Regjeringen har gjennom endring av motorferdselsloven og forvaltningsloven pålagt statlige organer å legge stor vekt på hensyn til det kommunale selvstyre og være tilbakeholden med å overprøve kommunenes frie skjønn. Fylkesmannens kontor i Troms har svart med innskjerpelser, skriver Roger Lynum. Foto: Ola Solvang

Nyttekjøring med scooter til hytter 

Dette er ikke snakk om frislipp av scooterkjøring – dette er snakk om nyttekjøring til egen hytte. Samfunnet har endret seg over tid, det må også regelverket.

Samfunnsdebatten raser rundt Fylkesmannen i Troms varslede innskjerping av dispensasjoner for nyttekjøring til hytter i utmark med snøscooter. Sist ved reportasje i Folkebladet 03.01.18 hvor Lenvik har besluttet å etterleve «nye» retningslinjene fra Fylkesmannen og klagene strømmer inn fra frustrerte hytteeiere. Denne frustrasjon vil treffe alle kommunene etter hvert som løyvene skal fornyes.

Siden loven om motorferdsel kom i 1978 har kommunene over tid etablert en praksis basert på lokalkunnskap og lokale vurderinger som man mener er innenfor regelverket. Dette har fylkesmannens kontor akseptert i 40 år, men nå skal altså praksisen innskjerpes over natta ved neste fornying av løyvene. Dette vil berøre tusenvis av hytteeiere i landet som ikke vil få fornyet sitt løyve for nyttekjøring til egen hytte. Det er jo da legitimt å stille spørsmål om det er fylkesmannen som har «rett» eller kommunene. 

Slik Salangen kommune tolker regelverket er det kravet om 2,5 km fra brøytet vei som gjør det utfordrende for kommunene å opprettholde dagens praksis. Derfor har Kommunestyret besluttet å sende inn et forslag til Klima- og miljødepartementet om endring av forskriften på dette punktet. 2,5 km-regelen er utdatert i forhold til dagens samfunnskrav og bruksmønster og virker mot sin hensikt med hensyn på å stimulere til forbedret folkehelse og økt friluftsglede. Det er i dag et stille avvik/praksis som tillater skjønn rundt dette kravet, som blir krevende når fylkesmannen varsler innskjerping. Gjennom denne marginale endringen av forskriften som her foreslås vil man sikre bedre etterlevelse av regelverket, redusert misnøye blant befolkningen, redusert saksbehandling/tvistesaker på alle nivå og man underbygger regjeringens signal om økt kommunalt ansvar og råderett i eget lokalmiljø.

Denne beslutningen er også videresendt alle kommuner i Troms hvor vi anmoder om å fatte tilsvarende vedtak for å gi nødvendig tyngde bak endringsforslaget.

Et annet moment som trekkes frem er etablering av kjørebok med begrensning i antall turer. I følge avklaring gjort mot departementet er ikke dette et eksplisitt krav i forskriften, men en beste praksis som fylkesmannen og Miljøkommune.no anbefaler at kommunene etablerer. Fylkesmannen må akseptere at det fins et handlingsrom for kommunene selv til å definere sin praksis innenfor regelverket.

«Hytta» er noe som ligger i nordmenns identitet og kultur. Vi søker ut av byen for å finne oss et fristed i fjellet eller ved havet hvor vi kan dyrke friluftslivet og alt naturen har å by på – det er balsam for folkehelsa! Den største bidragsyteren til å få folk opp av sofaen og ut i naturen er hytta! Vi pakker med oss fiskeutstyr, langrennsski, toppturski, kite, hagle og mye god mat – avspaserer fredag – og kommer oss ut på hytta som skal være basen for all denne livsgleden og naturgleden. Tiden hvor man strevet seg frem til hytta i utråkka spor med en liten matpakke i sekken og boden full av tørrmat er forbi. 2,5 km grensa var i sin tid ment å stimulere folk til økt mosjon og friluftsglede. I dag virker den helt mot sin hensikt gjennom å begrense folks mulighet til å benytte hytta etter det moderne samfunnets normer hvor hytta er basen for all friluftsaktiviteten.

Den sittende regjeringen har gjennom endring av motorferdselsloven i 2015 (rekreasjonsløyper) og forvaltningslovens §34 pålagt statlige organer å legge stor vekt på hensyn til det kommunale selvstyre og være tilbakeholden med å overprøve kommunenes frie skjønn. Fylkesmannens kontor i Troms har svart med innskjerpelser. Her må vi sette vår lit til at våre beste kandidater på Troms-benken lytter til folket og hjelper oss å målbære dette endringsforslaget til departementet. Spesielt Høyre har en unik mulighet til å vise handlekraft med både Fylkesmann og Miljø- og klimaminister fra eget parti.

Dette er ikke snakk om frislipp av scooterkjøring – dette er snakk om nyttekjøring til egen hytte. Samfunnet har endret seg over tid, det må også regelverket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse