Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nytt PCI-tilbud i Bodø? Prioritering etter nærhet eller nytte?

Dette gir en kostnad på 1,3 millioner kroner årlig for hver pasient som kan få livskvalitetsgevinst. Dette er hinsides enhver akseptert grense for kostnad-nytte i Norge.

Nylig hørte jeg en mor angre prioritering etter nærhet. Den lille sjarmøren hjemme hadde fått nye klær og leker, mens storebror var på besøk hos far. Når brødrene møttes ble det «kela». Storebror hadde også ønsker om nye leker og klær. For fredens skyld måtte mors pengebok åpnes på nytt.

PCI tilbud i Bodø?

Denne uken skal det avgjøres om Nordlandssykehuset i Bodø skal få et PCI-tilbud. Saken har vært grundig utredet og alle aspekter vurdert. Hovedspørsmålet har vært om vi har et likeverdig tilbud ved hjerteinfarkt i regionen. I dag er behandlingen ved de alvorligste hjerteinfarkt (STEMI) avhengig av avstand til PCI-senter. De som bor nærmest får direkte utblokking/stenting og de i lengre avstand behandles med blodfortynnende og deretter eventuell stenting av blodårene. Takket være et godt regionalt samarbeid og god logistikk har begge alternativene gitt meget gode resultater. Mer enn ni av ti pasienter overlever de første 30 dagene. En periode var tallene for Helgeland og Nordlandssykehuset dårligere enn landsgjennomsnittet, men grep ble gjort. 2016-tall fra hjerteinfarktregisteret har vist en markant bedring. Pasienter i nedslagsfeltet til sykehuset i Bodø hadde den beste overlevelsen. Sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen var på tredje og fjerdeplass. 

Tilgang til kontrastrøntgen av kransårene (koronar angiografi) var best for pasienter i UNNs nedslagsfelt og dårligst i Vest-Finnmark. Mens 88,6% av pasientene i UNN Narvik ble utredet med koronar angiografi (KAG) var andelen i Hammerfest 61,7%.

Gevinster og kostnader

Beregninger har vist at et dagtilbud i Bodø kan gi bedre resultater for 9 pasienter årlig. Dette gjennom en raskere tilgang til PCI. Det er ikke indikert økt overlevelse, og en eventuell livskvalitetsgevinst kan i dag ikke avklares.

Investeringskostnadene er beregnet til 17 millioner kroner og årlige driftskostnader til 12 millioner kroner. Kostnader ved ambulering av spesialister er forbudet med betydelig usikkerhet. Dette gir en kostnad på 1,3 millioner kroner årlig for hver pasient som kan få livskvalitetsgevinst. Dette er hinsides enhver akseptert grense for kostnad-nytte i Norge.

Prioritering etter nærhet og mulige konsekvenser

Nærhet til helsetilbud er en verdi i seg selv. Helse Nord har valgspråket «helse i nord - der vi bor». Et nært og godt helsetilbud vil kunne skape følt trygghet og pasientgruppen som mottar tilbudet vil kunne oppleve seg respektert. Men, desentralisering har sin pris. Doble vaktskift og økte investeringer gir økte driftskostnader for en pasientgruppe som blir stadig færre!

En etablering av PCI-tilbud i Bodø, etter nærhetsprinsippet, vil kunne skape en «storm» av forventninger fra andre pasientgrupper. Altapasientene har lenge argumentert for sykehus med nærhetsargumentet. Finnmarkssykehuset har med samme argument ønsket å styrke kreftbehandlingen. En undersøkelse har vist at kun 28% av kreftpasientene i fylket fikk stråleterapi. Det er ingen tvil om at desentralisert stråleterapi ville gitt tilbud til en stadig voksende pasientgruppe. Finnmark har lange avstander og betydelige værmessige utfordringer vinterstid. En større nærhet til ambulansefly og helikopterressurser er uten tvil ønsket av mange pasienter. I dag går tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern med fly til UNN Tromsø. Et styrket psykiatritilbud i Finnmark ville gitt nærhetsgevinster. Finnmarkingene har to år kortere forventet levealder enn landet for øvrig og Vest-Finnmark den dårligste tilgang til KAG. En styrking av Bodø gir fem millioner kroner mindre til UNN. Dette kan svekke tilbudet til Finnmarkspasientene.

Et vedtatt PCI-tilbud basert på nærhet og styremedlemmenes bosted vil bli krevende for Helse Nord RHF. Mors ekstrakostnader i innledningen av kronikken var små, men hun hadde bare to barn. «Morselskapet», Helse Nord RHF, har fem «døtre». Alle tegn tyder på færre oljepenger og strammere økonomiske rammer. Mitt råd er derfor: Ta avgjørelser på et faglig grunnlag, prioriter vekstområdene og bruk pengene der nytten kan dokumenteres!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse