Annonse
HIJAB: Hijab er et religiøst plagg og hører ikke hjemme verken i politiet eller hos domstolene, skriver kommentator Tone Angell Jensen. Foto: Carina Johanessen, NTB scanpix

Norske dommere med hijab?

KrF sysler med tanken på å tillate hijab i politiet. Partiet vil i tillegg ha hijaben inn i norske rettsaler, slik at dommere også kan demonstrere sine religiøse synspunkter og tilhørighet. Det er en utrolig lite gjennomtenkt og dårlig idé.

Et kristent kors dinglende utenpå dommerkappa, er i dag utenkelig. Og slik må det forbli.

I Iran demonstrerer kvinner, med risiko for over 20 år lange fengselsstraffer, mot det forhatte plagget hijab. Her hjemme ivrer sjeler i Kristelig Folkeparti for å få innført plagget som en del av det norske politiets uniform.

Ikke nok med det. Partiet vil i tillegg ha hijaben inn i norske rettsaler, slik at dommere også kan demonstrere sine religiøse synspunkter og tilhørighet. Er det rimelig og rett at religion og livssyn skal være synlig hos en offentlig instans som mer enn noen annen bør ha tillit og legitimitet i befolkningen?

Vi må ha tiltro til at dommere er uavhengige, uhildet og objektive. Trekker vi religiøse symboler inn i rettssalen, svekker vi tilliten til rettsvesenet. For hvis vi skal være prinsipielle, og det må vi en så viktig sak, må religionene likestilles. Da må vi også akseptere jødisk kalott, turban, kristne kors osv. Et kristent kors dinglende utenpå dommerkappa, er i dag utenkelig. Og slik må det forbli.

Vi må ha tillit til at politiet utfører sine oppdrag på fordomsfritt og upartisk vis. Hvor viktig politiets anseelse er, har vi sett på den internasjonale arenaen den siste tiden. Det er ikke bare politiets handlinger som kan svekke tilliten. Like uniformer, uten spor av religiøse eller andre spesielle symboler, er avgjørende for å framstå som nøytral.

 Da det ble kjent at KrF vil fremme forslag om hijab i politiet på sitt kommende landsmøte, vakte det stor uro hos en del muslimske kvinner i sosiale medier. Dette er damer som har tatt av seg hijaben. Damer som har flyktet fra diktatur og ekstrem undertrykking. Hvorfor reagerte de så sterkt på forslaget?

Fordi kombinasjonen hijab og politi bærer med seg vonde erfaringer, traumer og frykt. Hijab, i denne sammenhengen, kommuniserer det de har rømt fra, som moralpoliti og fangevoktere, overvåking, trakassering, trusler og kontroll. Det er sterkt urovekkende, mener de, om norsk politi og dommerstand skal assosieres med religion og patriarkalske, undertrykkende symboler.

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten og forfatteren Mina Bai minner oss på at hijab er et plagg islamister tvinger på millioner av kvinner verden over. I Iran, som familien hennes var nødt til å rømme fra da presteskapet kom til makten, er det strenge straffer for å kaste hijaben. Likevel gjør noen kvinner det og risikerer å måtte sitte store deler av livet sitt i fengsel for «forbrytelsen».

I mangel på saker som KrF mener de kan vinne velgere på, har partiet tilsynelatende to strategier. Den ene er å innføre nye eller øke eksisterende avgifter, den andre er å grave opp gamle idéer som er avvist flere ganger tidligere. Til den første kategorien hører sukkeravgift samt avskaffelse av 350-kronersregelen for pakker fra utlandet. Ikke uventet ble ingen av dem velger-magneter.

Hijab i politi og rettsvesen er et gammelt forslag, som velgerne neppe vil flokke seg om. Men for noen i KrF er den altså viktig. Derfor står en gammel sak opp fra de døde.

Ensidig toleranse har ikke stor oppslutning i folket, og ikke internt i KrF heller. Grunnfjellet i partiet er adskillig mer islamkritisk enn partiledelsen. Men forslaget stemmer godt med oppfatningen av et parti som eter seg selv opp innenfra.

Noen hevder at motstanden mot hijab i politi og rettsvesen er et angrep på ytringsfriheten. Det er ikke tilfelle. I noen yrker skal man ikke ytre seg om sin religiøse tilknytning, eller politiske ståsted for den del, når man er i tjeneste.

Dette er et lite gjennomtenkt forslag fra KrFs side. Å dra integrerings-kortet hjelper ikke. Dette er ikke integrering. Det er det stikk motsatte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse