Annonse
Norge er en energinasjon. På dette området kan vi gjøre en forskjell. Det er ingen tvil om at enhver produksjon av fornybar energi demper klimaendringene. Norge har gode vindressurser og vindkraft er den rimeligste fornybare kraftprodusenten som kan bygges nå, skriver Bjørn Blix. Foto: Ned Alley, ANB

Norge skal ikke redde hele verden, vi skal kun redde oss selv

Hvorfor bruker ikke politikerne samme målestokk på arealbeslag, reindrift og stygge trasseskjæringer på jernbane som på vindkraft? 

Vi er av de rikeste og mest kunnskapsrike i verden, men likevel blant naturens verste fiender. 

I 2018 produserte Norge 226,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det tilsvarer 2335 TWh energi. Når oljen, gassen og kondensatet ble produsert medførte det utslipp av 15 millioner tonn CO2 fra norsk sokkel. Imidlertid ble produktene eksportert og når de ble brent i mottakerlandene genererte de 447 millioner tonn CO2. I samme periode produserte Norge 146 TWh fornybar elektrisk energi. Vi produserer 16 ganger mer fossil energi enn fornybar. Dette til tross omtales Norge som landet med ren energi.

Oljedirektoratet regner med at produksjonen vil ligge på dette nivået i lang tid framover. Alle vet at det er skadelig, men dilemmaet er at inntektene fra petroleumsindustrien er basisen for den norske velferdsstaten. Helsevesen, utdanning, eldreomsorg, sikkerhet, trygd og selvbestemmelse ser vi på som selvfølgeligheter og hvis noen prøver å endre på noe som helst oppfatter vi det som personlige krenkelser. Vi er petroholikere og i likhet med alkoholikere påfører vi omgivelsene stor belastning. Vi er av de rikeste og mest kunnskapsrike i verden, men likevel blant naturens verste fiender. 

Utslippene påvirker vår hjemlige natur akkurat nå. I Norge er 87 arter utryddingstruet på grunn av klimaendringer. Og fremmede arter kommer til. 

Et eksempel er liten frostmåler, en ny type lauvmakk i nord. Den er nærmest altetende på bladvekster og forverrer vilkårene for arter som lever i og av vierkrattene. Elgen som har beitet der i generasjoner finner ikke mat. Mange hekkende fuglearter, rypa er kanskje mest kjent, har problemer. Det har også reven som beiter på fuglene. 

I vindkraftdebatten er det lite fokus på dette. Men havørna får stor oppmerksomhet til tross for at den er livskraftig selv med vindmøller som nærmeste nabo.

Nå melder FNs klimapanel at det er ikke nok å legge om energisystemene til fornybart, det har gått for lang tid uten tiltak. Planeten må også reformere matproduksjonen hvis det skal være håp om å begrense de globale temperaturøkningene til et håndterbart nivå. 

Norge er en energinasjon. På dette området kan vi gjøre en forskjell. Det er ingen tvil om at enhver produksjon av fornybar energi demper klimaendringene. Norge har gode vindressurser og vindkraft er den rimeligste fornybare kraftprodusenten som kan bygges nå.

Debatten på papir og nett er intens og har utslag som: 

Artigheter- Fjellvandrere med hodelykter på 2000 lumen som samtidig frykter lysforurensing fra vindparkene. Eller de som er rystet over hva de får midt i glaningen når de står på krakken ved siden av kjøkkenbordet og ser ut vinduet med kikkert. 

Populisme - Venstre og SV som gjerne vil ha vindmøller bare de ikke plasseres noen steder. MDG som er kompromissløse når det gjelder klima unntatt i energipolitikken. Hvorfor bruker ikke politikerne samme målestokk på arealbeslag, reindrift og stygge trasseskjæringer på jernbane som på vindkraft? 

Latterligheter - Seljelid som sier vi har et kvarter på å løse klimakrisen og foreslår tiltak som det i beste fall tar 50 år å realisere. Handegård drar det enda lengre når han mener at ohms lov ikke gjelder for vindkraft. Eller foreningen LNL som synes vindmøller er stygge og argumenterer mot med et vidsyn som kun omfatter egen navle. 

Vi er altså rike på penger og kunnskap, gjennom Oljefondet har vi også makt. Likevel går argumentasjonen på at vi ikke har råd til å dele ressursene med andre. Utlendingene må ordne opp selv. Selv ute på venstresiden er solidaritet et fremmedord i energipolitikken. 

En del av løsningen ligger rett under nesen på oss og det haster. Vi må ofre et par promiller av norsk natur til vindkraft og slik gi vårt bidrag for å begrense klimaendringene. De som sier at lille Norge ikke kan redde hele verden må forstå at vi faktisk bare skal redde oss selv. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse