Annonse
Kommuner i Nord-Norge ta stilling til om de vil ha kommunen som ved sin side står. Eller om de vil gå singel inn i fremtiden, skriver Lisa Friborg.

Norges siamesiske tvillinger

De kommunene som sier nei til sammenslåing med naboen nå, vil ikke forbli single til evig tid.

1. Juli skal det være klart hvor mange kommuner som frivillig har sagt ja. Jeg overbevist om at dette bare er begynnelsen

Brudeferden i Hardanger. Maleriet som ble til som følge av samarbeid mellom to malere, Gude og Tidemand. De brukte hverandres styrker og resultatet ble et av Norges mest kjente kunstmalerier. Lange fjorder og fjell symboliserer litt av mangfoldet Norge har å by på. Et brudepar på signingsferd. I 2008 og 2009 reiste daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen rundt i Norge på sin signingsferd. Felles med Gude og Tidemann stod samhandling i fokus. Bjarne Håkon Hanssen så mangfoldet i vårt langstrakte land. Menneskene som bor på ei øy langt ut i havgapet, de innerste fjordene, på Finnmarksvidda og i storbyer. Alle med behov for en sømløs helsetjeneste mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner, til det beste for pasienter. I 2009 iverksatte han helsereformen som i 2012 resulterte i samhandlingsreformen.

Ei ny signingsferd er på gang. Denne gangen heter det kommunereformen. Til sammenligning  med brudeparet i Hardanger skal kommuner nå ta stilling til om de vil ha kommunen som ved sin side står. Eller om de vil gå singel inn i fremtiden. Knappe fire måneder før valget skal være tatt arbeides det hardt med intensjonsavtaler og folkemøter. Regjeringen lover at det blir grønnere på andre siden, for de som velger å si ja.

Kommunereformens inntog er langt i fra overraskende sett i lys med samhandlingsreformen. Som tidligere, har Norge også denne gangen sett til Danmark. I 2007 kom Danmarks samhandlingsreform. Reformen var et samfunnsøkonomisk grep for å rasjonalisere forvaltningen ved å fjerne fylkene og redusere antall kommuner. På lik linje med det Norge holder på med i disse dager. Samhandlingsreformen og kommunereformen – Norges siamesiske tvillinger.

Hvorfor skal vi ha en kommunereform og hvorfor ønsker regjeringen at kommuner skal gifte seg? Sett i lys av samhandlingsreformen og fremtidens helsetjeneste er intensjonen meget god. Samhandlingsreformens gode mål og hensikter er langt i fra nådd. Det er store utfordringer å få til sømløse helsetjenester. Den skadelidende blir den som helsetjenesten skal være der for, pasientene. Dette støttes både av riksrevisjonen og helsetilsynets rapport basert på 56 tilsynsrapporter.

Helsetjenesten er i stadig endring. Tidligere utskrivelse fra sykehus krever økt kompetanse og arbeidskraft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Rehabilitering og habilitering er noe kommuner må ha økt fokus på i årene som kommer. Det vil være en viktig faktor for å lykkes med samhandlingsreformen. Hverdagsrehabilitering er forebygging og skal gi bedre livskvalitet til eldre. Eldre skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og forhindre institusjonsinnleggelse. Med dagens og fremtidens eldrebølge er dette nødt til å være satsingsområde fremover slik at det er de som virkelig har behov for institusjonsplass som får tilbudet. Rehabiliteringsinstitusjoner i kommuner vil være et annet viktig tiltak. Dette for å styrke brukernes muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå. For fremtiden må dette bli en naturlig del kommunenes tilbud.

Dagens kommunale helse og omsorgstjenesten er bygd ut i fra en forhistorisk tid hvor lang liggetid på sykehus og forhindring av smittsomme sykdommer var sentral. For fremtidens helsetjeneste må det gjøres store endringer. Kommunale institusjoner vil i fremtiden ha behov for ytterligere kompetanse, fra mange ulike fagtjenester. Samarbeid mellom ulike faggrupper vil være sentralt for å kunne gi et godt og riktig tilbud til befolkningen.

Dagens utfordring med nok kvalifisert personell i kommuner vil i årene fremover bli enda større. For mindre kommuner vil det være ekstra sårbart. Behovet for spesialkompetanse vil øke. Dersom små kommuner har en utdannet innenfor sitt spesifikke fagområdet vil kommunen ved fravær eller sykdom ikke kunne yte et godt tilbud til det beste for befolkningen. Innovasjon og utvikling av tjenesten må ha høyt fokus i årene fremover. Det må tenkes stort. En ny kommunestruktur med større og mer kompetente kommuner vil være avgjørende for å levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, i tråd med samhandlingsreformens mål samt dagens og fremtidens behov. Kanskje bør hele dagens gammeldagse kommunale helse- og omsorgstjeneste viskes ut og startes på nytt.

Samhandlingsreformen var regjeringens første stikk, kommunereformen det andre. De siamesiske tvillingene som ikke skal skilles. Basert på rapporter burde kommunereformen kommet før samhandlingsreformen? Uansett, 1. Juli skal det være klart hvor mange kommuner som frivillig har sagt ja. Jeg overbevist om at dette bare er begynnelsen. De som sier nei nå, vil ikke forbli single til evig tid. Kanskje det beste vil være å starte med et norgeskart uten kommunegrenser for så å tegne opp nye bærekraftige kommuner. Dette er overhode ikke regjeringens siste stikk om giftermål mellom kommunene. Dette er bare et begynnende frieri.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse