Annonse
Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp, noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, mener artikkelforfatteren.

Norsk olje og gass gjør samfunnet grønnere

Det er viktig at vi legger til rette for fortsatt utvinning av olje og gass, samtidig som vi gradvis legger om til et enda mer grønnere orientert arbeidsmarked.

En av våre viktigste oppgaver er å løse klimautfordringene for oss selv og fremtidens generasjoner. Norge er et av de landene med høyest kompetanse innenfor energisektoren, ved at vi har en lang tradisjon med å produsere energi fra vannkraft, olje og gass her til lands.

Klimautfordringene er et globalt problem som ikke kan løses ved at vi bare senker utslippene i Norge. Vi er nødt til å senke de globale utslippene, og Norge kan være en sterk bidragsyter til å gjøre dette. En av de viktigste stegene mot et grønnere samfunn er å avvikle kull som energikilde. Det er enklest og raskest å erstatte kull med gass. Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp, noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, og også gjøre at vi kan nå 2-gradersmålet.

Vi må også se på arbeidsplasser, siden vi også må fokusere på hvordan klimautfordringene påvirker resten av samfunnet. Vi har i dag rundt 250.000 ansatte i olje og gass sektoren som sitter på stor kompetanse. Samtidig som vi utvinner olje og gass er vi nødt til å gradvis legge over til å utvikle nye og klimavennlige arbeidsplasser.

Vi ser at giganter som Statoil og Hydro har begynt å se på alternative markeder og produkter for fremtidens grønne energi- og industrimarked. Statoil er i full gang med havvindmølleprosjekter som Hywind, mens Hydro satser for fullt på sin Karmøypilot. Karmøypiloten vil gi verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Fremtidens grønne jobber må derfor stå på skuldrene til dagens arbeidsplasser, og de bedriftene vi allerede har.

Regjeringen har styrket fondet for klimateknologi med mer enn klimaforliket i Stortinget la opp til. Sammen med bedre betingelser for gründere og mer gunstige skatteregler, er det lettere å lykkes med å starte sin egen bedrift hvis man vil satse på nye og mer klimavennlige løsninger I tillegg har regjeringen gitt rekord mye penger til forskning og utvikling i selskaper for å lage mer klimavennlige løsninger på ting vi allerede gjør i dag.

 Det er viktig at vi legger til rette for fortsatt utvinning av olje og gass, samtidig som vi gradvis legger om til et enda mer grønnere orientert arbeidsmarked. Regjeringen har gjort nettopp dette, ved at en er for fortsatt utvinning av olje og gass, samtidig som en arbeider for det grønne skiftet.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse