Annonse

Norge kan få en ny gullalder

Vi trenger ny kompetanse for fremtiden, skriver Christian Chramer.

Norge trenger flere kreative realister og teknologer for å lykkes.

Norsk næringsliv står foran store fremtidsutfordringer. Morgendagens arbeidsliv stiller nye krav til organisasjoner, ledere og ansatte. I digitaliseringens tidsalder må alle arbeidstakere, uavhengig av alder og stilling, heve sin kompetanse. Norge trenger flere kreative realister og teknologer for å lykkes.

I årene som kommer vil arbeidslivet i økende grad bli preget av digitalisering og automatisering. Mennesker, prosesser, intelligente IKT-systemer og omgivelser blir sammenkoblet og kan samhandle på helt nye måter. I følge SSB kan jobben til hver tredje nordmann bli erstattet av en robot innen 2030.

De nye teknologiene byr på enorme muligheter for næringslivet. Digitalisering kan bidra til å løfte produktiviteten og vi kan skape større verdier med færre folk, og hevde oss bedre i stadig tøffere internasjonal konkurranse.

I dag markedsføres for eksempel våre nordnorske reiselivstilbud gjennom gjesters bilder på nett, gjennom delingssider som Airbnb og bookingplattformer som hotels.com og Tripadvisor. For få år siden var dette helt ukjente kanaler og muligheter. Nå er det avgjørende for vårt næringsliv at vi kan håndtere, utnytte og utvikle de mulighetene teknologi, delingsøkonomi og store datamengder gir.

Det lærende arbeidsliv

Norges alle fremste konkurransefortrinn har så langt vært høy kompetanse, et lærende arbeidsliv, selvstendige arbeidstakere og god teknologiforståelse i arbeidsstyrken. Det nye nærings- og arbeidslivet stiller enda større krav enn tidligere til solid kompetanse i teknologi- og realfag. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge få studenter innen disse fagene.

Sats på skolen og sats på lærerne

For å lykkes med å heve vår samlede kompetansen innen teknologi og realfag må disse fagene prioriteres på alle nivå i utdannings- og forskningssystemet. Konkret innebærer dette at det må bevilges 50 millioner til forsterket satsing på bruk av digitale læremidler i etter- og videreutdanning av lærere. Ellers risikerer vi å bli en nasjon av digitale sinker fordi alt for mange lærere mangler digitale ferdigheter.

Sats på elevene

Barn må få gode digitale lærevaner tidlig. Det må derfor være god tilgang på IKT-verktøy på alle skoler, og undervisningen bør baseres mer på nettbasert læring enn fysiske lærebøker. For mange skoler har utdatert utstyr som ikke gir en god nok yrkesutdanning.

Det må bevilges 100 millioner i årlige investeringer for å sikre at elevene lærer å bruke den teknologien de vil møte i arbeidslivet. For mye av utstyret som brukes i yrkesopplæringen står til stryk og gjør fremtidens fagarbeidere, og dermed fremtidens industri, dårligere rustet til å møte utviklingen. Helt enkelt sagt nytter det ikke å være fastlåst i lærebøker for bilfag, byggfag eller elektro når jobbhverdagen som venter består å bruke datamaskiner og app'er i feilsøking, justering og bygging.

Få med jentene

For å få flere unge til å velge teknologi og –realfag, må denne gruppen få høyere stipendandel fra Lånekassen enn andre. Flere jenter må stimuleres til å velge teknologi- og realfag, f.eks. gjennom rekrutteringsprosjekter som NHOs Jenter og teknologi.

Kompetanse som kompletterer

I fremtidens arbeidsliv vil dobbeltkompetanse bli viktigere. Vi må kunne mer enn bare ett fag og vi må være gode på det maskinene ikke kan. Samarbeid, kreativitet og omsorg bygger bro mellom mennesker og maskiner. NHO mener derfor må det legges til rette for at teknologi- og realfag i større grad kan kombineres med andre fag slik at vi utvikler dobbelkompetansen som er nødvendig for å lykkes.

Norge kan få en ny gullalder for næringslivet. Vi har alle forutsetninger for å være i front av de globale mulighetene, men da må det være politisk vilje til å satse på kompetanse og industriell utvikling.

Næringslivet gjør seg klar for et stort taktskifte og NHOs medlemsbedrifter løfter allerede blikket mot fremtidens arbeidsliv. NHOs årskonferanse arrangeres den 7. januar og kan følges live på www.nho.no. Den gir deg innblikk av hva noen av Norge og verdens fremste fremtidstenkere mener vil være mulighetene og utfordringene for norsk arbeidsliv. Årskonferansen er også startskuddet for en diskusjon om fremtidens norske arbeids- og næringsliv vi håper du vil ta del i.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse