Annonse
Sjømat-næringene – Norges store håp for fremtiden – vil rammes knallhardt dersom transport ikke kan skje på klimanøytral måte, skriver Einar Sørensen. Foto: Avisa Nordland

Norge har ikke noe valg: Nord-Norgebane innen 2030!

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn jubler over at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i sin årstale til EU-parlamentet onsdag varslet at EU kommer til å begrense klimautslippene innen 2030 med 55 prosent. Dagens mål er 30 prosent, det samme som Norge.

 EU-presidenten la til at EUs mål er å bli verdens første klima-nøytrale region innen 2050, spesielt via EU-strategien «Green Deal» som skal bidra til å trekke alt og alle i EU inn i en grønn omstilling uten sidestykke.

Dette får enorme konsekvenser også for Norge, men det er bare å konstatere at klima- og miljøministeren behendig unnlot å kommentere de virkemidler som EU skal ta i bruk allerede fra neste år. Vi kan alle med en gang bare legge oss på minne uttrykket Carbon Border Adjustment Mechanism, (CBAM)  - et avgiftsystem som for det første skal sørge for at de som bidrar til klimautslippene også skal betale for dem, i tillegg til å finansiere EUs store «Green Deal»-program.

Og tro nå endelig ikke at dette gjelder kun fossil energi. EU vil etablere en sterk straffetoll eller skatt på klimasnikerne. Som EU-presidenten sa det: Vi kan ikke lenger finne oss i at utenlandske partnere undergraver våre vitale mål.  CO2-utslippene har sin pris, og det er ikke naturen som skal betale denne.

CBAM skal samkjøres med Emission Trading Scheme (ETS) – men det vil ikke lenger  være mulig å kjøpe seg en friplass via noen kroner til klimatiltak andre steder.  Således vil de som flytter ut produksjon fra EU-området bli skattelagt når produktene sendes tilbake til EU.

Og da er vi midt oppe i konsekvensene av om ikke Nord-Norgebanen bygges. Sjømat-næringene – Norges store håp for fremtiden – vil rammes knallhardt dersom transport ikke kan skje på klimanøytral måte.  EU, det er bl.a. Finland og Sverige, og hvis noen tror at vogntogene kan trille som før over grensene her nord, så satser man på en strategi uten bærekraft, med skadevirkninger vi knapt kan se rekkevidden av i dag.

Det sentrale poeng for sjømatnæringene er at ved grensekryssing inn til EU så trer CBAM i kraft, og både eksportør/transportør og også importør vil måtte svare for karbonutslippene. Og dette er avgifter som vil bli beregnet alt etter hvor stort avtrykket er. Langtransport kommer i særklasse dårligst ut.

Hvis Norge i det hele fritt kan lene seg mot lastebilen på langtransport. For samme hva vi måtte mene om EU   så er vi bastet og bundet til den klima- og miljøpolitikk som EU-systemet legger opp til.

Det hjelper dessverre lite at tre av fire innbyggere  i Nord-Norge ønsker  Nord-Norgebanen bygget snarest mulig. Det politiske systemet, regionalt og nasjonalt, beveger seg på gummisåler. Vi savner sterkt politiske forpliktelser, og jo lenger klare vedtak drar ut i tid om byggingen,  dess større blir skadevirkningene.

I et  høringsmøte i Tromsø i regi av Statens Vegvesen 11. september drøftet man således forslaget om en utvidet konseptvalgsutredning (KVU) omfattende all nordnorsk transport. Utfallet ble som ventet – at vegetaten skal styre en prosess som først kan levere noe substansielt om Nord-Norgebanen våren 2024. Dermed er det ingen sjanse for noe bindende vedtak i behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 – 2033. Det kan først finne sted når NTP for etterpåfølgende periode legges frem, dvs. NTP for 2026 – 2037.

Det er ikke bare en sterk utsettelse, men det samme som å stille spørsmål om banen i det hele tatt blir bygget. Nå har også samferdselsminister Knut Arild Hareide (Kr.F) varslet fra om at gjeldende NTP er urealistisk. Han har tatt i bruk sparekniven for å kutte ut det ene prosjekt etter det andre! I ledende politiske miljløer er Nord-Norgebanen et tema som ikke omtales.

Dette bærer galt av sted, og hvor ille forstår vi best ved å lytte til EU- presidentens   sterke klimapolitiske erklæring. Klima er en hovedsak, og denne gang vil EU sette inn sterke maktmidler for å oppnå målet.

Noe av det verste med den KVU som skal utarbeides om nordnorsk transport, er det totale fraværet av henvisning til  nettopp klima, natur og miljø. Slik oppgaven nå er utformet og skal utføres av statens vegvesen, så ender man på et blindspor.

Det skal bli mer enn spennende å se på hvordan klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre vil forholde seg til denne saken. For det er  jo ikke slik Rotevatn & Co forsøker å score politisk mynt på, nemlig at det er han og norske politikere som har «overtalt» EU til denne nye klima-strategien!

Norge har knapt  noe valg lenger. EU stiller oss overfor et veritabelt ultimatum. Ønsker vi adgang vil våre aller viktigste markeder etter 2030, så må Nord-Norgebanen løsrives fra byråkratiet og gis behandling som hastesak. Og hvis Rotevatn & Co  nøler, så må Stortinget sørge for at nølingen blir kortvarig.

Det skulle ta seg ut om Venstre og Kr F blir hovedansvarlige for å drive Norge inn i en klimapolitisk bakevje som særlig denne landsdelen må betale prisen for.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse