Annonse
NATO: Vinterøvelse i Nord-Norge. Foto: Forsvaret

Norge er NATO i nord

For å oppnå en oppbygging av Forsvaret må vi vise vilje til prioritering for å øke forsvarsbudsjettet, med en langsiktig ambisjon mot NATOs 2% mål.

Når langtidsplanen er ferdig behandlet i Stortinget skal vårt forsvar være styrket for landsdelen og for landet som helhet.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde og oppmerksomheten knyttet til nordområdene øker. Som forsvarsministeren har uttalt: Norge er NATO i nord - og Nord-Norge er strategisk viktig.

Dessverre har vi har sett en nedbygging av Forsvaret som har falt sammen med mange år med lav spenning i våre nærområder. Nå er de sikkerhetspolitiske utfordringene endret og vi må også endre på innretningen av Forsvaret.
 
Etter år med nedbygging av Forsvaret har Høyre og FrP sørget for en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet med fokus på økt tilstedeværelse, økt operativ evne og kortere reaksjonstid i nord.

Vi har de siste årene økt aktivitet i lufta, på havet og under havoverflaten i nordområdene. I tillegg jobbes det nå målbevisst med å justere ned det betydelige etterslepet på flere milliarder på reservedeler og vedlikehold som har bygd seg opp over flere år med lav prioritering til forsvarsbudsjettet.
 
Den nye langtidsplanen kommer til Stortinget i vår. Vi har en forventing om at den skal inneholde en nødvendig omstilling og modernisering av Forsvaret slik at vi står bedre rustet til å møte dagens og fremtidens trusselbilde.

Vi må erkjenne at det over tid har utviklet seg en ubalanse mellom Forsvarets pålagte oppgaver, vedtatt struktur og bevilgninger - og det må vi rette opp i. I arbeidet med langtidsplanen er det utarbeidet flere utredninger som belyser Forsvarets behov. 
 
Som stortingsrepresentanter fra Høyre og Nord-Norge, har vi en klar forventning om at den økte satsingen som har vært i nord også vil gjenspeiles i langtidsplanen når vi ser de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor.

For å oppnå en oppbygging av Forsvaret må vi vise vilje til prioritering for å øke forsvarsbudsjettet, med en langsiktig ambisjon mot NATOs 2% mål, og samtidig bruke ressursene på en best mulig måte for å øke vår operative evne.

Samtidig mener vi det må være et mål å sikre forutsigbarhet. Det er derfor viktig at vi får et så bredt flertall som mulig i Stortinget for den nye langtidsplanen. 
 
Det som preger sikkerhetssituasjonen er uforutsigbarhet. Det gjør forsvarsplanlegging mer utfordrende å håndtere, men det er også da vi må evne å prioritere og ta de riktige valgene.

Slik ivaretar vi vår troverdighet som strategisk og viktig bidragsyter inn i NATO-alliansen, og trygger landet vårt. Det er viktig for vår landsdel og det er viktig for landet.

Når langtidsplanen er ferdig behandlet i Stortinget skal vårt forsvar være styrket for landsdelen og for landet som helhet. Noe annet vil være helt utenkelig.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse