Annonse
Bodø og Nordland ønsker ikke å bli med i en felles nordnorsk region, skriver artikkelforfatter Edvin M. Eriksen.

Det nye Nord-Norge

Straks Nordland fylke bringes inn i diskusjonen havner man i konflikter i stedet for løsninger, skriver Edvin Eriksen.

Et avklarende vedtak om Nye Nord-Norge bestående av fylkene Troms og Finnmark bør komme rett etter sommerferien.

Regionreformen tar form. Innvendingene og motforestillingene har vært mange og vel begrunnet. For mye har vært tuftet på en ide om å endre kart uten tilsvarende endringer i virkelighetens geografi. For mye har vært basert på en ideologi om store konkurrerende enheter som det beste for alt og alle. Som om alle vinner i konkurranser.   Men nå er det politiske grunnlaget lagt for kommunesammenslåinger og en tilhørende regionreform. Fylkeskommunens tid er snart over – på godt og ondt.  

Den politiske enigheten om overgang fra fylker til større regioner er  stor.  Ingen fylker kan regne med å få leve videre som miniregioner.  I enkelte områder av landet er samarbeidet mellom  ulike fylker om å finne modeller for sammenslåinger kommet langt. Trøndelagsfylkene har allerede bestemt seg.  I nord er vi så vidt i startgropa. Nå bør vi sørger for å komme i fremste rekke. Region  Nord-Norge må snarest mulig på plass. Nordland fylke har de siste tiårene markert en økende motvilje mot nordnorsk fellesskap.  Dette har vi sett på en rekke områder der tidligere felles nordnorske løsninger har raknet – og hvor Nordland har valgt alenegang.

Nordland fylke har allerede tydelig avvist et konkret samarbeid med Troms og Finnmark om arbeid fram mot en felles region. Et avklarende valg av hvilken by – Tromsø eller Bodø- som skal få rollen som administrasjonssenter og nordnorsk «hovedstad» er naturligvis helt sentralt i en slik konflikt mellom nord og sør i Nord-Norge. Noen har lansert teoretisk interessante løsninger med Narvik som felles administrasjonssenter i en ny region av de nordnorske fylkene.

Andre har lansert justering av grensene mellom Nordland og Troms.  Som et tankeeksperiment er det spennende, men realistisk er det ikke. Kommune – og regionreformen styres nok langt mer av følelser enn fornuft. Straks Nordland fylke bringes inn i diskusjonen havner man i konflikter i stedet for løsninger. I Troms og Finnmark må vi ikke lenger bruke krefter på det ufruktbare, men snarest mulig finne den gode løsningen for det nye Nord-Norge bestående av Troms og Finnmark. Etter en fullført regionreform vil det være helt meningsløst at de to fylkene skal fortsette å fungere hver for seg. Det er en umulighet. Et avklarende vedtak om Nye Nord-Norge bestående av fylkene Troms og Finnmark bør komme rett etter sommerferien.   

Den nye regionen skal ha et svært godt innarbeidet navn: Nord-Norge.  Så må det bli Nordland fylke sin oppgave å finne ut av hvor de skal ha sin tilhørighet. Nord-Norge er framtida, hevdes det av mange med stor styrke – og de har langt på veg helt rett. Nord-Norge (Troms og Finnmark) har naturressurser som ingen andre regioner kan hevde seg mot. Vinterturismen har et enormt potensiale og muligheter som bare finnes i nord. Havet i nord har alltid vært gull verdt – og er det fortsatt. Tradisjonelt fiske og nye sjømatnæringer har uendelige muligheter som vi bare ser starten på. 

Samarbeid over landegrensene mot øst må over i en langt mer positiv fase som igjen åpner uendelige nye muligheter.  Ingen andre regioner har en slik situasjon. Slik regionreformen utformes – der de store partiene stort sett er enige- vil det ikke være mulig med en framtid der Finnmark er egen region og der Troms også er egen region. En slik mulig tankegang må umiddelbart skrinlegges. Løsningen er åpenbar; De ansvarlige myndigheter i Finnmark og Troms må snarest legge alle ideer om alenegang til sides og så etablere framtidas Nord-Norge.  Så finnes det praktiske organiseringsutfordringer som må løses, men de er så absolutt løsbare i et samarbeid mellom Troms og Finnmark.  Tromsø med sitt universitetsmiljø må fortsatt være Nord-Norges «hovedstad «- Noe annet er ikke realistisk.

Men deretter finnes det mange gode løsninger der Vadsø og/eller Alta tillegges omfattende administrativt regionalt ansvar  for avgrensede sektorer. Det må forutsettes at statlige oppgaver flyttes ned på regionnivå – noe som åpner for nytenkning om hvor slike oppgaver skal ledes og administreres fra. Her finnes bare muligheter. Så da venter vi bare på at de to nordnorske fylkenes politiske ledelse signerer kontrakten om framtidas Nord-Norge!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse