Annonse
Det heter ikke alkoholiker men alkoholavhengig. De to vanligste diagnosene knyttet til alkoholavhengighet i spesialisthelsetjenesten er F10.1: Skadelig forbruk av alkohol og F10.2: Alkoholavhengighetssyndrom.

De nye begrepene

Det anbefales å bruke andre ord enn alkoholiker og narkoman, men hva skal vi si i stedet?

Det har lenge foreligget forslag til hvilke begrep vi som jobber innen rus- og avhengighetsmedisin bør bruke når vi omtaler rusmiddelavhengighet. Vi skulle ønske befolkningen også viste om mindre stigmatiserende begreper og vil derfor dele våre begreper.

Mennesker er ikke rusmisbrukere, men har et rusmiddelproblem.

Å omtale en gruppe med utgangspunkt i deres sykdom er problematisk. Begrepet «rusmisbruk» tilsier at noen misbruker rus, mens det som menes er misbruk av rusmidler. Mennesker er ikke rusmiddelmisbrukere, men har et rusmiddelproblem. Derfor er narkoman og alkoholiker uheldige begreper. I stedet burde vi bruke alkoholavhengig eller rusmiddelavhengig. Begrepet avhengighet/avhengige er vurdert av både brukere og klinikere som et av de minst stigmatiserende begrepene. Personer som har en avhengighet er så mye mer enn avhengigheten!

Å være rusmiddelavhengig er ikke en karriere

I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering for rusmiddelproblemer og avhengighet finnes et eget avsnitt der de både anbefaler og fraråder bruk av begreper. Når personen ikke bruker rusmidler heter det avholdende. Det frarådes å benytte begreper som ruslidelse og ruskarriere. En karriere er definert som en persons arbeidsmessige fremgang eller yrkessuksess gjennom livet og henger sammen med utdannelse og trening. Derfor er det ikke en karriere å være rusmiddelavhengig.

Den nasjonale retningslinjen foreslår bruk av følgende begreper:

  • personer/pasienter med rusmiddelproblemer
  • personer/pasienter med skadelig bruk av rusmidler
  • personer/pasienter som er rusmiddelavhengige
  • personer berørt av annens bruk av rusmidler: Ved omtale av tredjepart som rammes av en annens direkte bruk av rusmidler foreslås det å unngå benevnelser som rusbarn, rushjem, rusfamilier, russkadd m.m. De bør omtales som barn/pårørende til de som har et rusmiddelproblem.

En rusa person?

På avrusninga ved UNN i Tromsø har vi fokus på å bruke gode beskrivelser av tilstander. En «sprekk» heter tilbakefall, rus heter rusmiddel og et «bomskudd» heter ekstravasal injeksjon. Å ta en «cold turkey» vil si det samme som å bråseponere det man har inntatt, noe som forøvrig sterkt frarådes. I stedet for rusa person benytter vi heller begreper som rusmiddelpåvirka, sedert eller stimulert avhengig av virkning av stoffet på personen. Men forandring tar tid, vi blir påvirka av pasientenes begreper og må også bruke ord som gir felles forståelse.

Vi bruker ikke begreper på samme måte når det gjelder somatiske(=fysiske) sykdommer. Vi sier ikke diabetiker eller epileptiker, vi sier ikke hjerteinfarktpersonen men en person med hjerteinfarkt. Dette må vi endre til å gjelde avhengighetsdiagnoser også.

Kilder:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilite…

https://no.wikipedia.org/wiki/Karriere

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse