Annonse
Med økt oljeutvinning følger økt utslipp, og økt utslipp gir mer global oppvarming og mer alvorlige klimaendringer. Når Arktis står for tur kan det gi store konsekvenser for sårbare økosystemer gjennom oljeboring i seg selv og klimagassutslippene det medfører, skriver nestlederen i Spire.

Er ny oljeutvinning rettferdig? 

Der Equinor sier vi trenger mer “klimavennlig” norsk olje for å tilføre verden energi, peker Spire på en urettferdig fordeling av verdens ressurser, mangel på hensyn til fremtidige generasjoner, klimaendringer som fratar livsgrunnlaget til småbønder i utviklingsland og oljearbeidere som mister jobben på grunn av lavere oljepris.

5. november startet ankesaken til klimasøksmål Arktis i Borgarting lagmannsrett. Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for brudd på miljøparagrafen §112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Bakgrunnen for søksmålet er utdelingen av ti nye letetillatelser i Arktis som regjeringa tildelte oljeindustrien i 2016 gjennom 23.konsesjonsrunde. Disse er lengre nord enn noen gang, i svært sårbare områder som er viktig for alt liv i Arktis. Det vil også kunne bidra med enorme klimagassutslipp flere tiår framover. 

Et endret klima

Siden forrige runde i tingretten har flere millioner mennesker over hele verden streiket og krevd politisk handling for å minimere klimaendringene. Barn og unge over hele kloden går til gatene for å kreve klimahandling. De ser ikke for seg en god eller trygg fremtid etter måten Norges og verdens politikere snakker om kutt av klimagasser, men samtidig mangler evnen og viljen til den omleggingen og de prioriteringene som kreves. Rapporter fra FN’s klimapanel slår fast at vi må gjøre en fundamental omlegging av samfunnet og bli uavhengig av fossile brensler. Da er det ikke rettferdig ovenfor dagens unge å åpne opp nye felt i Arktis med risiko for skade på sårbare økosystemer og biologisk mangfold. 

Konsekvensene av klimaendringene har også blitt tydelige i Norge. Under tørkesommeren 2018 opplevde bøndene et kriseår med så dårlige avlinger og høye temperaturer at mange ikke så noe annet valg enn å slakte dyra sine som følge av mangel på fôr. Andre steder i verden er det menneskenes matsikkerhet som står på spill. En naturlig konsekvens av dette ville vært ingen nye letelisenser og storsatsning innenfor fornybar energi, men staten har svart med rekordmange letelisenser og prøveboring i sårbare områder i Arktis og Trænarevet. 

Et rettferdig karbonbudsjett?

Der Equinor sier vi trenger mer “klimavennlig” norsk olje for å tilføre verden energi, peker Spire på en urettferdig fordeling av verdens ressurser, mangel på hensyn til fremtidige generasjoner, klimaendringer som fratar livsgrunnlaget til småbønder i utviklingsland og oljearbeidere som mister jobben på grunn av lavere oljepris. Vi må se utvikling i et rettferdighetsperspektiv. Uansett hvor klimavennlig vi klarer å utvinne norsk olje, så kommer størsteparten av utslippene fra forbrenning. Da skiller ikke norsk olje seg fra olje som er funnet noe annet sted i verden. Norsk olje bidrar til økte klimagassutslipp, uansett hvor grønn Equinor eller staten prøver å male den. 

Vi har allerede funnet 20 ganger mer olje, kull og gass enn det vi kan utvinne uten å overstige 1,5 graders global oppvarming. Verdens karbonbudsjett blir dermed stadig mindre. Er det da rettferdig at det er Norge som har tjent seg rike på eksport av store mengder olje og gass, og i dag har et investeringsfond på 10 000 milliarder, som skal bruke opp resten av karbonbudsjettet? 

Norsk oljeavhengighet

Det er også slik at Norge i dag har blitt avhengige av olje- og gassnæringen, det er mange som er sysselsatt i næringa og høye skatteinntekter er et viktig bidrag til norsk økonomi. I 2014 sank oljeprisen og flere titalls tusen mennesker mistet jobben som en direkte eller indirekte konsekvens av oljeprisfallet. Dette førte til høy arbeidsledighet og mange opplevde å gjøre livsstilsendringer for å tilpasse seg.  Når verden har vedtatt å kutte utslipp og begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1,5 grad, er det umulig å forestille seg en høy stabil oljepris for lønnsom produksjon og holder mange i arbeid. Det er ikke rettferdig å gi lovnader om evig sysselsetting innenfor en sektor som er så påvirket av svingende markedspris på en vare som nærmest alle land har vedtatt å kjøpe mindre av. I stedet må vi starte prosessen med å skape minst 100 000 nye klimajobber for å sikre et trygt og stabilt arbeidsliv, den norske velferden og et levelig klima og miljø. 

Vi må se framover

Med økt oljeutvinning følger  økt utslipp, og økt utslipp gir mer global oppvarming og mer alvorlige klimaendringer. Når Arktis står for tur kan det gi store konsekvenser for sårbare økosystemer gjennom oljeboring i seg selv og klimagassutslippene det medfører. Det er urettferdig at det er Norge som har tjent seg rike på olje- og gass som tømmer verdens karbonbudsjett, det er et ran av fremtiden til dagens- og morgendagens barn og unge. Nå skal også retten avgjøre om dette strider med vår egen grunnlov. Dette er en historisk rettssak,og dommen kan bli avgjørende for hvordan Norge skal ta sitt historiske og økonomiske ansvar for våre medborgere i det globale sør, for dagens unge som krever ansvarlig ledelse av de voksne og for framtidas generasjoner som enda ikke har muligheten til å påvirke politikken som føres. 

  • Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse