Annonse
En stemmeseddel blir lagt i valgurnen i Finnmark - spørsmålet er ja eller nei til sammenslåing med Troms. Men heller ikke denne gang ble fylkets befolkning hørt av sentrale myndigheter, skriver Ingrid Nordmark. Foto: Kim Gaare, iFinnmark

Storting og regjering bryter med FNs konvensjon

I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. I dag brytes den av Norges storting og regjering. Etnokratiet får vokse frem. Demokratiet i landet skyves til side.

Før opprettelsen av sametinget var det hele 18 av 21 Finnmark-kommuner som gikk imot at sametinget skulle opprettes. Flertallet - altså de 18 Finnmark-kommunene - ble ikke hørt.

I 2005 skrev 11.500 finnmarkinger under på et opprop mot Finnmarksloven. Disse 11.500 ble heller ikke hørt av storting og regjering.

Nå har Finnmarks befolkning for tredje gang sagt et rungende NEI. Denne gang til tvangssammenslåing med Troms. Men heller ikke denne gang blir Finnmarks befolkning hørt.

Finnmarks lokaldemokrati er skjøvet til side for tredje gang. Den vanlige manns mening teller ikke. Vi har en regjering og stortingspolitikere som overkjører folket og bryter med FNs konvensjon.

«Hensikten med å slå sammen fylkene er å minske byråkratiet», sa blant annet Willy Ørnebakk. Men å slå sammen Troms og Finnmark, kan umulig gi noen gevinst. Hvis Troms og Finnmark blir slått sammen til et fylke, blir det et fylke med et areal større enn Irland! Det vil ikke på noen måte være hensiktsmessig. Det vil øke både utgiftene og byråkratiet.

Samtidig er det et lovforslag i emning hvor sametinget skal gis en særskilt prioritet ved at alle kommuner i landet skal tvinges til å måtte konsultere sametinget. Sametinget skal konsulteres, mens lokaldemokratiet overkjøres og skyves til side.

”Urfolk trenger vår anerkjennelse”, og ”Vi har konsultert sametinget”, sa tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med tvangsdelingen av Tysfjord kommune. Og nåværende statsråd Monica Mæland følger i samme spor som sin forgjenger. Sametingspresidenten sier hun er for sammenslåingen fordi det vil gjøre sametingets arbeid enklere. Men hva med den øvrige befolkningen her nord? Skal ikke vanlige folks mening også anerkjennes? Skal ikke lokaldemokratiet konsulteres? Skal demokratiet vike for etnokratiet? Hva vet storting og regjering om befolkningen her nord egentlig?

Storting og regjering må ha glemt hva som var grunntanken og hovedintensjonen i FNs menneskerettighetskonvensjon. I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. I dag brytes den av Norges storting og regjering. Etnokratiet får vokse frem. Demokratiet i landet skyves til side.

Nå må den menige manns stemme bli hørt. Nok er nok! Vi er ikke to folk, vi er ett. Sametinget må legges ned. Finnmarksloven må reverseres. Ansvar for samisk språk og kultur kan legges inn under kulturdepartementet, og så kan Troms og Finnmark bestå som egne fylker.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse