Annonse

Nygård i reprise

Patosen fortsetter han med helt frem til han kortsluttes av sin egen tankerekke, skriver Øyvind Hilmarsen.

De borgerlige får ingen ting til, hamrer Nygård ned på trykksverte fra kontorstolen sin på Nordlys.

Nå vet jo jeg som alle andre at kravet til kommentarartikler er satt noe lavere enn til kvalitetsjournalistikken. Fakta trenger ikke belegges på en like klar og tydelig måte.

Likevel mener jeg at den mest leseverdige kommentaren er den som i det minste har et skinn av faktabasert kunnskap å formidle. Det var forsvinnende lite fakta å spore i Nygårds foreløpig siste utfall mot byrådet denne uken.

Ordgyteri kan være morsomt, og i Nygårds tilfelle så er gyteriet antakelig det. Men, hva så med innholdet? Nygård har nok lært sin retorikk allerede tidlig på 70-tallet, men jeg unders om han kom særlig langt forbi ordet «patos» i sin kommentar 4. mai - som altså omfatter de mer svulstige og følelsesmessige virkemidlene i den retoriske verktøykassen. I Nygårds kamp mot Tromsøpolitikken bruker han ord som «politisk enevelde», «fatale mistak og mangel på kompetanse» og ikke minst «Den demokratiske forkrøplingen».

Han ikler seg forskernes klær når han fremfører disse svulstighetene. To forskere har som noen vil vite laget en god rapport om tromsøparlamentarismen. Han skriver at forskerne er kompetente, noe vi er enige om, og så gyver han løs med patos. Det er ikke måte på hvor lukket Tromsø er, hvor udemokratisk byrådet er og man får en følelse av at folk vil dø som følge av dette. Ordet «fatalt» er bruk. Han hopper forresten eklatant over det faktum at brorparten av norske ordførere mener rådmannen (som ikke er demokratis valgt) har alt for mye makt, noe som en av begrunnelsene for at Tromsø valgte parlamentarismen.

Patosen fortsetter han med helt frem til han kortsluttes av sin egen tankerekke. For om lag midt i innlegget «Politikk i stabilt sideleie» kaster han også forskerne på båten. De har kommet til kort i sin analyse. Han har ikke bruk for dem lengre. Heldigvis kommer Nygård til unnsetning, slik at leseren kan fortsette å lese setninger av typen «sin egen enøyde, ideologiske orientering, uten resultater i snart fire år.».

Nyrgårds påstand er at opposisjonen har fått så dårlige arbeidsbetingelser som mulig. Det er ikke sant. Opposisjonen har fått akkurat de betingelsene som ble bestemt før vi innførte det parlamentariske systemet. Disse ble altså bestemt på et tidspunkt hvor ingen av politikerne som bestemte dette visste hvem som skulle ta over styringen. Når det gjelder det såkalte «frikjøpet», altså de pengene som de politiske partiene kan bruke for å ansette personer på rådhuset, så er dette dobbelt så stort for opposisjonen som for partiene i byrådet.

Nygård har i lang tid forsøkt å mane inn en oppfatning om at det er et lukket system, men dette blir ikke belagt med fakta. Fakta er at beslutninger blir fattet i åpne møter. At Nygård ikke tar seg tiden til å dra på hverken byrådsmøter, eller komitemøter for den saks skyld, får stå for hans egen regning. Det er uansett søkt å si at systemet er lukket fordi han ikke selv orker å gå over rådhusplassen for å overvære disse.

For ytterligere å belegge dette kan vi se på antall saker som blir besluttet i åpne møter. Det er en god pekepinn på om beslutninger blir tatt i lukkede rom, eller ikke. I siste hele år med formannskapsmodell behandlet formannskapet 250 saker (2010), i siste hele år med byrådsmodellen behandlet byrådet 386 (2014) saker. I 2010 behandlet kommunestyret 169 saker, mens kommunestyret i 2014 behandlet 226 saker.

De borgerlige får ingen ting til, hamrer Nygård ned på trykksverte fra kontorstolen sin på Nordlys. Et tegn på om man får noe til, eller ikke, er antallet saker som vedtas. Og vi vet altså allerede at de borgerlige har økt tempoet på saker som behandles. Vi har rett og slett satt opp farten på kommunen. At det ikke går i den politiske retningen som Nordlys og Nygård ønsker, det kan vi leve med.

Regelrett morsomt blir det når Nygård mener de borgerlige er mislykket fordi vi ikke får konkurranseutsatt noe. Det er flott at Nordlys nå omfavner konkurranseutsettingen. For de virket ikke veldig positive i prosessen forut for konkurranseutsettingen av renholdet i kommunen, av brukerstyrt personlig assistanse eller for den saks skyld fritt brukervalg – som kommer om kort tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse