Annonse
Man kan ikke forvente at en sjåfør fra Romania eller et annet søreuropeisk land skal takle norske vinterveier, skriver Ole-Roger Storås. Illustrasjonsfoto: Ola Solvang

Norsk transportnæring i fritt fall

Når man leser og hører i media at norsk sjømatnæring nærmest blir hyllet for at det ble satt enda en rekord av eksport av sjømat, 99 milliarder, 99 000 000 000, i 2018 - da er min og Norsk Transportarbeiderforbund sin klare mening at her ligger et ansvar på norsk sjømatnæring og andre næringer som benytter/utnytter disse transportørene.

Med de siste dagers hendelser på nord norske veier med dårlig skodde utenlandske vogntog og sjåfører som ikke er dyktige nok for norske vinterveier, mener jeg at trafikksikkerheten ikke er ivaretatt av hverken regjering eller norske myndigheter. Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland. De har sin arbeidsplass i disse kjøretøyene. Man kan ikke forvente at en sjåfør fra Romania eller et annet søreuropeisk land skal takle norske vinterveier.

Opplæring er en mulighet, men det vil ta mange år å skape en dyktig og sikker sjåfør. Personlig har jeg 45 år bak rattet, men føler at jeg har potensialet for forbedring i mitt yrke hele tiden. I den forbindelse kan jeg nevne at jeg som bussjåfør på flybussen mellom Finnsnes og Bardufoss, ca to timer før ulykken i Balsfjord, der en ungdom ble hardt skadet etter kollisjon med et utenlandsk vogntog med dårlige dekk på hengeren, møtte en semitrailer av utenlandsk opprinnelse på venstre side i en sving med sleng på hengeren. Med 20 passasjerer bak meg måtte jeg bruke alle den erfaring jeg har tilegnet meg gjennom disse årene, og selvfølgelig med litt flaks så ble utfallet tross alt av det aller beste.

Når man leser og hører i media at norsk sjømatnæring nærmest blir hyllet for at det ble satt enda en rekord av eksport av sjømat, 99 milliarder, 99 000 000 000, i 2018 - da er min og Norsk Transportarbeiderforbund sin klare mening at her ligger et ansvar på norsk sjømatnæring og andre næringer som benytter/utnytter disse transportørene. For det første så undergraver dette norsk transportnæring fullstendig, det omgås kabotasjeregler både på buss og gods på alle mulige måter. Her er det den som kan frakte fisk eller folk fra A til Å på billigst måte som får oppdraget. Vi vet med sikkerhet at det finnes verken arbeidsavtaler eller tariffavtaler blant disse sjåførene. Pengebingen for laksenæringen er like full som merdene laksen svømmer i før den blir slaktet, så problemet ligger ikke her…

I tillegg holder EU kommisjon på med mobilitetspakke 1 og 2, som omfatter både buss og godstransport på veg. Her ligger det en oppmyking av blant annet kabotasjereglene, i tillegg resultere det i ei radikal endring av kjøre og hviletidsbestemelesene noe som gjør at det nærmest er fritt fram for å kjøre hele døgnet. Det kan innebære at sjåførene vil bli enda mer presset, det vil representere stor fare på veiene med trøtte sjåfører, ja nærmest potensielle drapsmenn. Min henstilling til norske myndigheter, eksport/importnæringen som kjøper tjenester av disse, vis ansvar og kutt ut disse billigtransportørene og ta vare på norsk transportnæring og trafikksikkerhet. Vi har ingen kjære å miste for at hundre-milliarden skal kunne vises i 2019. Kjøp transport av norske transportører med norske sjåfører som har grundig og god utdannelse gjennom 2 år yrkesutdanning pluss lærlingetiden.

  • Ole-Roger Storås er tillitsvalgt i Boreal Buss, Finnsnes, og leder i Troms Transportarbeiderforening avd. 109

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse