UiT-rektor Anne Husebekk er skuffet og overrasket over at Universitetet i Tromsø, som har 40 prosent av sine studier knyttet til helsefag, har mistet plassen i Helse Nord-styret.

Ikke tillitvekkende

UiT kastes ut av styret i Helse Nord. Det bidrar ikke til å lege sårene etter PCI-striden.

UiT Norges Arktiske Universitet har mistet plassen i styret i Helse Nord. Den i særklasse største institusjonen når det gjelder medisinsk forskning og utdanning i Nord-Norge, skal ikke lengre være representert når de viktigste beslutningene tas i det regionale helseforetaket.

Dette skjer kort tid etter at UiT-professor Arnfinn Sundsfjord var den eneste som stemte mot PCI-tilbudet i Bodø, da den kontroversielle saken ble behandlet i Helse Nords styre i desember.

At UiT nå kastes ut av styret, vil helt uunngåelig bli sett på som et takk for sist, og en del av maktkampen mellom miljøer i Bodø og Tromsø.

Rektor Anne Husebekk ved UiT ordlegger seg diplomatisk når hun sier hun er skuffet og overrasket. Husebekk ledet selv et nasjonalt utvalg som nylig la grunnlaget for en sterkere samordning mellom helseforetakene og universitetene.

Nettopp gjensidig styrerepresentasjon mellom universitet og regionalt helseforetak blir fremhevet som viktig  for å styrke samarbeidet.

Nå går Helse Nord i stikk motsatt retning. Det svekker foretakets allerede tynnslitte legitimitet ved både UNN og UiT ytterligere. Det gjør det ikke enklere å bygge opp tillit mellom de som har hovedansvaret for forskning og utdanning av helsepersonell i landsdelen, og Helse Nords ledelse i Bodø.

Helse Nord har den siste tiden lagt en helt ny linje til grunn, der kost-nytte prinsippet er vraket til fordel for et nytt prinsipp om såkalt “likeverdig tilgjengelighet.”

Dette gir lokalpolitikken større spillerom, mens hensynet til fagmiljøer ved landsdelens felles universitetsklinikk i Tromsø, skyves i bakgrunnen.

Samtidig står spesialisthelsetjenesten i nord overfor store utfordringer både når det gjelder økonomi og tilgang på kvalifisert personell. 

I en slik situasjon ville det vært særdeles viktig med sterk helsefaglig tilstedeværelse fra UiT, som utdanner leger og andre spesialister, i Helse Nord-styret.  

Det hviler nå et stort ansvar på styreleder Marianne Telle. I PCI-saken overså hun faglige argumenter fra landsdelens ledende fagmiljøer, og lot seg i stedet seg av lede av direktør og administrasjon i Bodø.

Det endte som kjent med etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø, noe som fikk tidligere UNN-direktør Knut Schrøder til å oppsummere at «styret i Helse Nord har gjort en meget dårlig jobb, med et dårlig saksfremlegg. De ville ikke høre på fagfolk, men tok en politisk beslutning.»

Når landsdelsuniversitetet UiT nå har mistet en stemme i styrerommet, må Telle vise at hun er i stand til å forsvare Nord-Norges felles universitetssykehus i Tromsø mot nye angrep fra lokalpolitikk og særinteresser i Nordland. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse