Annonse
Snittstørrelsen på torsken de fanger er bare 2,2 kilo mens den er 4,2 kilo for kystflåten. Denne torsken skulle vokst seg stor og sikret fremtidige fiskebestander, arbeidsplasser og bosetning langs kysten, skriver Steinar Eliassen. (Foto: Ole Åsheim)

Norges trålere undergraver norsk fiskeindustri

Kvotebaroner som Nergård, Lerøy og andre undergraver lønnsomheten og presser ned lønningene i norsk fiskeindustri. Samtidig ødelegges mulighetene til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Slik kan det umulig fortsette!

Tommy Torvanger i Nergård hevder at lønnsomhet er nødvendig for å kunne drive fiskebruk og industri langs kysten.  Det stemmer, men utsagnet rimer på ingen måte med det man kan lese fra de offisielle regnskapene til Nergård-konsernet. Trålerrederiet deres hadde et overskudd på  1 200 millioner kroner i perioden fra 2009 til 2018. Morselskapet, som eier alle bedriftene i konsernet Nergård AS, hadde «bare» vel 300 millioner i overskudd før skatt i samme periode.

Det betyr at anleggene på land må ha hatt nesten 900 millioner kroner i underskudd i det samme tidsrommet. Det er derfor forståelig at konsernsjefen er nødt til å ha trålere for i det hele tatt å kunne ha aktivitet på land.

Resultatene til Nergård er på ingen måte enestående.  Det er kjent at Lerøy i fjor hadde et underskudd på landanleggene på omkring 200 millioner kroner, mens overskuddet på trålerne var mer enn det dobbelte.  Ikke å undres på at regjeringen hevder at det er god lønnsomhet i fiskeflåten.  Men den lukker øynene for det som skjer på land!

Men hva med alle oss andre fiskeprodusenter som ikke har millionoverskudd fra trålere til å dekke underskudd med? Vi er pent nødt til å drive med overskudd, ellers er det «game over» både for oss og lokalsamfunnene rundt oss.  Vi beviser hvert år at man ikke er nødt til å drive med underskudd i fiskeindustrien.

Nergård, Lerøy og andre fiskebåtredere har råd til å selge fisk og fiskeprodukter billig.  I markedet møter vi hver dag produkter fra norsk frossenfisk som er bearbeidet i lavkostland som Kina, Vietnam og Øst-Europa.

Kvotebaroner som Nergård, Lerøy og andre undergraver på denne måten lønnsomheten og presser ned lønningene i norsk fiskeindustri. Samtidig ødelegges mulighetene til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Slik kan det umulig fortsette! 

Trålerne er dessuten de fiskefartøyene som avsetter de største miljømessige fotavtrykkene både fordi de forurenser mye mer enn kystflåten, de belaster dyre- og planteliv på havbunnen og en stor del av restråstoffet klarer trålerne ikke å ta vare på.  Det blir bare dumpet i sjøen.  Og som ikke det var nok, fisker trålerne ifølge en undersøkelse nettopp foretatt av prof. em. Torbjørn Trondsen mest av billig småfisk. Snittstørrelsen på torsken de fanger er bare 2,2 kilo mens den er 4,2 kilo for kystflåten. Denne torsken skulle vokst seg stor og sikret fremtidige fiskebestander, arbeidsplasser og bosetning langs kysten. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse