Annonse
Kvaløyforbindelse via Håkøya istedenfor Selnes bidrar til kortere kjøring, mindre utslipp, kortere køer i Giæverbukta, lavere bilutgifter og bedre samfunnsøkonomi, skriver Terje Walnum.

Null bilutslipp, næringsvekst og Håkøyforbindelse

Nullvekstmålet for bytrafikken var i ferd med å bli revidert av Samferdselsdept’et og regjeringen, før dette nye regjeringsskiftet. Nå ser vi hvilket parti som har fått samferdselsministeren og dermed «definisjonsmakt» for nullvekstreglene.

Hvorfor skulle nullvekstreglene revideres? Bl a fordi nullvekst i bilkjørelengde er «gammeldags» i forhold til nullvekst i klimautslipp. Sterk vekst i elbilbruken i Norge fører til at klimautslippene reduseres, uansett om transportkjøringen vokser. Mulig vekst i transporten utlignes av flere elbiler i bilparken. Dessuten får utslippsbilene også stadig mer effektive motorer.

Et sonesystem som foreslått i Tenk Tromsø og byvekstavtalen er direkte uproduktivt, særlig fordi de fleste må kjøre lengre distanser pga sonesperringer. Det eneste vi oppnår er økte utgifter og økte utslipp.

Uproduktiv byvekstavtale

En bedre målsetting er da nullvekst i utslipp uten å kreve nullvekst i kjørt distanse. Det tar hensyn til bedring i bilmotorer og ombytte til elbiler. Veksten i bilutslipp kan settes til negativ (redusert) vekst, slik at bilkjøring kan bidra positivt, mens kjørelengde kan vokse hvis det er effektivt.

Dvs at et ekspansivt næringsliv gjerne kan kjøre lengre hvis det er effektivt, men de skal passe på utslippene. Slike «gulrot og pisk» retningslinjer bidrar til mindre utslipp, mindre unødvendig kjøring og mer effektiv transport. Dvs at utsatt byvekstavtale er positivt for Tromsø, og bra for rasjonell transportvirksomhet og næringslivet.

Håkøyforbindelse

Kvaløyforbindelse via Håkøya istedenfor Selnes bidrar til kortere kjøring, mindre utslipp, kortere køer i Giæverbukta, lavere bilutgifter og bedre samfunnsøkonomi. Forrige kommunevalg viste stort flertall blant velgerne for Håkøya. Fristen for prosjekter fra kommunen til neste NTP (Nasjonal Transportplan) går ut om noen få korte måneder.

Selnesbrua er av Vegvesenet plassert inn i NTP, men heldigvis med svak prioritering. Tiden er inne for kommunestyret til å endre prioritering, dvs å kreve oppdatert Håkøyplan fra Vegvesenet, eller sette bort prosjektet til en objektiv instans.

Når Tenk Tromsø og byvekstavtale er utsatt eller forkastet, så er det klart at Håkøyforbindelse kan bli et delvis bomprosjekt. Ingen vil akseptere bompenger på ei Selnesbru, langt mindre kombinert med bompenger på Sandnessundbrua. Så kommunestyret bør manne seg opp til å sette Håkøya, Selnesbrua og Vegvesenet under debatt. Fristen for NTP er nå meget kort!

Elbilene

Det er samfunnsøkonomisk risikofylt å gi elbilene flere fordeler, de har egentlig fått nok. Nå bør man se nærmere på en gradvis likestilling mellom elbiler og andre biler vedr avgiftstrykket, slik at sunn markedsøkonomi kan begynne å fungere i valg av bil. Husk at hele transportbransjen i Norge fremdeles har verdens høyeste avgiftstrykk.

Det er samfunnsøkonomisk skadelig å avgiftsbelegge en bransje som har så stor betydning som transport. Transportavgifter sprer seg utover til skade for hele verdikjeden i samfunnet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse