Annonse

Skal atomraketter trygge Norge?

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

Opptrappingen på begge sider kan til slutt utløse en atomkrig. 20. januar heter USAs presient Donald Trump. Hva kan han finne på?

En ekspertgruppe bestående av forskere fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og det amerikanske Missile Defence Agency (MDA) vil mot slutten av året presentere en konklusjon om norsk bidrag til Natos rakettforsvar. Det er alt klart at Globus II-radaren i Vadsø og og radarsystemet Aegis på de fem  norske fregattene skal bidra til identifisering og nedskyting av fiendtlige missiler. Hvis konklusjonen blir positiv, er det fare for at Stortinget vil gå god for rakettforsvaret. Utplasseringen av over 300 amerikanske soldater i Stjørdal, uten stortingsdebatt, viser at Norge for fullt er med på Natos offensiv. Norge og de østlige Nato-landene vil ligge i førstelinje ved en konflikt med Russland.

Russland reagerer tydelig på Natos utplassering av raketter opp mot den russiske grensen. Da Sovjetunionen ville utplassere kjernefysiske raketter på Cuba, reagerte USA så kraftig at vi var farlig nær en atomkrig.

Etter anneksjonen av Krim i 2014 og Russlands påfølgende inngang med militære styrker i Ukraina, svarte Nato og spesielt USA med truende retorikk. Så kom sanksjonene, med mål å gjøre russerne mer medgjørlige. Putin truet raskt med sine taktiske atomvåpen. Russland ble svekket økonomisk, men Kreml styrket politisk.

President George W. Bush startet arbeidet med det nye rakettskjoldet i 2002. Han trakk USA fra avtalen som var  undertegnet med Sovjet i 1972, for å dempe våpenkappløpet under den kalde krigen. De amerikanske atomsprengningene over Hiroshima og Nagasaki i august 1945 var pedagogiske sjokk. Atombombeprøvene i atmosfæren fram mot prøvestansavtalen 1963 hadde avslørte uopprettelige skader på økologi og mennesker, særlig urfolk på Stillehavsøyene og i Arktis. Da Sovjetunionen utløste historiens sterkeste atombombe på 58 megatonn over Novaja Zemlja, kalt “Tsaren”, den 30. oktober 1961 var dette varsko om dommedag. Bomben var over 3000 ganger sterkere enn “Little Boy” på 20 kilotonn som ble sluppet over Hiroshima. Soppen som reiste seg var 30 km i diameter og sju ganger høyere enn Mount Everest. Styrken tilsvarte et jordskjelv tilsvarende 5,2 på Richters skala og trykkbølgen gikk tre ganger rundt kloden. Hvor mange av våre venner og bekjente som ble syke eller døde som følge av de 85 prøvene, vet knapt noen. Statsråd Gudmund Harlem vurderte tvangsevakuering av Finnmark.

Om du tviler på faremomentene ved atomvåpen, kan du boka Memoarer (Aschehoug forlag 1990, 778 s.) signert Andrej Sakharov (1921-1989). Han var en av hovedarkitektene bak Sovjets atomprosjekt. Da han og hustru Jelena Bonner gikk i mot atomvåpnene, ble de trakassert og sendt i husarrest i Gorkij.

Befolkningen i Nord-Norge og kanskje spesielt Finnmark, har ønsket et vennskapelig forhold til Russland. Dette betyr selvsagt ikke aksept av den krigerske retorikken som kommer fra Kreml. Her får vi vise til hva Kåre Willoch (H) sa til VG lillejulaften 2016: “…det er litt rart man ikke så at det ville komme reaksjoner på at Ukraina burde inn i Nato. (…) Det går en grense for hvor langt Nato kan utvides østover.” Og om effekten av sanksjonene: “Russland kan bli lettere å forholde seg til hvis de har en brukbar økonomi. Fattigdom fører ikke noe godt med seg. Dessuten er jo russerne våre medmennesker.”

Flere yrkesmilitære har vært kritiske til den norske ettergivenheten overfor Natos (USAs) offensive politikk. Forvarsanalytikeren Jakob Børresen har i samband med rakettoppbyggingen påpekt at Norge som et lite naboland til Russland ikke er tjent med å støtte politikk som øker spenningen. Intervjuet med Julie Wilhelmsen i Klassekampen 9. januar klargjør at rakettsystemet er laget for å nedkjempe Russland. Opptrappingen på begge sider kan til slutt utløse en atomkrig. 20. januar heter USAs president Donald Trump. Hva kan han finne på?

Antall atomvåpen under den kalde krigen var over 60 000. I dag er det ca. 15 800. Her er lista over hvor mange bomber de ni atomstatene har: USA 7 260, Russland 7 500, Storbritannia 215, Frankrike 300, Kina 260, India 90-110, Pakistan 100-120, Israel 80 og Nord-Korea 6-8. (www.laromkarnvapen.se, gunnar.westberg@medic.gu.se)

Professor Gunnar Westberg som har ledet Svenska läkare mot kärnvapen, advarte for en måned siden mot den nye kalde krigs-retorikken. USA og Russland har hver 7-800 våpen klar for utskyting på kort tid. Farligere er kanskje forholdet mellom India og Pakistan, og særlig sistnevnte land er labilt. Her er det militære og ikke presidenten som sitter med koden til utløsning av atombomben. Skulle en bombe bli droppet over Mumbai (23 mill. mennesker), ville millioner mennesker bli drept og skadet, byen satt i brann og 5 millioner tonn svart sot bre seg over så store områder at to milliarder mennesker kan dø av sult. Nord Korea representerer et annet faremoment. Kan landet finne på å selge en atombombe med utskytingsutstyr til IS?

Vil Nato-rakettene på norsk jord - kanskje stasjonert i Indre Troms - bli ladet med atomvåpen? Ved at Norge og Danmark stemte 9. desember i mot FNs resolusjonsforslag mot slike våpen, ble det gitt et urovekkende signal. Finland avsto fra å stemme, Sverige støtte det og Norden er splittet.  

De rødgrønne partiene ville i 2012 støtte rakettskjoldet. Så spørs det om Jonas vil omfavne Erna og Siv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse