Annonse
BLIR DEL AV FORSKNINGS-GIGANT: Tromsø-selskapet Norut og konsernsjef Ivan Burkow (bildet) skal bli en del av det nye nasjonale forskningsselskapet Norce, med hovedkontor i Bergen. Foto: Rannveig Haugen Stiberg/Norut

Norut fusjonerer

Det nordnorske forskningsselsskapet Norut (Northern Resarch Institute) skal fusjoneres inn i det nye, store flaggskipet for anvendt forskning, Norce.

Norce består i dag av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova.

Norut er på sin side Nord-Norges største forskningskonsern med rundt 100 ansatte og hovedkontor i Tromsø, med avdelinger i Alta og Bodø.

Nå skal altså Norut, som har UiT Norges Arktiske Universitet som majoritetseier, bli en del av en ny nasjonal forskningsgigant med rundt 1.000 ansatte og en milliard kroner i omsetning.

På mange måter er fusjonen en naturlig konsekvens av nasjonal forskningspolitikk, som legger opp til større selskaper innenfor anvendt og næringsrettet forskning. Meningen er at det skal gi større slagkraft i en konkurranse som ikke er lokal eller nasjonal, men internasjonal.

Norut blir nå en del av et selskap med hovedkontor i Bergen, men det ligger i kortene at også geografiske hensyn skal ivaretas. Det betyr at lederfunksjoner vil være lokalisert i Tromsø, og være en del av Norce's sentrale ledelse. Å bygge fellesskap med miljøer på Vestlandet behøver ikke være en dårlig ide. Det kan åpne for nye markeder med tanke på hva landsdelene faktisk har til felles.

Det er selvfølgelig et tankekors at Nord-Norge ikke lenger vil ha et eget forskningsinstitutt som står på egne bein, med regionalt eierskap. Samtidig er det liten grunn til å male fusjonen inn i en tradisjonell nordnorsk tapsfortelling.

At sterke forskningsmiljøer i Tromsø åpner seg mot resten av landet, og deltar i nasjonale endringsprosesser, kan faktisk vise seg å være et strategisk grep som fører til vekst på de forskningsområdene Norut er sterkest på. Det dreier seg spesielt om teknologisk forskning knyttet til satelitter, ubemannede fly (droner) og informasjonsteknologi. Her finnes det kunnskap og kompetanse i Tromsø som er i internasjonal toppklasse, og som ikke forsvinner fra landsdelen vår med et nytt skilt på veggen.

Det betyr at Tromsø kan ivareta nordområdedimensjonen som del av et sterkt nasjonalt selskap. Det hører dessuten med til historien at de ansatte i Tromsø gir uttrykk for at der er positive til fusjonen, og begrunner det med at det vil være en styrke å bli del av større faglige miljøer.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse