Annonse
Fra Sametingene sin side har vi levert et forslag til konvensjon som kunne dannet grunnlag for å løse de fastlåste konfliktene. Statene, som er ansvarlige for den håpløse situasjonen, må nå sørge for å få fortgang i konvensjonsarbeidet, skriver Runar Myrnes Balto. Foto: Ola Solvang

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon må på plass

Det er århundrer med feilslått statlig politikk i to land som ligger til grunn for kompliserte rettighetskonflikter når det gjelder den grenseoverskridende reindriften.

Det er uholdbart at det siden 2005 ikke har vært en avtale om en ny reinbeitekonvensjon. Vi trenger løsninger på spørsmålene om grenseoverskridende reindrift, og derfor må det nå bli fremdrift i arbeidet med den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen.

Etter intervjuer i forbindelse med en rettsak i Senja tingrett vil jeg presisere at det er århundrer med feilslått statlig politikk i to land som ligger til grunn for kompliserte rettighetskonflikter når det gjelder den grenseoverskridende reindriften. Vi ser det for eksempel i forhold rettssaken hvor Saarivuoma sameby har tatt den norske staten til retten. Striden omhandler beiterettigheter på norsk side i et område som i dag også benyttes av reindriftssamer på norsk side.

Reindriftssamer som tradisjonelt har hatt beiter på begge sider av landegrensene har etter grensetrekning og andre statlige vedtak blitt nektet adgang til beiter på norsk side. De reindriftssamene som i dag bruker de samme beiteområdene har gjort det i flere generasjoner, etter at de i god tro flyttet sin reindrift til dette området i forståelse med norske myndigheter. Det er en situasjon hvor samiske interesser er i åpen konflikt og hevder rettigheter i de samme områdene. Disse konfliktene krever mye menneskelig og økonomisk for de som forsøker å ha et levebrød i egen næringsutøvelse.

Uten avtaler om hvordan disse beiteområdene skal brukes, skjer det en økt rettsliggjøring av spørsmålene. Samer kjemper i rettssystemet for tilgang til beiter, og det er en kamp for å kunne ha et beitegrunnlag siden det er sterkt økende arealpress og stadig nye inngrep i beiteland i form av vindmøller, hyttefelt og scooterferdsel.

I mellomtiden har forhandlingene om reinbeitekonvensjonen kjørt seg fullstendig fast statene imellom. Det haster imidlertid å sikre en ny reinbeitekonvensjon, og fra Sametingene sin side har vi levert et forslag til konvensjon som kunne dannet grunnlag for å løse de fastlåste konfliktene. Statene, som er ansvarlige for den håpløse situasjonen, må nå sørge for å få fortgang i konvensjonsarbeidet.

Vi kan ikke la politikken spille falitt i en slik sak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse