Annonse
CLEMET VS. HALVORSEN: Av hensyn lærerutdanningen ville jeg anbefale Kristin Halvorsen, fordi hun kanskje kunne bidra til tverrpolitisk enighet om å gjøre noe med rekrutteringen, i en allianse med sin gamle motpart Elisabeth Aspaker, som nå som fylkesmann opplever lærermangelen i de kommuner hun har relasjoner til, skriver Karl Øyvind Jordell. (Foto: Civita / Bioteknologirådet)

Ny styreleder ved UiT – Kristin eller Kristin?

Da søkertallene forelå i vår, betonet Nordlys på lederplass den gode søkningen til Universitetet i Tromsø. I en kommentar tillot jeg meg å peke på at på ett fagområde, nemlig lærerutdanning, var søkningen farlig lav. Tiden er kanskje inne til at universitetet eller avisen redegjør for hvor mange som møtte fram til de ulike lærerutdanningsprogrammene i Tromsø og Alta, sammenliknet med fremmøtet f eks de siste fem årene.

I en lederartikkel fremmer Nordlys forslag til hvem som bør bli styreleder ved universitetet: Kristin Clemet eller Kristin Halvorsen. Ironisk nok er dette navn som jeg for noen tid siden foreslo burde bli sette-fylkesmann og sette-utdanningsdirektør i det gamle Finnmark i ett års tid ca 2021, for der å kunne stå til rette for den dramatiske lærermangelen vi vil få både i Finnmark og i andre deler av utkant-Norge i nærmeste fremtid, og som de begge er delansvarlige for.

Kristin Clemet var den som innførte karakterkrav for opptak til grunnskolelærerutdanningen, 3,5 i snitt og 3 i matematikk og norsk. Disse kravene har mer enn noe annet bidradd til lærermangelen – kravet har vært virksomt 15 år, til forskjell fra det skjerpede kravet om 4 i matematikk, som bare har vært virksomt i 5 år. Kristin Halvorsen var ansvarlig for ikke å justere kravet, da man så at det innebær at mange plasser ble stående tomme på lærerutdanningene, særlig ved mindre læresteder.

Begge kan påberope seg formildende omstendigheter. Clemet fremmet fire ulike forslag til opptakskrav, og valgte etter en høringsrunde det minst strenge. Hun måtte gå av før hun vurdere virkningen. Halvorsens formildende omstendighet kan med rimelighet gis et navn, nemlig Elisabeth Vik Aspaker, som var Høyres utdanningspolitiske talsperson da Halvorsen var kunnskapsminister. Det formildende består i at dersom Halvorsen hadde forslått f eks et snitt på 3,3 fremfor 3,5 kan man være forvisset om at Aspaker hadde slått til med anklager om nivåsenkning. En slik anklage måtte ha bygget på den underlige forestilling, som fortsatt må ligge til grunn for opptakspolitikken, at det er bedre å ha noen lærere helt uten utdanning, enn noen med en litt svakere snittkarakter enn andre. Det ville nemlig ikke vært mulig å dokumentere forskjell på elevers læring dersom de hadde en lærer med snitt på 3,3 sammenliknet med en som hadde 3,5. Dette fordi begge lærerne ville ha fått sin viktigste påvirkning gjennom lærerutdanningen.

Jeg tror det vil være tilsvarende vanskelig å merke forskjell på Kristin eller Kristin som styreleder ved universitetet. Men av hensyn til den utdanningen hvor universitetet ikke har lykkes med rekruttering, ville jeg anbefale Halvorsen, fordi hun kanskje kunne bidra til tverrpolitisk enighet om å gjøre noe med rekrutteringen, i en allianse med sin gamle motpart Aspaker, som nå som fylkesmann opplever lærermangelen i de kommuner hun har relasjoner til.

Når lærermangelen snart når nye høyder, bør ikke noe være uprøvd. Og med den løsning jeg her foreslår, vil det er ikke behov for ekstraordinære tiltak, som sette-fylkesmann og sette-utdanningsdirektør.

Som en av Clemets mange kvalifikasjoner nevner Nordlys at hun er barnefødt i Harstad. Det vil kunne være en tung kvalifikasjon dersom UiT skulle få problemer med rekrutteringen også til barnehagelærerutdanningen. Men inntil videre synes man å ha både god søkning og god dekning, få år etter at Halvorsen fikk gjennom full barnehagedekning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse