Annonse
Frank Bakke-Jensen og Steinar Eliassen

Nu snakke vi politikk Steinar

Jeg deler altså, tross min manglende forståelse, din virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, skriver Frank Bakke-Jensen

Når du skyter på trålerne for manglende leveranser til industrien, må jeg få bemerke at det i fjor gikk 65000 tonn fersk torsk direkte på trailer til filetproduksjon i Europa.

Kjære Steinar Eliassen. Det er hyggelig at du velger en debattform som åpner muligheten for konstruktiv meningsbrytning og utveksling av erfaringer.

Din vurdering av hva og hvor mye jeg forstår, burde være den beste motivasjon for å gjøre dette til en kunnskapsbasert dialog.

Jeg er ikke enig med deg når du beskriver hvordan trålkvotene kom til, eller når du påstår at filetindustrien ikke har tjent penger på frossent råstoff de siste 30 årene. Men jeg er enig i at industrien øker sin konkurransekraft om de får levert ferskt råstoff av beste kvalitet jevnt ut over året.

Derfor fremmet jeg et forslag i Stortinget den 25.05.2010, der regjeringen ble bedt om å vurdere en endring av kvoteårets start for å glatte ut fangst-toppen. Forslaget fikk følge av FRP og KRF og vi ba i tillegg om økte kvoteavsetninger til bifangstordningen med samme begrunnelse. Forslagene fikk ikke støtte av daværende rødgrønne regjering.

Jeg deler også ditt syn på problematikken rundt leveringsforpliktelsene og fremmet derfor den 12.12.2011 et forslag om at disse måtte gjennomgås for å oppnå bedre utnyttelse av råstoffet.

Jeg ba i samme forslag om at man vurderte om disse rettighetene kunne fiskes av kystflåten for på denne måten bedre å tilpasse leveransene til industriens behov. Forslagene fikk ikke støtte av daværende rødgrønne regjering.

Jeg deler altså, tross min manglende forståelse, din virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, og har fremmet forslag i Stortinget som kunne vært en forbedring.

Hva gjør vi så i meldingen med disse problemene? 

Når du skyter på trålerne for manglende leveranser til industrien, må jeg få bemerke at det i fjor gikk 65000 tonn fersk torsk direkte på trailer til filetproduksjon i Europa. Bildet er derfor noe mer nyansert enn du beskriver. Hva gjør vi så med dette?

Vi øker FoU-innsatsen for levendelagring av torsk. Vi viderefører kvotebonus for leveranser av levende torsk og ferskfiskordningen. Vi varsler en evaluering av dette innen 2017. Vi utreder en endring av kvoteårets start. Dette for å se om fangst- og produsentledd bedre løser høstproblematikken uten kompliserte reguleringer.

De leveringspliktige trålrettighetene utgjør ca. 30000 tonn. Altså rundt halvparten av det ferske kvantumet kystflåten leverte til Europeisk filetproduksjon. Dette er fakta men gjør ikke problematikken med leveringsforpliktelsene mindre alvorlige. Derfor gjør vi noe med dette i meldingen.

At vi avvikler bearbeidingsplikten begrunnes i innspillene fra industri som viser at denne virker mot sin hensikt. At man må kjøpe en hel fangst og bearbeide denne gjør at mange ikke byr. Dette fordi tapene med for eksempel å måtte produsere filet av råstoff som ikke egner seg til det blir for store. Å avvikle bearbeidingsplikten er også viktig for neste punkt: Regionalisering av leveringsplikten.

En regionalisering av leveringsplikten vil føre til at flere kan by på råstoffet. Når du er bekymret for de små stedene, deler jeg denne bekymringen.  En regionalisering medfører at kjøpere i Mehamn, Gamvik eller Kjøllefjord kan by på fangster som tidligere ikke var tilgjengelig.

Avslutningsvis til aktivitetsplikten. Når det settes ned en kommisjon for å vurdere aktivitetsplikten burde du med din virkelighetsbeskrivelse danse heller enn å spotte. Her får vi muligheten til å avklare rettighetsspørsmålene, hvordan disse er tildelt, formålet med forskriften og hva dette betyr i dagens virkelighet.

Alt det du mener bør gjøres åpner det seg en mulighet for å få gjort med denne meldingen.

Min oppfordring til deg Steinar blir derfor følgende. Med din kunnskap om, og engasjement for landsdelen og sjømatnæringa: Delta i den politiske prosessen det er å ta en melding gjennom Stortinget.

Da får vi meningsbrytninger som tjener saken, og styrker våre demokratiske prosesser.

Frank Bakke-Jensen

Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson Høyre

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse