områder som ligger relativt nært Norge. At vi gjør det samme, også sammen med allierte land, bør ikke være noen overraskelse eller gi grunn til uro, skriver Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en kommentar til lederartikkelen i Nordlys / Nordnorsk debatt. Fotomontajse: Nordnorsk debatt

Norge har en balansert sikkerhetspolitikk

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

Det har lenge vært bred politisk enighet om at basepolitikken ikke er til hinder for regelmessig alliert nærvær på norsk jord over lengre tid i form av øving og trening, som for eksempel den britiske helikoptertreningen på Bardufoss.

Nordlys hevder i sin leder 25.01.17 at Norge har gått bort fra denne balansen. Dette er ikke riktig. Regjeringen viderefører en politikk som er i tråd med de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk.

Vårt medlemskap i NATO og den kollektive forsvarsforpliktelsen bidrar til avskrekking. Forsvaret av Norge baserer seg på innsetting av allierte styrker i krise og krig. Når allierte land deltar i øvelser i Norge øves det i en kollektiv ramme, og den gjensidige forsvarsforpliktelsen i NATO demonstreres i praksis. Dette er et viktig signal til omverdenen, et signal som er ment å skulle å avskrekke en potensiell angriper. For at dette skal være troverdig og fungere i en krisesituasjon, er det helt avgjørende at allierte land øver og trener jevnlig hos oss, fortrinnsvis sammen med norske styrker. At allierte styrker øver og trener i Norge er med andre ord en forutsetning for at avskrekkingen skal virke. 

Forsvaret skal, sammen med allierte styrker, være i stand til å forsvare hele landet. Det er derfor nødvendig at det øves i alle deler av Norge, også i Finnmark. Allierte styrker har drevet øvings- og treningsaktivitet i Finnmark i en rekke år, og det har lenge eksistert et alliert treningssenter ved Porsangermoen. Følgelig representerer ikke alliert deltakelse i øvelse Joint Viking i mars noen vesentlig endring i etablert praksis.  

Det har lenge vært bred politisk enighet om at basepolitikken ikke er til hinder for regelmessig alliert nærvær på norsk jord over lengre tid i form av øving og trening, som for eksempel den britiske helikoptertreningen på Bardufoss. Praktiseringen av basepolitikken har utviklet seg i hele etterkrigstiden, under skiftende regjeringer og varierende sikkerhetspolitiske forhold. Det amerikanske marinekorpset har drevet trening i Norge i 25 år. Den rotasjonsordningen som ble etablert i fjor høst er en effektiv og hensiktsmessig måte å utvikle kompetanse på, både for norske og amerikanske styrker. Og den er ikke et brudd på basepolitikken.

Beroligelse i form av opprettholdelse av stabilitet og forutsigbarhet i forholdet til Russland er en sentral norsk utenrikspolitisk målsetting. Det er ingen motsetning mellom en slik målsetting og avholdelse av militære øvelser i Finnmark. Russland øver på eget territorium, også i områder som ligger relativt nært Norge. At vi gjør det samme, også sammen med allierte land, bør ikke være noen overraskelse eller gi grunn til uro. Øvelsen er dessuten varslet i henhold til gjeldene bestemmelser innenfor rammen av OSSE. Det er heller ingen motsetning mellom ovennevnte målsetting og en rotasjonsbasert ordning for videreføring av alliert nærvær med lang tradisjon i Norge, som Russland er godt kjent med. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse