Annonse
Å kreve nullvekst i Tromsø, samtidig som folketall og næringsvekst skal vokse med 50 %, er ikke bare urealistisk, det er direkte skadelig for effektivitet og utførelse av alle slags tjenester og oppdrag, skriver Terje Walnum. Foto: Nordlys-tipser

Nullvekst i Tromsøs personbiltrafikk?

Sneversynte miljøtilhengere kan være i ferd med å overdrive biljakten.

Dette er det mest skadelige og minst produktive for Tromsø av alle velmente miljøpåfunn hittil. Tromsø har vedtatt en byvekst på 50% i innbyggertall og en enda større næringsvekst, ettersom det offentliges andel av totalen skal minke. Samtidig fornyet IKKE kommunestyret sitt tidligere vedtak om nullvekst i biltrafikk.

Nullvekst i personbiltrafikk er en landsomfattende målsetting som gjelder for den totale veksten på landsbasis. Det gjelder IKKE automatisk for hver enkelt kommune, fordi landet har både fraflyttings- og tilflyttingskommuner. I fraflyttingskommunene får man automatisk en reduksjon av trafikken, som skal komme tilflyttingskommunene til gode, når man jobber med en nullsum-total.

Å kreve nullvekst i Tromsø, samtidig som folketall og næringsvekst skal vokse med 50 %, er ikke bare urealistisk, det er direkte skadelig for effektivitet og utførelse av alleslags tjenester og oppdrag. Vekstplanene i Tromsø er vedtatt uten innsigelser fra staten, fylkeskommunen eller Vegvesenet.

50 % byvekst?

Tromsø bør ha mye å gå på i forhandlinger med staten om byvekstavtale og kollektivstøtte. Det blir helt feil å straffe byen og næringslivet for å vokse i tråd med vedtatte mål. Forhandlerne for Tromsø har hittil vært skadelig beskjedne, eller de lar seg overkjøre av Vegvesenet.

Det er positivt at luftforurensning og utslipp fra bilene skal reduseres. Bileierne ligger langt foran prognosene i overgang til elektriske biler. Norge og Tromsø er helt i verdenstoppen. Bileierne har også betalt selv for en utvikling av bilmotorene til elbiler, hybrider og vanlige biler med langt lavere utslipp enn tidligere. Så kampen mot bilbruk er til en viss grad overdrevet og uproduktiv.

Hvis Tromsøs vekst skal stoppes av skadelige bilvedtak, så blir vi forbigått av andre byer i Nord-Norge og Nordkalotten. Slik virker konkurransen. De andre byene i nord har ingen pålegg om nullvekst i bilbruk.

Bilen er effektiv

I dagliglivet er bilen en enorm effektivitetsfaktor. For barnefamilier og bedrifter er bilen en nødvendighet som ikke kan fjernes. Sneversynte miljøtilhengere kan være i ferd med å overdrive biljakten.

Personbilen betyr for brukerne et element av frihet og mulighet for personlig bevegelse og reiser. Bilbruk er ikke så negativt at slike holdninger skal neglisjeres. Bompengesonene på Tromsøya blir et element av unødvendig tvang, innestenging og ghetto-vegger. Husk at drivstoffavgiften betales frivillig ved at man selv velger omfanget av bilbruken! Og en høyere drivstoffavgift er nok til å betale for veibyggingen, istedenfor å lage bompengesoner med bilbekjempelse.

Jakten på bilbrukerne er blitt en anti-produktiv jakt på ”miljøsyndere” som egentlig utfører sin samfunnsfunksjon når de bruker bilen. Er biljakten blitt keiserens nye klær som ikke skjuler nakenheten under?

I prinsippet må Tromsø nå velge mellom brukbar byvekst eller nullvekst i biltrafikken. Vi kan ikke oppnå begge deler. Tromsøs mulige stagnasjon og forfall kan henføres til dumheter i trafikk-håndteringen.

Næringslivet vil flytte dit hvor det er mest levelige vekstvilkår. Så vi må sparke ut de byråkratene og politikerne som tror at biltrafikk bør straffes og forbys.

0-vekst i utslipp er ikke lengre det samme som 0-vekst i biltrafikk. Noen av fanatikerne burde tenke over denne forskjellen. Vi oppnår 0-vekst i utslipp uten å kvele biltrafikken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse