Annonse

"NRK som uregulert monopolist og kapitalist"

Medietilsynet bør interessere seg for konkurransevridningen i favør av NRK, mener tidligere statsråd Svein Ludvigsen.

Flere redaktører i landets medier er bekymret for NRK sin dominerende makt takket være lisenspengenes grenseløse bruk. Selvsagt snakker de for «sin syke mor», men enda viktigere er demokratiets mangfold knyttet til en flora av varierte medier.

Jeg er en ivrig bruker av NRK. De leverer som almennkringkaster mest kvalitet og mangfold. I så måte er det bred enighet om at hver og en av oss skal betale for det vi kan se og høre, enten vi vil eller ikke.

NRK har i tillegg Norges største tilbud på nett. Nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær, helse-, kultur-, underholdning-, humor- og debattstoff finansieres av lisenspengene. Det er her det demokratiske problemet befinner seg, synes jeg.

Jeg bestemmer selv om jeg vil kjøpe nyheter og tjenester fra andre media Derfor lar jeg meg stadig forundre over at NRK som er fullfinansiert med lisenspenger også for lov å konkurrere med medier som må skaffe seg inntekter gjennom å selge sine nyheter på papir eller nett.

I disse vintersporttider dukker det stadig opp reklameplakater på NRK sine sendinger. NRK spiser seg altså mett av den kaka de kommersielle aktørene skulle ha enerett til.

NRK-nyheter på nett ligner til forveksling avisenes. Bare med den forskjell at de må selge sine i konkurranse med NRK som ikke trenger å bry seg med kommersielle utfordringer. De skummer fløten med sine lisenskroner og reklameplakater når de konkurrer med lokalavisa om publikums interesse på nett.

Dette bør Medietilsynet interessere seg for.  Deres oppgave er å føre tilsyn med at allmennkringkasterne NRK, TV 2, P4 og Radio Norge etterlever sine forpliktelser. Medietilsynet jobber for at alle skal ha tilgang til et variert tv- og radiotilbud så vel som en flora av ulike aviser over det ganske land.

Jeg innrømmer; jeg sjekker både NRK Troms og NRK for å være oppdatert på hva som skjer både nært og fjernt. Men samtidig er jeg altså med på å svekke mediemangfoldet. Annonsørene som finansierer de kommersielle konkurrentene mister en bruker. Konsekvensen er færre seere og lesere i avisene. Og får Framtid i Nord, Harstad Tidende, Nye Troms, Folkebladet, Nordlys og Tromsø færre lesere på nettet vil ikke annonsørene kjøpe sine reklamebudskap på nettsidene deres. Smått som senn lider lokalavisa sultedøden, dessverre.

NRK skal være fullfinansiert av lisenspengene. Det er ikke uten interesse hva de bruker dem til. Når regjerningen neste høst legger frem et nytt statsbudsjett skal de for første gang også gi NRK styringssignaler for økonomien. Det innebærer forhåpentligvis en klarere grensegang mellom almennkringkasterens medietilbud finansiert med tvangsabonnement og de kommersielle mediene som aviser, blader, TV, radio og internettkanaler.

Slik NRK har utviklet seg fremstår de i mine øyne som en betydelig konkurrent som med sine store økonomiske ressurser faktisk kan knekke nakken på de mange små konkurrentene. Konsekvensen kan bli et mindre mediemangfold. Noen av oss husker enda at en gang var NRK radio og TV enerådende med 1 kanal hver.

Det vi nå ser er at NRK erkjenner konkurransen, men vil operere som en uregulert monopolist og kapitalist. Det er forståelig at de vil være der vi brukerne er, men da må de også konkurrere med andre media på samme grunnlag. Det gjør de ikke når de kan bruke lisenspenger og reklameplakatpenger fra et konsesjonsbelagt TV til å bli nettavis.

Jeg vil ha et sterkt NRK både lokalt og nasjonalt som en almennkringkaster, og det er det Stortinget har lagt til grunn når de pålegger oss å betale for NRK radio og TV. Når de nå breier seg ut på alle konkurranseflater og spiser av annonsekaken blir de til forveksling lik både tabloidavisene i hovedstaden og lokalavisene i distriktene.  

Jeg kan nemlig ikke se at NRK Troms sine internettnyheter er annet enn det lokalavisene må slite for å kunne produsere, finansiere og selge på det kommersielle markedet. Konsekvensen kan bli at lokalavisa ikke klarer konkurransen mot monopolkapitalisten. Da har vi alle tapt enda en bit av mediemangfoldet og grunnlaget for lokaldemokratiet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse