Annonse
JAKTER: Helseminister Bent Høie skal nå utnevne ny styreleder i Helse Nord, etter at Marianne Telle trakk seg. Her er Høie under åpningen av et diagnosesenter ved UNN i 2014. Foto: Lásse Kvernmo/Nordlys

Ny styreleder i Helse Nord

Helse Nords fremtid avhenger nå av at Bent Høie finner en styreleder som samler, og ikke splitter.

Helseminister Bent Høie skal nå utnevne ny styreleder i Helse Nord etter at Marianne Telle har trukket seg.

I Helse- og omsorgsdepartementets retningslinjer for styrearbeid i regionale helseforetak, legges det vekt på at styrelederen i Helse Nord må ha forståelse for den politiske konteksten som foretaket hele tiden opererer innenfor.

Styrelederen må også kunne bedømme når det er nødvendig å informere eier i saker som har, eller kan få politiske konsekvenser.

Når Helse Nord har holdt sammen siden etableringen i 2001, skyldes det ikke minst at foretaket inntil nylig har hatt styreledere som har behersket denne balansegangen. Å slippe lokalpolitikkens logikk inn i styrerommet er naturligvis en sikker oppskrift på ufred og konflikt. Der Helse Nord har lyktes best, er med et kompass som handler om å desentralisere medisinske tilbud der man kan, og samle der hvor det er helt nødvendig. Det gjelder ikke minst høyspesialiserte funksjoner i en landsdel med få innbyggere og lavt pasientgrunnlag.

Det er brudd med denne linjen som har utløst splid og uro i helseregionen, og en dyp tillitskrise mellom Helse Nord og fagfolk ved landsdelens felles universitetsklinikk i Tromsø.

Det har vært en slags uskrevet tradisjon at styrelederen i Helse Nord har hatt bosted i Tromsø.  Vi er imidlertid ikke tilhengere av postadresse som avgjørende faktor for valg av styreleder.

Helse Nord har 19.000 ansatte. Det sier seg selv at det aller viktigste dermed er bred ledererfaring, og kjennskap til store virksomheter.  I tillegg må innsikt i og om helsesektoren, politisk forståelse og ikke minst kunnskap om landsdelen vektlegges.

Den nye styrelederen i Nord-Norge får etter vårt syn tre hovedutfordringer. Det aller viktigste blir å gjenopprette tilliten mellom UNN og Helse Nord, som ble borte under Telles ledelse. Foretaket kan ikke leve med en sviktende samhandling med det ledende medisinske miljøet i landsdelen.

Dernest må styrelederen ha et særlig blikk for Finnmark, som føler seg som den største taperen etter de to sakene som har skapt uro det siste året; PCI-saken og krisen i luftambulansetjenesten.

I tillegg må vedkommende kunne håndtere en ny sterk konfliktsak under oppseiling; lokalisering og bygging av nytt akuttsykehus på Helgeland.

Helse Nords framtid avhenger av valg av ny styreleder, og hvordan denne personen utøver sin rolle. Vi anbefaler Bent Høie å legge vekt på kunnskap og integritet, framfor en nettverksbasert utnevnelse basert på partimessig lojalitet.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse