Annonse
Det er dessverre ikke alltid atslik at gårdagens løsninger er det riktige svar på framtidens utfordringer, skriver NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen. Foto: NTB Scanpix

NRKs distriktsredaktør i Finnmark har full tillit

NRKs distriktsdirektør svarer på den sterke kritikken mot omorganisering av NRKs ressurser i Finnmark.

Vi er takknemlig for engasjementet rundt vår tilstedeværelse, det viser at allmennkringkasteren er viktig i folks hverdagsliv landet rundt.

Etter et internt og grundig arbeide over noen måneder, har NRK besluttet å gjøre endringer i vår interne organisering ved å etablere tre likestilte lokalkontorer og et styrket hovedkontor i Alta. Lokalkontorene i Hammerfest, Kirkenes og Vadsø skal ha tre medarbeidere hver.

Bakteppet for beslutningen, er en vurdering av samfunnsutviklingen i Finnmark i årene framover og hvor det er klokest å være lokalisert for å kunne lage det beste innholdet til våre lisensbetalere, lokalt, regionalt og nasjonalt. En fersk markedsundersøkelse i Finnmark viser at publikum i øst har et solid og godt forhold til NRKs tilbud på alle plattformer, mens de samme lisensbetalerne i vest har et mye mer fragmentert forhold til innholdet vi tilbyr på radio, TV og nett/mobil. Det underbygger våre egne ambisjoner om å styrke oss i vest hvor hoveddelen av befolkningen i Finnmark vil være i årene framover.

Beslutningen har fått politiske og offentlige stemmer i Vadsø til å komme med voldsomme personlige utfall mot NRKs redaktør i Finnmark. Jeg kan forsikre om at vår distriktsredaktør, Morten Ruud, har NRK-ledelsens fulle tillit. Ruud og regionredaktør Anders Opdahl har kun gjort jobben sin ved å gjøre rasjonelle og faktabaserte analyser av hvor NRK bør være tilstede for å betjene publikum i Finnmark best mulig de neste årene. Denne analysen gjør distriktsredaktører over hele landet, hele tiden, for å sikre at allmennkringkasteren til enhver tid er lokalisert riktig sett i lys av framtidsperspektiver. Da er det dessverre ikke alltid at gårdagens løsninger er det riktige svar på framtidens utfordringer. Det gjelder også for NRKs lokalisering på flere enn 55 steder landet rundt. Samfunnsutviklingen og publikums bevegelser må alltid være en rettesnor for allmennkringkasteren NRK.

Vi er takknemlig for engasjementet rundt vår tilstedeværelse, det viser at allmennkringkasteren er viktig i folks hverdagsliv landet rundt. Det ønsker vi fortsatt å være gjennom bred tilstedeværelse i Finnmark og resten av landet. Derfor reetablerte vi også Finnmark som eget distriktskontor i 2013, etter ti år sammenslått med Troms. Vi skal betjene hele fylket på best mulig måte på alle plattformer. Vi ønsker også flere nasjonale programmer fra hele fylket og Nord-Norge forøvrig. Det håper vi å kunne ha spesielt fokus på de neste årene i et sterkt NRK Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse