Annonse
Stortingsmeldingen om nytt kvotessystem legges fram fredag. Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys

Nye fiskeripolitiske allianser

Vi kan stå foran et historisk skifte i det fiskeripolitiske landskapet.

Politikerne kan uansett ikke lenger bruke enighet i fiskernes organisasjoner, som både løsning og argument i vanskelige prioriteringsspørsmål.

Fredag legger fiskeriminister Harald T. Nesvik  fram regjeringens stortingsmelding om nytt kvotesystem i fiskeriene. Det skal lages nye regler for hvem som høste av ressursene, på hvilken måte fisket skal foregå og hvor mye fisk som kan tas opp.

I forkant av dette er det interessant å se at organisasjoner på land og sjøsiden i fiskerinæringen har gått sammen for å stille krav til et nytt kvotesystem. De vil at det skal sikre en differensiert kystfiskeflåte. Det nye er at Fiskarlaget Nord, som omfatter Finnmark og Troms, har gått sammen med Kystfiskarlaget, og har fått med seg fiskeindustriens organisasjoner i et felles utspill.  Det er noe helt nytt i et fiskeripolitisk landskap der sjø og land ofte har stått steilt mot hverandre.

De siste årene har vi sett stadig sterke interessemotsetninger i næringen og det er grunn til å tro at dette vil prege debatten om Stortingsmeldingen. De største kystfiskefartøyene lar seg ikke lenger skille fra havfiskeflåten, og har organisert seg i Fiskebåtredernes forbund.   De ser seg ikke tjent med vesentlige endringer i politikken som har gjort dem rike. De vil derfor fortsette struktureringen som i dag.

På motsatt side har Fiskarlaget Nord, etter hvert i allianse med Kystfiskarlaget, argumentert mot en politikk som fører til at et fåtall større enheter både gjør det vanskelig å ha en flåte eid av aktive fiskere, og i tillegg gir fiskeindustrien dårlige driftsvilkår.  Her kommer nye konfliktlinjer og allianser til syne. De som organiserer den minste og mellomstore kystflåten, ser seg altså bedre tjent med å samarbeide med fiskeindustrien når et nytt kvotesystem skal lages, enn de som organiserer ulike varianter av havfiskeflåten.

Det vi ser er at Norges Fiskarlag, som tradisjonelt har vært et talerør for kystfolk, ikke lenger evner å framstå som leverandør av omforente kompromisser.  I alle fall ikke i den pågående diskusjonen om hvordan kvotesystemet skal se ut. Det kan også føre til at Norges Fiskarlag vil sprekke, og kanskje også utspille sin rolle. Politikerne kan uansett ikke lenger bruke enighet i fiskernes organisasjoner, som både løsning og argument i vanskelige prioriteringsspørsmål. Et alternativ er at de legger den nye alliansen mellom sjø og land, og løsningene de etterlyser, til grunn for ny politikk.  Om regjeringen lytter til de nye signalene, får vi svaret på når stortingsmeldingen legges fram.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse