Annonse
KV Harstad utenfor Honningsvåg på øvelsen Joint Viking i 2015. Foto: Forsvaret

Norge er Nato i nord

Styrkingen av det norske forsvaret og økt engasjement i Nato er to sider av samme sak.

USA er misfornøyd med Norges innsats i nord, kan Nordlys fortelle i en kommentar tirsdag. Det var ikke tilbakemeldingen jeg fikk fra Pentagon i møte med USAs forsvarsminister James Mattis denne uka. Tvert i mot uttrykte Mattis stor tilfredshet med vår innsats for Nato i nord og forståelse for vår holdning om at overvåkning av våre havområder i nord best gjøres av fly og fregatter med norsk flagg.

Vi snakket mye om situasjonen i nordområdene. Et mer selvhevdende Russland vekker bekymring på begge sider av Atlanteren. Det påvirker sikkerhetssituasjonen i hele Europa. Derfor er det viktig og riktig at amerikanerne nå øker sitt engasjement. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Det amerikanske initiativet om økte investeringer i Europa er noe norske myndigheter også ønsker velkommen. Samtidig er det helt klart at eventuelle investeringer i Norge er det helt og holdent norske myndigheter som bestemmer, og dette forsikret amerikanerne også at de respekterer. 

I langtidsplanen legger vi opp til økt alliert trening i Norge, og ikke minst økt alliert trening sammen med norske styrker. Det gir dobbelt gevinst. Vi tilbyr allierte verdifull trening, samtidig som de blir bedre istand til å bistå oss om det skulle bli aktuelt. 

Jeg opplever stor forståelse fra amerikansk side for norsk forsvarspolitikk og hvordan vi forholder oss til vår nabo i øst. De er vel kjent med norsk basepolitikk og respekterer våre syn på avspenning. USA er ikke en «storebror som kommer trampende», slik Nordlys fremstiller det. 

Forsvaret av Norge bygger på to grunnpilarer. Den ene er et troverdig norsk forsvar. Den andre er er vårt medlemskap i Nato. De to står ikke i motsetning til hverandre. 

Dagens sikkerhetssituasjon gjør det nødvendig å styrke forsvaret av Norge. Den jobben er vi igang med. De senere årene har forsvarsbudsjettet økt med 24 prosent. Langtidsplanen staker ut kursen og setter farten. På kort sikt handler det om å få det vi har til å virke bedre. Å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og å flytte ressurser over på operativ aktivitet. Slik bedrer vi kampkraften dag for dag. På lengre sikt handler det om å investere i nytt materiell. De første F 35 flyene er allerede landet. Nye patruljefly og ubåter vil gi en betydelig styrking av den maritime overvåkingen i nord. 

Samtidig er det helt klart at Norge er avhengig av våre allierte. I samtalen med min amerikanske kollega har jeg vært opptatt av hvordan Norge og USA kan samarbeide om å styrke den maritime satsingen i Nato og hvordan vi kan videreutvikle alliert trening og øving.

Styrkingen av det norske forsvaret og økt engasjement i Nato er to sider av samme sak. Det handler ikke om hvem som skal gjøre jobben, men om at en ny sikkerhetssituasjon stiller nye krav til både oss og Nato. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse