Annonse
Vi kan ikke godta flere skjebner som ødelegges av mobbere, vi kan ikke sitte maktesløse å se at dette foregår! Det er vårt ansvar å gripe inn! skriver Linda Therese Norrie. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Vi trenger et nytt fag i skolen i kampen mot mobbing

Få inn et nytt og eget fag i skolen som heter "holdninger, verdier og psykisk helse". Først da kan vi jobbe aktivt og systematisk med det gjennom hele grunnskolen, og sikre et kontinuerlig fokus på dette!

Igjen sitter jeg å leser en tragisk historie om en ungdom som mobbes på det groveste, med meldinger om hvor stygg han er og oppfordringer om at han må gjøre andre en tjeneste å ta livet av seg. Det river i hjertet og det svir bak øyelokkene, hvilepulsen går raskt over i galopp og jeg kjenner jeg blir forbannet. Og jeg hører stadig om disse tilfellene, dessverre.  

Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge (Folkehelseinstituttet). Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser. Risikoen varer i mange tilfeller til voksen alder, og tallene har lenge vært ganske stabile fra 5. klasse til ut videregående skole (Utdanningsdirektoratet). 

De psykiske problemene viser seg i form av plager med depressivitet, angst, lav selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, psykotiske symptomer og psykosomatiske plager som hodepine, magesmerter og søvnvansker (Fekkes et al., 2006; Arseneault et al., 2010; Olweus & Breivik, 2014). Disse problemene hos mobbeofre varer i lang tid, ofte hele livet gjennom. Nesten 50% av voksne pasienter som søkte hjelp ved en psykiatrisk poliklinikk, hadde vært utsatt for mobbing i skolealder (Fosse, 2006). 

Dette er en stor samfunnstrussel! Så lenge vi ikke klarer å iverksette tiltak som bekjemper mobbing så er vi med på å produsere høyere tall for mennesker med begrenset arbeidsevne og nedsatt livskvalitet. 

Jeg tenker man må sette i gang med en alvorlig holdningskampanje blant unge. Hvis vi klarer å gjøre noe med grunnleggende holdninger i ung alder vil dette være noe den enkelte bærer med seg videre resten av livet. Nå som Fagfornyelsen i skolen står på trappene, må vi sette inn støtet. Det nytter ikke å bytte ut generell del av læreplanen med overordnet del, vi må gå mer konkret til verks! Det høres flott ut med dybdelæring og kjerneelementer, men det holder ikke. Arbeiderpartiet ønsker å få flere til å gjennomføre videregående opplæring ved å få psykisk helse inn i skolehverdagen og gi tid til å snakke om tema som psykisk sykdom, livsmestring og mobbing. Jeg tror det må gjøres mer grundig enn å øke helsesøster-dekningen! Få inn et nytt og eget fag i skolen som heter “holdninger, verdier og psykisk helse”. Først da kan vi jobbe aktivt og systematisk med det gjennom hele grunnskolen, og sikre et kontinuerlig fokus på dette! Vi kan ikke godta flere skjebner som ødelegges av mobbere, vi kan ikke sitte maktesløse å se at dette foregår! Det er vårt ansvar å gripe inn!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse