Annonse
Over tid er Alta den eneste kommunen i Finnmark som har hatt vekst av betydning. Det er ei utvikling som har skjedd jevnt over lang tid, og slik kommer det til å fortsette. Folk gjør sine valg ut fra muligheter til jobb, utdannelse, kommunikasjoner, klima – rett og slett tilbud og trivsel. Foto: Guttorm Pedersen

Det nye Nordnorge

Kanskje blir Tromsø motarbeidet i sitt eget hjemfylke. Men det er likevel bare småtteri mot det som skjer i Finnmark, hvor Alta er den store stygge ulven.

Hvis jeg, med adresse Tromsø, skulle mene offentlig at Tromsø er den selvfølgelige hovedstad i den nye nordnorske regionen, og at både fylkesmannen og fylkeskommunen bør ha sitt hovedsete i byen, da kunne jeg like gjerne ha bedt om å bli tvangsinnlagt.

For i Norge, antagelig verdens mest desentraliserte utviklete land, har man ikke slik absurde meninger. I Norge støtter man Senterpartiet og kjemper med alle midler for å beholde dagens, for ikke å si gårdagens bosettinger, vi kjemper imot sentralisering og maktkonsentrasjoner, vi kjemper imot det vi ikke liker – for eksempel forandring.

Det er noe imponerende ved denne norske væremåten, denne trauste staheten. Norge har beholdt et bosettingsmønster og en selvstendighet, selvfølgelig utenfor EU, som ingen andre land i Europa. Vi bestemmer sjøl, ingen må komme her og komme her. Denne egenrådigheten har sikkert sammenheng med at vi har bodd avsides og isolert og utviklet en sterk skepsis til bedrevitende byfolk, om de befant seg i København, Stockholm, Oslo, eller Tromsø for den saks skyld.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark, det nye Nordnorge, Arctandria, vil få mange konsekvenser. Eller hva, Nordlys? Vil dere prioritere konkurransen med lokalavisen iTromsø om nyheter fra byen, eller vil dere være en regionavis, eller til og med dekke hele landsdelen? Ettersom Nordlys vil ha Vadsø som regionhovedstad er det vel på sin plass med et avdelingskontor der?

Og hva med NRK når Troms og Finnmark slås sammen? Det må jo bety felles radiosendinger. Halvering av antall sendetimer betyr vel at et ti-talls stillinger blir overflødige?

Og den nye fylkeskommunen, den kan vel ikke holde seg med dobbelt sett utvalg og komiteer?

Ja det skal sannelig bli mange interessante diskusjoner og konflikter når dette skal gå seg til.

Men Nordlys har helt rett i at Finnmark må få oppgaver og plikter på linje med Troms, og gjerne hovedansvar. Men hvorfor Vadsø, en by med perifer beliggenhet og like mange innbyggere som i boligfeltene på Stakkevollan?

Nordlys har mange ganger luftet sin frustrasjon over at «alle» kjemper mot Tromsø. Tromsø må for all del ikke bli for mektig. Arbeidsplasser og makt må fordeles «rettferdig» rundt om i vårt glissent befolkete fylke. Kanskje har Nordlys rett, kanskje blir Tromsø motarbeidet i sitt eget hjemfylke. Men det er likevel bare småtteri mot det som skjer i Finnmark, hvor Alta er den store stygge ulven.  Over tid er Alta den eneste kommunen i Finnmark som har hatt vekst av betydning. Det er ei utvikling som har skjedd jevnt over lang tid, og slik kommer det til å fortsette. Folk gjør sine valg ut fra muligheter til jobb, utdannelse, kommunikasjoner, klima – rett og slett tilbud og trivsel.

I Hammerfest og Vadsø kjempes det med alle krefter mot Alta, selv om det er til skade for flertallet av befolkningen. For eksempel når det gjelder framtidas helsetjenester.

Man skal ikke være spesielt dyktig som spåmann for å mene at det kommer til å skje merkbare forandringer både i Finnmark og Troms, uansett sammenslåing eller ikke.

I Troms vil Tromsø ha bortimot 100 000 innbyggere om 25 år. Finnsnes kommer også til å vokse.

Fylkesgrensen mellom Nordland og Troms snor seg på merkelig vis mellom Gratangen, Narvik, Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund og Lødingen. Her burde det virkelig skjedd en forandring, sammenslåing. Men eneste forandringen er at Tjeldsund deler seg mellom Harstad og Skånland.

Men Hålogaland-regionen, aksen Narvik-Harstad-Vesterålen, kommer til å vokse mye. Men de små kommunene, både i Troms og Finnmark, blir enda mindre.

I Finnmark vil Alta få betydelig vekst. I Øst-Finnmark er det Kirkenes og Båtsfjord som vil holde stand.

Dette er mine antagelser. Det skulle vært interessant å få samfunnsforskere på banen med en analyse som bygger på noe mere enn framskriving av ei utvikling vi kjenner.

De som tar beslutningene i dag er ikke de samme som skal befolke landsdelen i framtida. Den unge generasjonen, og den neste, vil ikke føle seg forpliktet av de beslutninger som gjøres i dag. Derfor vil det nye Nordnorge (uten bindestrek), bli forandret. Og den forandringen kan skje raskere enn vi er vant til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse