Annonse
Direktør Mona Solbakk i NRK Sapmi.

NRK Sapmi i en ny tid

NRK Sapmi må passe nøye på sin uavhengighet i det samiske samfunnet, skriver Nordlys på lederplass.

Det er også avgjørende at NRK Sapmi ikke ser seg selv som en nasjonsbygger, men som en vaktbikkje i det samiske samfunn.

NRK Sapmi inviterte torsdag til konferanse i Tromsø. Der ble det stilt et helt vesentlig hovedspørsmål for det samiske samfunn: Hvordan bevare det samiske i møtet med nye medievaner?

Det er ingen tvil om at NRK Sapmi, med sine om lag 100 medarbeidere, er det klart viktigste redskapet for å vedlikeholde og utvikle samisk språk, identitet og kultur. I internasjonal sammenheng er det unikt at en allmennkringkaster som NRK tar et så stort ansvar for å ivareta egenarten til et urfolk innenfor landets grenser. Det skal NRK være stolte over. 

Men for å legitimere sin egen framtidige virksomhet er NRK Sapmi nødt til å produsere innhold som er relevant for den samiske befolkningen. I dag er det dessverre slik at deler av produksjonen har et for lite publikum. Derfor har den nye direktøren for NRK Sapmi, Mona Solbakk, satt i gang et arbeid som skal skaffe ny kunnskap om hvordan innholdet mottas blant ulike målgrupper. Solbakk vet for lite om sine seere, lesere og lyttere. For å øke denne kunnskapen har Solbakk blant annet bedt Sametinget om ta i bruk samemanntallet for å stille spørsmålene direkte til samene: Hva slags innhold vil dere ha? Og hva vil dere ha mindre av? Det er viktig kunnskap som Sametinget bør bidra til.

NRK Sapmi har også tradisjon for å være innadvendte. Interessen for å mangfoldiggjøre det samiske i det norske samfunnet har vært relativt liten. NRK har i for liten grad lyktes med å anvende sine redaksjonelle ressurser til å løfte samisk kultur og samfunnsforhold frem til et nasjonalt publikum. Det er bra at det nå ser ut til å komme flere offensive grep, som kan utnytte NRK Sapmis åpenbare potensiale.

Det varsles blant annet at hele landet skal få ta del i reinflytting «minutt for minutt» på NRKs plattformer. Det er en mulighet til å gi hele Norge ny innsikt i en sentral del av den samiske kulturen. Forhåpentligvis vil vi også få lørdagsunderholdning på NRK 1 med utgangspunkt i samisk musikk.  Men først og fremst må journalistene i NRK Sapmi i det daglige lage flere reportasjer og innhold som fungerer både på samisk og norsk. Og som publiseres slik at det gjøres tilgjengelig for et bredt publikum. Gjennom å ivareta sin samfunnsrolle på en ny måte og øke kunnskapen om det samiske, vil også innholdet bli relevant for langt flere enn i dag. Både den samiske og ikke-samiske delen av befolkningen. 

Det er også avgjørende at NRK Sapmi ikke ser seg selv som en nasjonsbygger, men som en vaktbikkje i det samiske samfunn. Det er viktig å bevare uavhengigheten både i forhold til samisk politisk makt og sterke næringsinteresser som for eksempel reindriften.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse