Annonse
Illustrasjon fra fra nettsidene til Pure-Salmon.com

Norsk oppdrettsnæring på treski?

Konsekvensanalyse av å flytte oppdrettsnæringen på land uten å balansere drøftingen med for og imot (pro et contra) på en måte som ivaretar flere mulige løsninger blir feil. Lukkede såkalte «closed loop system» er full av utfordringer, men slike utfordringer er løsbare. Teknologi og anvendelse av den er vårt fortrinn. Norge har både kunnskap og økonomiske muskler til å vise veien og lede an den teknologiske utviklingen. Hvorfor har politikere og oppdrettsnæringen klamret seg til disse åpne merdene i 40 år? Det nærmeste jeg kommer er ordet penger, noe annet svar finner jeg ikke.

Erkjenn at tiden nå er overmoden for at oppdrettsnæringen må transformeres til lukket teknologi. Miljøbelastningene forbundet med åpen oppdrett er voksende. Et trafikklys bøter ikke på det. Det handler om urenset avfall som tilføres sjøen og som blir liggende igjen på sjøbunnen, kjemikaliebruk, infeksjoner, virus, bakterieangrep, mekanisk rensing, mikroplast, kobberutslipp, utslipp av grunnstoffet fosfor, dyrevelferd, oppfisking av rensefisk, generell negativ økologisk påvirkning, rømninger, globalt/lokalt CO2 utslipp fra fly, skip, landkjøretøy og fortrenging av almemannsretten.

Det rapporteres om nedgang i både medisiner og kjemikalier, men er det bare midlertidig? Milliarder er brukt og brukes for å bekjempe lakselusen som ikke lar seg knekke ned. Det er ikke 0-utslipp forbundet med lukkede anlegg, men retningsvalget er riktig. Det er jo det som er kjernen her. Den store fordelen med oppdrett i lukkede anlegg på land er kontrollen på hele miljøkjeden. Det kan være at lukkede anlegg ikke alltid er gunstig å plassere ut i Norge på grunn av store avstander til de internasjonale markedene (CO2 utslipp), og hensynet til bruk av fornybar energi som sol og vindenergi og tilgang til vann.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det så handler det om miljøstempelet og om å gjøre de riktige tingene. Det blir feil å bruke sjøen som en evig avfallsplass. Den samme holdning angår også gruvedrift der avfall slippes rett ut i sjøen. Det er ikke riktig å bagatellisere de konsekvenser gruveavfallet medvirker til. Summen av alle utslipp er viktig å få med seg. En fjord omringet av åpne merder og gruveavfall som dumpes rett i sjøen, er det slik praksis vi vil føre videre, eller skal vi steget litt videre nå? Det må nevnes at slik praksis er ikke forenlig med internasjonal lov (EU). Spørsmålet er også om hvorvidt norsk lov følger opp EU på riktig måte?  

Følgende to alternativer imøtekommer kravet om CO2 reduksjon og oppfyllelse av bærekraftmålene:

  • Flytte oppdrettsnæringen på land i lukkede anlegg nær de internasjonale markeder.
  • Opprette lukkede anlegg på sjøen.

Det er en stor risiko for at vi blir stående igjen på treski mens resten av verden går på glassfiber ski! Lukkede anlegg rulles ut i stor skala globalt, og når først USA bestemmer seg for noe så tar det som regel helt av. Ikke forsøk på å snakke dette industri-lokomotivet ned. Følger ikke Norge med her så blir vi utkonkurrert om kort tid. Atlantic sapphire https://atlanticsapphire.com/ Pure Salmon https://pure-salmon.com/ er selskaper som mener alvor og ser seg ikke tilbake. Det norske selskapet Nordic Aquafarm viser også til en lovende utvikling http://www.nordicaquafarms.com/about/

Lukket teknologi på land er også etablert i Polen, Russland, Slovakia, Japan, Kina, Israel, Indonesia og Chile og flere land kan summeres opp her. Det er ikke bare snakk om laks, men også om laks. Det kan så være at Norge har utfordringer relatert til å etablere lukkede anlegg på sjøen eller på land, men det skal ikke være slik at utfordringenes størrelse legitimerer fortsatt praktisering av åpne merder i sjøen, som i sum resulterer til miljøskader og tap av grunnstoff som ikke skal aksepteres! EU-Vanndirektiv er implementert i norsk lov og det betyr at også Norge må ta innover seg de internasjonale miljøkrav og målsettinger. Water Framework Directive (WFD), Marine Strategy Framework Directive (MSFD) og Common Fisheries Policy (CFP) setter listen og har klare målsettinger for 2020. Viktig er hva de enkelte medlemsland innrapporterer og forplikter seg til gjennom “The Marine Strategy Framework Directive reporting”.

Dette betyr at Norge må løfte blikket og bidra til å ta et internasjonalt miljø og klima forpliktelse og ansvar. Globalisering innebærer ikke bare inntekt for enhver pris det betyr også deltakelse og forpliktelse på den internasjonale arena der samarbeid og gjensidig forpliktelse er viktig for å kunne føre verden frem mot en bedre fremtid. Hva skal vi leve av etterspør enkelte politikere. Svaret på det er at vi alle skal leve av en næring som praktiserer på en måte som er forenlig med og oppfyller de krav som internasjonal lov og norsk lov bestemmer. Når det er sagt så ønsker jeg nå at Norge med sine oljepenger tar grep og følger den teknologiske utviklingen slik at vi ikke står igjen som tapere på markedene. Vårt fortinn er teknologi og vårt fortrinn er ikke å grise til kyst og fjord med åpen oppdrettsteknologi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse