Annonse
Jeg meldte meg ut av Statskirken da jeg var i begynnelsen av 20-årene. Jeg kunne ikke støtte de kristne verdiene og absolutt ikke tro på dem, skriver Willy-Tore Mørch om den norske verdiarv. Foto: Torbjørn Andersen

Den norske kultur

Politikerne hevder at den norske kulturen bygger på den kristne arv. Hva har vi da arvet?

Hva menes med verdier? Det må være det som er verdifullt. Norske verdier er hva som er verdifullt for Norge.

Politikerne konkurrerer om hvilket parti som har opsjon på den norske kultur. Debatten har gitt mange rare forslag fra geitost og torvtak til demokrati og likestilling. Eksemplene som fremkommer i debatten bærer preg av forslagsstillerens subjektive synsing etterfulgt av protester fra andre som synes noe annet. Men politiske ønsker om å bevare det norske er også farlig. Det er uklare grenser mellom en uskyldig debatt om norske kulturuttrykk og nasjonalisme. Vi ser det i fremveksten av ny-nazisme, høyre-populismen i vestlige demokratier, i Ungarn, i Polen og hos Trump. Og nå driver høyrekreftene debatten i Norge med venstresiden noe motvillig hengende etter for ikke å tape debatten og dermed stemmer.

Hva menes med verdier? Det må være det som er verdifullt. Norske verdier er hva som er verdifullt for Norge.

Men noe av det mer spesielle i debatten er kampen om kristendommen. At Krf fronter kristendommen som grunnmuren i norsk kultur er vel ingen overraskelse, Men det hele startet med det ustoppelige tordenskrall Sylvi Listhaugs religiøse bekjennelser med bestemorens kors rundt halsen og partienes besøk hos Visjon Norges sommerkonferanse.

Kristne verdier er det som er verdifullt for kristendommen. Jeg meldte meg ut av Statskirken da jeg var i begynnelsen av 20-årene. Jeg kunne ikke støtte de kristne verdiene og absolutt ikke tro på dem. Vi finner dem for eksempel i dogmet om verdens tilblivelse: Gud skapte verden på seks daget og hvilte på den syvende for seks tusen år siden. Han ødela den og valgte ut hun- og handyr av alle dyrearter og lot dem overleve i Noahs ark. Adam og Eva var med. Vi finner de kristne verdiene i befalingene som styrer kristenheten. «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler» er en av dem. Denne befaling sendte misjonærer ut til folkeslag som trodde på andre guder og ble de største kulturimperialister verden har sett. Med løfter om evig liv lokket de folk til døpefonten og ødela deres opprinnelige kultur og levesett. «Du skal ikke ha andre guder enn meg!» er en annen verdi.

Advarselen har ført til forfølgelser og drap gjennom hele historien. Norge ble som kjent kristnet med ei øks. Nerven i kristendommens trosgrunnlag er at Jesus ble født av en jomfru, hevdet at han var Guds sønn, gjorde noen mirakler, ble erklært gal og ble spikret fast til det korset som Listhaug har symbolsk hengende rundt halsen, drept men våknet opp fra døden og reiste til sin far, Gud, som bor i himmelen. Kristenheten venter fremdeles på at han skal komme tilbake til jorden og dømme levende og døde. De troende skal sendes til himmelen og de andre til helvete. Det var vanskelig for meg å akseptere disse kristne verdiene da jeg var ung og det er det fremdeles.

Politikerne hevder at den norske kulturen bygger på den kristne arv. Hva har vi da arvet? Vi har arvet det beksvarte syn at alle barn er født syndige og må frelses. Det førte til en barneoppdragelse i voldens og forsakelsens tegn, i moderne tid forkynt med kraft av biskop Ole Hallesby i sin berømte radiotale i 1954 der han befalte foreldre å tukte sine barn. Den velsignede volden ble først avviklet da moderne barnepsykologi trådte inn på arenaen med forskningsbasert kunnskap om barns utvikling og behov.

Vi har arvet det pussige syn at man kan få forlatelse for sine synder dersom man bekjenner dem til en prest, riktignok mest brukt hos katolikkene, men som ligger som et støvete bakteppe også hos protestantene. Vi kan bare ane hvor mye dævelskap som er begått i kristen visshet om å få tilgivelse. Vi har arvet et kvinnesyn fra heksebrenningens tid da selvstendige og dyktige kvinner ble brent på bålet, en holdning som langsomt er blitt drevet tilbake med langvarig og hard kamp for likestilling og likeverd. Kampen er ennå ikke over.

Hva med de 10 bud? Når vi ser bort fra de to første er de tilforlatelige, snusfornuftige leveregler som neppe er sprunget ut av kristen tro og dogmer men heller ut av dagligdagse erfaringer med organisering av et samfunn. Hva med budskapet om nestekjærlighet? Evnen til empati, kjærlighet til sine nærmeste og godhet for andre mennesker er en egenskap hos menneskearten som har vært en forutsetning for å overleve som art og er etablert hos oss lenge får kristendommen ble religion.

Er det mulig å finne det typisk norske? Norge så helt annerledes ut i for eksempel 1814 da vi fikk grunnloven, 1905 da vi ble selvstendig nasjon, 1940 ved krigsutbruddet, 1945 da krigen var over, 1968 da ungdomsopptøyene kom, 1994 da vi nedstemte medlemskap i EU og i 2017 for å nevne noen årstall. Norge fremstår forskjellig på alle områder. Er det noe i det hele tatt som er felles for alle disse årstallene innen språk, hva som var i fokus i samfunnsdebatten, innvandring, flyktningsituasjonen, matvaner, ferievaner, politikk, økonomisk situasjon, forskjeller mellom folk, idrettsprestasjoner, barneoppdragelse, musikk, teater, TV og religion for å nevne noen uttrykk som vi kan kalle kulturelle? Alt er forskjellig. Så hva er da den typisk norske kultur, det vi vil bevare? Alt og ingenting. Norsk kultur er det som folk som bor i Norge tenker, gjør og mener til enhver tid. Og den holdningen er det vi bør bevare.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse