Over 1,5 millioner målere er installert, og mange rapporterer allerede om plager: hodepine, dårlig søvn, øresus, verking i kroppen, dårligere konsentrasjon, hjertearytmi, svie i hud/øyn osv. Hva om 5, 10 eller 20 år? skriver Kurt Oddekalv og Ragnhild Marie Næss. Foto: Romerikes Blad

Nye smarte strømmålere: Sky dem som pesten!

Innstallering av nye «smarte» strømmålere finner sted over hele vårt langstrakte land. Greit? Nei!

Brødtekstbilder: 
NEKT installasjon av ny måler! Du kan med grunnloven i hånd nekte dem, men det enkleste er å få en erklæring fra lege eller psykolog.

Hva skjer?

Hvert hjem, arbeidsplass, skole, barnehage, sykehus osv. utstyres nå med smarte strømmålere, «AMS»-målere. Disse er basert på trådløs teknologi som kontinuerlig sender informasjon om strømforbruket. Myndighetene har beordret strømnettselskapene å innstallere målerne, og sistnevnte har valgt trådløs teknologi. Valget av trådløs teknologi har skjedd uten en demokratisk prosess, risiko (og sårbarhet?) ei heller vurdert. Det er lovpålagt med risikoanalyser for offentlige utbygginger. Miljøvernforbundet har i flere år opplyst om farene ved å holde mobiltelefonen til hodet, dette er nå allmenn kunnskap. Neste ut: smarte målere.

Hva er problemet?

Vi bestråles kontinuerlig – 24/7. Kroppen vår (og annet levende) takler ikke dette uten uheldige konsekvenser. Helsa påvirkes akutt, eller problemer kan vises over tid. Over 1,5 millioner målere er installert, og mange rapporterer allerede om plager: hodepine, dårlig søvn, øresus, verking i kroppen, dårligere konsentrasjon, hjertearytmi, svie i hud/øyn osv. Hva om 5, 10 eller 20 år? Fosteret i mors mage? Det finnes sterk ryggdekning i vitenskapen - den er klar i sin tale. Personvern/overvåkning er også et tema, da strømselskapene vet når du sover/er våken, når du lager mat, når du er borte, på langtur etc. Målerne er også fullt mulig å hacke, og uvedkommende kan for eksempel skru av all strømmen i huset ditt.

Tillit til myndighetene?

Grenseverdiene Statens strålevern benytter er skyhøye, og har for lengst gått ut på dato. De baserer seg for øvrig på uttalelser fra en privat stiftelse (ICNIRP) med sterke bindinger til telecombransjen. Mangel på kunnskap hos myndighetene er prekær – samtidig som arrogansen overfor ny informasjon er rystende. NVE, som skal forvalte landets vann- og energiressurser, gir her totalt blaffen i helse og miljø. Helsemyndighetene forholder seg til Strålevernet, og så lenge vi er langt under grensene «må da alt være greit». Men de pines ved å stå hjelpeløse overfor en stadig økende pasientgruppe med problemer relatert til trådløs teknologi.

Norges Miljøvernforbund har jobbet med el-overfølsomhet siden 2006, og har vært kritisk til den store utbyggingen av trådløse nettverk, spesielt i barnehager og skoler. NMF har også vært tidlig ute med å påpeke helsefare ved mobilmaster/basestasjoner og i nærheten av høyspentlinjer. En stor utbredelse av trådløse nettverk i det offentlige rom, gjør at el-overfølsomme ikke kan bevege seg offentlig uten store helseplager.

Mange land, deriblant Østerrike, har tatt inn over seg kunnskapen om den trådløse medaljens bakside, og har langt lavere grenseverdier enn vi har i Norge. Ved flere universitetsmiljøer i Europa behandler man denne strålingen på linje med andre miljøgifter. Det er derfor urovekkende å se hvordan norske myndigheter fornekter informasjonen. Men, dette er et vanskelig felt - man kan hverken se, høre eller lukte strålingen. De fleste merker den ikke. Enda.

Hva gjør du nå?

NEKT installasjon av ny måler! Du kan med grunnloven i hånd nekte dem, men det enkleste er å få en erklæring fra lege eller psykolog. Enten på at du er plaget av stråling, eller at du er bekymret for negative helsevirkninger. Egne bekymringer har resultert i legeerklæring og fritak fra måler. Barn i vekst er spesielt utsatt, vern om dem! Informér venner og bekjente. Dette grove overtramp fra myndighetenes side skal vi ikke finne oss i. Anerkjente forskere bruker ikke småord. Utbyggingen omtales å ha «potensiale og stor sannsynlighet til og bli den største og verste helse-, miljø- og privatkrenkende skandale i menneskets historie».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse