Annonse
NRK Sápmi må tenke nytt og annerledes. Vi må fortelle nye historier om nye mennesker fra hele det samiske samfunnet. Vi må finne nye måter å formidle innholdet på. På plattformer du forventer å finne det, når det passer deg, skriver NRK Sápmi-direktør Mona Solbakk, Bildet er fra et program i talkshow-serien Studio Sápmi.

Nye historier om Sápmi

Det samiske samfunnet er i endring, på lik linje med resten av verden. Det gir samiske medier helt nye og krevende utfordringer i arbeidet med å speile samfunnet og mangfoldet.

Vi kan ikke fortelle deg hva det er å være samisk i dag. Det kan bare du gjøre. Vi ønsker å formidle dine historier.

NRK Sápmis oppdrag har endret seg gradvis siden de første radiosendingene i 1946. I begynnelsen var tilbudet først og fremst en effektiv måte å nå den den samisktalende befolkningen med offentlig informasjon. Nasjonens behov veide tyngre enn det samiske publikummets behov. Med årene økte tilbudet, og oppdraget endret seg. I dag er vårt oppdrag å tjene det samiske publikummet: å styrke samisk språk og kultur gjennom å være et mediehus i verdensklasse.

I verdensklasse? Ja, fordi vi vet at vårt publikum i dag velger blant det beste innholdet fra de beste mediehusene og den mest tilgjengelige teknologien i verden. Når vi skal styrke samisk språk og kultur, må vi også sørge for at innhold på samisk og om samiske forhold blir valgt av publikum. Det hjelper lite hva vi som produsent mener om vårt innhold, dersom brukerne ser annerledes på det. Innhold som velges bort, har i praksis ingen verdi.

Brukerundersøkelsene vi har gjort blant det unge voksne samiske publikummet forteller en tydelig historie: de ønsker historier og journalistikk fra det samiske samfunnet som speiler det moderne samiske livet, i all sitt kulturelle og språklige mangfold. De ønsker innhold fra hele det geografiske Sápmi, fra nord til sør, øst til vest. De ønsker innhold som er relevant for livene de lever, stadig mer urbant, moderne og variert. Vårt publikum ønsker samiskspråklig innhold, men i former som gjør det mulig å lære, la seg inspirere av og bli stolte av – også for de som opplever at de ikke behersker samisk godt nok. Unge voksne samer ønsker et NRK Sápmi som inkluderer og åpner opp for nye forståelser og nye historier om av hva det er å være same i dag. Et Sápmi der ingen stenges ute, men der alle har en plass.

Samiskspråklig innhold er derfor ikke alene nok. Valgmulighetene i dag er uendelige, og det samiske publikummet er språklig og kulturelt robust nok til å velge vekk innhold de finner irrelevant og uinteressant. Bare når vi treffer den unge voksne samen midt i hjertet -midt i livet - åpnes døren også for å formidle språk og kultur. Det er vår ambisjon: At du skal velge oss fordi vi treffer deg.

I fortellingen om den samiske framtiden er det du som er hovedpersonen, ikke vi. Det er du, som ung voksen same, som skal finne din plass i det samiske samfunnet, hva og hvor den enn er. Den samiske kulturens og språkets overlevelse står ikke på oss, men på deg. Vår ambisjon er å hjelpe deg i det arbeidet med relevant, nyttig og viktig innhold som engasjerer, underholder og gjør deg i stand til å ta modige valg. Vi kan ikke fortelle deg hva det er å være samisk i dag. Det kan bare du gjøre. Vi ønsker å formidle dine historier.

Det betyr at NRK Sápmi må tenke nytt og annerledes. Vi må fortelle nye historier om nye mennesker fra hele det samiske samfunnet. Vi må finne nye måter å formidle innholdet på. På plattformer du forventer å finne det, når det passer deg.

2 av 3 samer behersker ikke samisk. Andelen lese- og skrivekyndighet blant samisktalende er i dag ukjent. Ulike samiske språk gjør det enda mer komplekst. Flyttestrømmen har i tiår gått fra tradisjonelle samiske bosettingsområder til sentrale og bynære strøk over hele landet.

I byene vokser antallet registrerte velgere til Sametinget raskest, og brukertallene våre forteller at over 70 prosent av vårt digitale publikum holder til utenfor Finnmark – i og rundt byene.

Noen vil kanskje mene at disse tallene snur opp-ned på den tradisjonelle forestillingen om det samiske samfunnet. Vi mener bare de understreker behovet for at vi forteller nye historier om det samiske samfunnet og den samiske befolkningen.

I fortsettelsen vil vi på ulike måter forsøke å få deg i tale om hvordan NRK Sápmi best kan løse oppdraget om å inkludere hele Sápmi og mangfoldet i vårt samfunnsliv på engasjerende og underholdene vis.

De nye historiene må handle om deg. Det kan du kreve av oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse